Wij overtreffen de vraag!

Meer tijd voor doorvoeren publicatie BIG-nummer

In een eerder artikel schreven we al over het actief bekend maken van het BIG-nummer door BIG-geregistreerde zorgverleners. Deze regel moet er enerzijds voor zorgen dat patiënten makkelijker kunnen controleren of een zorgverlener ingeschreven is in het BIG-register. Anderzijds zorgt deze wijziging ervoor dat de zorgverlener makkelijk vindbaar is waardoor deze niet verward kan worden met een naamgenoot binnen hetzelfde beroep. Het BIG-nummer zou volgens de nieuwe regel vermeld moeten worden op de volgende plekken:

  • Websites en digitale media;
  • Briefpapier en e-mailhandtekening;
  • Facturen;
  • Op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van een zorgverlener (BIG-geregistreerd) wordt vermeld.

Er is destijds enige kritiek geweest op de nieuwe regel, o.a. door de KNMG. Belangrijke redenen voor de kritiek waren extra administratieve lasten en de te korte periode om de wijziging door te voeren. Het zou namelijk vanaf 1 april jl. in werking treden. Na overleg tussen minister Bruins, beroeps- en brancheorganisaties, zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland zijn er, naar aanleiding van deze kritiek, aanpassingen gedaan aan de nieuwe regel. Dit maakte het ministerie van VWS bekend.

Veranderingen

De belangrijkste verandering is dat de nieuwe regel op 1 juli 2020 in werking treed, ruim een jaar uitstel dus. Tot 1 oktober 2019 loopt er een consultatieronde, zorgverleners kunnen tot die tijd reageren op de aanpassingen. Het streven van minister Bruins is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren, alvorens deze in juli van dat jaar ingaat.

Administratieve lasten

Tijdens het overleg was er veel aandacht voor de (extra) administratieve lasten. Een eerste oplossing was, zoals hierboven beschreven, de uitgestelde startdatum van de regel. Voor zorgverleners is er zo voldoende tijd om de nieuwe regel door te voeren.

Daarnaast hoeven zorgverleners hun BIG-nummer niet op brieven en facturen te melden. Dit was o.a. tegen het zere been van de KNMG, die dit een ‘belastende administratieregel’ noemden, ‘omdat deze vaak meteen naar de zorgverzekeraar gaan en niet naar de patiënt’.

Vermelden van het BIG-nummer

Zorgverleners moeten hun BIG-nummer wél gaan vermelden op hun website, in de e-mailhandtekening en in de spreekkamer. Er is echter besloten dat zij hun BIG-nummer alleen in spreek- en wachtkamers hoeven te vermelden, wanneer zij hier ook daadwerkelijk met naam worden genoemd.

Voorzichtige steun

De aangepaste BIG-regel krijgt voorzichtige steun van sommige zorgverleners. Zo geeft het V&VN aan tevreden te zijn dat de minister geluisterd heeft naar de kritiek. De verpleegkundigen waren het namelijk niet eens met de te snelle doorvoering, de administratieve lasten en de verplichte vermelding op brieven en facturen.

De KNMT zegt altijd al transparante zorg na te hebben gestreefd. Het vermelden van het BIG-nummer is hier een onderdeel van. Daarbij hebben zij wel opgeroepen om geen ‘overbodige’ administratieve lasten op te leggen. “Wij hebben aangegeven dat vermelding op briefpapier en facturen, zoals de minister aanvankelijk wilde, niet van toegevoegde waarde is. Veel patiënten ontvangen zelfs geen factuur van hun tandarts.” Aldus Wolter Brands, KNMT-voorzitter. Ook geeft hij aan tevreden te zijn met de voldoende tijd die geboden wordt om de regel door te voeren.

Bron: Zorgvisie

Reageer

Spijtenburg Artsen
Auteur
Spijtenburg Artsen
Publicatiedatum
29-7-2019 15:09

Het laatste nieuws

Eind juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en er ruimte komt voor ondernemers aan de bovenkant. Zo ontstaat er meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen.
Lees meer
In een eerder artikel schreven we al over het actief bekend maken van het BIG-nummer door BIG-geregistreerde zorgverleners. Deze regel moet er enerzijds voor zorgen dat patiënten makkelijker kunnen controleren of een zorgverlener ingeschreven is in het BIG-register. Anderzijds zorgt deze wijziging ervoor dat de zorgverlener makkelijk vindbaar is waardoor deze niet verward kan worden met een naamgenoot binnen hetzelfde beroep.
Lees meer
Op 1 juni 2019 liep de oude cao voor de ggz af. Reden voor de vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 om samen met GGZ Nederland op 23 mei te starten met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De onderhandelingen begonnen stroef. Dit had alles te maken met een inzetbrief van GGZ Nederland. Deze stelde een aantal veranderingen voor die haaks stonden op de ambitie van de vakbonden. Na vier keer onderhandeld te hebben, én het maken van concessies, kwam er op 6 juli dan toch een akkoord. “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve periode gelukt is om tot goede afspraken te komen. Afspraken waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben.” Aldus een FBZ-onderhandelaar.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close