Wij overtreffen de vraag!

Kamerbrief “Voortgang uitwerking maatregelen” - werken als zzp-er

Eind juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en er ruimte komt voor ondernemers aan de bovenkant. Zo ontstaat er meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen.

Maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Minimumtarief

Ter bescherming van zzp’ers die werkzaam zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt een generiek minimumtarief ingevoerd van € 16,00 (voor 2019). Hierdoor hebben werkenden die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten de garantie dat zij een tarief ontvangen waarmee zij in hun noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien.

Het doel van het minimumtarief is om zzp’ers een bepaald inkomen te garanderen. Tegelijkertijd wordt met het minimumtarief het verschil in kosten tussen werknemers en zelfstandigen verkleind. Hierdoor komen opdrachtgevers niet in de verleiding om alleen vanwege het tarief te kiezen voor een zzp’er.

Maatregelen voor de bovenkant van de arbeidsmarkt: Zelfstandigenverklaring

Het voorstel is om de reikwijdte van de eerder in het regeerakkoord afgesproken opt-out uit te breiden naar een zelfstandigenverklaring. Opdrachtgevers worden, mits feitelijk conform de voorwaarden uit de verklaring wordt gewerkt, vrijgesteld van loonheffing en premies voor werknemersverzekeringen (eerdere opt-out). Daarnaast worden zij ook vrijgesteld van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de nabetaling van pensioenpremies en cao verplichtingen.

Met de zelfstandigenverklaring kan de zzp’er achteraf dus ook geen aanspraak meer maken op loondoorbetaling bij ziekte of de eis dat er een ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij beëindiging van het contract.

Voorwaarden

Voor het gebruik van de zelfstandigenverklaring gelden de volgende voorwaarden:

  • In de overeenkomst van de opdracht moet opgenomen zijn dat de partijen niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten.
  • De arbeidsbeloning bedraagt minimaal € 75,- per uur (prijspeil 2019).
  • De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal 1 jaar. Er komt een samentelregeling. Dit houd in dat alle werkzaamheden die door de werkende eerder zijn verricht voor dezelfde opdrachtgever, ongeacht de contractvorm, meetellen. Als na afronding van een opdracht minimaal 6 maanden geen werkzaamheden zijn verricht voor die opdrachtgever, start bij aanvang van de werkzaamheden een nieuwe termijn van een jaar.
  • De opdrachtgever en de zzp’er ondertekenen beiden de zelfstandigenverklaring.
  • De zzp’er moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.
  • Als achteraf vastgesteld wordt dat er niet aan de voorwaarden is voldaan, dan is de zelfstandigenverklaring met terugwerkende kracht ongeldig.

Opdrachtgeversverklaring en webmodule

Voor zzp-ers zonder een zelfstandigenverklaring is het vaak onduidelijk in welke gevallen er sprake is van een dienstverband. De regering werkt momenteel aan een webmodule. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst gebaseerd op reeds opgebouwde jurisprudentie, wordt een beoordeling gegeven over de arbeidsrelatie; wel of geen dienstverband.
Wanneer er geen sprake is van een dienstverband dan geeft de webmodule een ‘opdrachtgeversverklaring’ af. Wanneer de webmodule naar waarheid is ingevuld en er wordt ook daadwerkelijk op die manier gewerkt, dan is de opdrachtgever vrijgesteld van de loonheffing, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet.

Het werken met een webmodule wordt niet verplicht. Het is een vrijwillig instrument. Op dit moment zit de webmodule nog in een testfase, na de zomer wordt hier meer over bekend gemaakt.

Handhaving per 1 juli 2019

De verwachting is dat de nieuwe wetgeving in januari 2021 in werking treed, de “echte” handhaving is daarmee tot dan uitgesteld.

Er wordt wel gehandhaafd (naheffing en boete) als er sprake is van ‘kwaadwillendheid’. Het begrip kwaadwillend is per 1 juli aangepast.

De drie criteria voor kwaadwillendheid zijn als volgt:

  • Er is sprake van een (fictief) dienstverband.
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid. Evident wil zeggen dat voor beide partijen duidelijk is dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband.
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. Wat meespeelt is of er een oneigenlijk (financieel) voordeel behaald wordt en/of het speelveld op een oneerlijke manier is aangetast.

Verruiming kwaadwillendheid per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de criteria m.b.t. kwaadwillendheid verder aangescherpt en kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer een opdrachtgever aanwijzingen van de Belastingdienst niet, of in onvoldoende mate, binnen een redelijke termijn opvolgt.

Reacties (1)

training blogger 19-8-2019 11:34
Bedankt voor de goede training in je blog. Het heeft me echt geholpen.

Reageer

Spijtenburg Artsen
Auteur
Spijtenburg Artsen
Publicatiedatum
16-8-2019 11:27

Het laatste nieuws

Wil je er in het onderwijs tegenwoordig bij horen dan moet je op zijn minst een school zijn die innovatie en ontwikkeling dikgedrukt in de visie heeft vastgelegd. Daarnaast moet je zeker iets noemen over het ‘nieuwe’ werken in jouw organisatie: Scrum, agile, lean of Semco-style. Niets mis mee met deze nieuwe termen. Stilstaan is nu eenmaal achteruitgang. Wel is het van belang om te kijken of deze woorden geen hol omhulsel zijn, gekozen vanwege hun populariteit. Daar schiet het er helaas wel eens bij in. De woorden zijn leidend, de praktijk blijkt anders.
Lees meer
Om de instroom van bedrijfsartsen toe te laten nemen, staat de vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in 2020 voor een belangrijk jaar. Met name als het gaat om structurele financiering van kwaliteitsbeleid en specifieke maatregelen om deze instroom te vergroten. De NVAB had dan ook verwacht dat dit in de begroting meegenomen zou worden, echter bleek dit niet het geval.
Lees meer
“Om problemen op de zorgarbeidsmarkt op te lossen moeten bestuurders in de zorg gaan samenwerken met mensen in een uitvoerende rol, zoals verpleegkundigen”. Dit zegt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Kaljouw is zelf opgeleid als verpleegkundige en stond aan de basis van branchevereniging V&VN, waar zij ook bestuursvoorzitter is geweest.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close