Wij overtreffen de vraag!

Financiering kwaliteitsbeleid ontbreekt

Om de instroom van bedrijfsartsen toe te laten nemen, staat de vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in 2020 voor een belangrijk jaar. Met name als het gaat om structurele financiering van kwaliteitsbeleid en specifieke maatregelen om deze instroom te vergroten. De NVAB had dan ook verwacht dat dit in de begroting meegenomen zou worden, echter bleek dit niet het geval.

Gemist in de begroting

“Juist het onderwerp financiering voor kwaliteitsbeleid missen we in de begroting”, aldus Gertjan Beens, NVAB voorzitter. Hij zegt dit als reactie op de begrotingen van de ministeries voor Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) en die van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Bij SZW is men zich bewust van de noodzaak om meer bedrijfsartsen op te leiden en zien ze in dat een goed kwaliteitsbeleid hiervoor belangrijk is. Hiervoor is een kwaliteitstafel ingericht, echter wordt er geen geld beschikbaar gesteld. “Anders dan de curatieve sector moeten wij op zoek naar private financiering, een lastige opgave”, zo stelt Beens.

Tot genoegen van de NVAB gaat het kabinet werken aan een Arbovisie 2030, echter kan hier ook een kanttekening geplaatst worden. Men gaat zich hierin richten op werknemers, hierdoor gaat een grote groep werkenden, bijvoorbeeld zzp’ers, buiten de boot vallen. “Er is wel aandacht voor sociale zekerheidsregelingen voor deze groep, organiseer dan ook arbeidsgerelateerde zorg voor álle werkenden”.

Niet verrast, wel teleurgesteld

Beens zegt niet verrast te zijn, maar wel teleurgesteld over het feit dat het domein arbeid en gezondheid niet in de begroting van VWS is meegenomen. “Het blijft wringen dat de arbeidsgerelateerde zorg niet onder VWS, maar onder SZW valt. Het staat een integrale aanpak van de zorg in de weg, mensen hebben maar één gezondheid”, aldus Beens. Het zou voor hun zorg niet uit moeten uitmaken of die wordt beïnvloed door werk of biologische factoren.

 

Bron: Medisch Contact en NVAB

Reageer

Spijtenburg Artsen
Auteur
Spijtenburg Artsen
Publicatiedatum
4-10-2019 15:06

Het laatste nieuws

Vanaf 1 januari wordt de Wet Bopz vervangen door twee nieuwe wetten, de Wvggz (de wet verplichte ggz) en de Wzd (Wet zorg en dwang). De Wet Bopz (de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) zorgt ervoor dat patiënten, die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, gedwongen opgenomen kunnen worden. Dit kan alleen als dit gevaar op geen enkele andere manier voorkomen kan worden. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om deze patiënten dwangbehandeling te geven, mits zij onder dwang zijn opgenomen.
Lees meer
Leiderschap in een continu veranderend fenomeen. Het is aan leiders van vandaag en morgen om geïnspireerd en effectief sturing te geven aan complexe vraagstukken en organisaties. Dit doen zij door hun binnen- en buitenwereld te verbinden, hoe onverenigbaar die soms ook lijken. Dat vraagt om (zelf)reflectie. Het vraagt om ontrafelen, heroriënteren en het geheel weer anders samenvoegen. Het vraagt om de wil en moed om te veranderen, de oorzaak op tafel te krijgen en op een verschil makende manier het gesprek durven voeren.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close