Wij overtreffen de vraag!
Dongen
Referentie: SPLS06885

Directeur-Bestuurder Stichting Initia

Wil jij als directeur-bestuurder de leiding krijgen over Stichting Initia, een stichting bestaande uit zes basisscholen in Dongen met ruim 1.300 leerlingen? Een functie waarin je o.a. verantwoordelijk bent voor de totale beleidsontwikkeling en het strategisch opereren van de organisatie. Waar je, in goed overleg met de schooldirecteuren, de functie van samenwerkingspartner en belangenbehartiger vervult en waar je zorg draagt voor de interne en externe contacten binnen de stichting? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Naast bovenstaande ben je o.a. verantwoordelijk voor:

 • het waarborgen van de onderwijskwaliteit;
 • het voeren van het financieel beleid en -beheer;
 • de bedrijfsvoering op orde hebben;
 • het vormgeven van het integraal personeelsbeleid en goed werkgeversschap;
 • het verzorgen van bestuurlijke en maatschappelijke verantwoording en verslaglegging.

Organisatieprofiel

Stichting Initia is leidend in het primair onderwijs in Dongen. Zij beoogt op haar scholen onderwijs te geven op katholieke grondslag. In de ogen van de stichting is het welbevinden van de leerlingen de basis voor de optimale ontwikkeling tot zelfbewuste, sociaal vaardige, weerbare en kritische leerlingen.

Initia kent een eenhoofdig bestuur, waarbij jij als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. Deze bestaat uit:

 • een directieteam van schoolleiders;
 • schoolteams en een expertteam bestaande uit onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel;
 • stafmedewerkers;
 • een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad alsook afzonderlijke medezeggenschapsraden waarin personeelsleden en ouders vertegenwoordigd zijn;
 • een Raad van Toezicht.

De medewerkers van de stichting zijn de sleutel tot de duurzame ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, ze verstaan hun vak en ontwikkelen zich voortdurend. Het werken binnen de stichting is aantrekkelijk omdat iedere werknemer op passende en kansrijke wijze gewaardeerd wordt.

Functie eisen Directeur-Bestuurder Stichting Initia

Om je taken als directeur-bestuurder van Initia goed uit te kunnen voeren:

 • heb je affiniteit met het onderwijs en volg je de landelijke ontwikkelingen betreffende het onderwijs;
 • kun je zaken van 'buiten' naar 'binnen' vertalen;
 • kun je opereren in een bestuurlijk krachtenveld met strategische vraagstukken;
 • ben je in het bezit van expertise op alle relevante beleidsterreinen;
 • heb je overzicht, een visie en een helikopterview;
 • ben je in staat rollen en taken expliciet te maken en kun je sturen op processen en resultaten;
 • kun je verbindingen aangaan en ben je zowel intern (boegbeeld) als extern (netwerker) zichtbaar;
 • beschik je over de vaardigheid om op heldere en transparante wijze te communiceren met alle geledingen;

Bestuurlijke ervaring in het primair onderwijs is een pré.

Arbeidsvoorwaarden Directeur-Bestuurder Stichting Initia

 • Stichting Initia biedt arbeidsvoorwaarden conform de CAO bestuurders PO, schaal B3
 • Werktijdfactor in overleg met een maximum van 0,8 fte.

Procedure

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om voor 15 mei 2019 je CV en motivatie te sturen naar Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl

Voor meer informatie over deze functie kun je navraag doen bij Carlo Brouwers c.brouwers@spijtenburg.nl, 06 8100 5214.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close