Schiedam
Referentie: SPLS08333

Directeur IKC Kethel

Wat ga je doen?

Wil je aan de slag met toekomstgericht onderwijs en ben je in staat om veranderingen te begeleiden? Zie je ernaar uit om de verschillende ‘werksoorten’ (onderwijs, BSO en peuteropvang) nog meer met elkaar te verbinden, op weg naar verdere IKC vorming? Dan is deze directeur IKC vacature echt iets voor jou!

De vacature is ontstaan vanwege het vertrek van de voormalige directeur, die binnen UN1EK een andere functie is gaan bekleden. De directeur daarvoor heeft de functie 7 jaar bekleed en is nu binnen UN1EK directeur op een ander kindcentrum. In de tussentijd neemt een directeur a.i. waar.

Het IKC heeft zo’n 300 kinderen die onderwijs genieten met de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang annex peuteropvang. Er werken ruim 30 medewerkers (merendeels parttime); 25 leerkrachten in het onderwijs en 6 pedagogisch medewerkers in de BSO en peuteropvang. Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, een teamleider onderwijs, een zorgcoördinator, een zorgondersteuner en een teamleider opvang.

Kethel is een bloeiend IKC, met kinderen uit de wijk zelf – Schiedam - Noord – maar ook uit andere wijken in Schiedam. Bij de keuze voor IKC Kethel speelt namelijk niet alleen nabijheid maar ook de identiteit en de onderwijs- en pedagogische kwaliteit een rol. Bij Kethel is verder de warme, veilige sfeer van de vroegere ’dorpsschool’ met haar aantrekkelijke kleinschaligheid behouden gebleven, maar dan wel in een modern jasje gestoken. Kethel werkt verder aan saamhorigheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten door onder andere aandacht te besteden aan gezamenlijke vieringen. Dat spreekt ouders aan.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen voor Kethel en het team: zo is het onderwijsaanbod kwalitatief op orde, maar mag dat innovatiever. Zo ook het inspelen op een veranderende populatie van ouders en kinderen. Die wordt meer realistisch qua afspiegeling van de samenleving. Dat vraagt om monitoren en eventueel bijstellen van een inclusief onderwijs- en opvangaanbod op basis van de huidige goede en werkende zorgstructuur.

De ouderpopulatie bestaat uit betrokken, actieve en soms ook kritische ouders. Zij verwachten een toegankelijke en zichtbare directeur die helder en transparant communiceert. Overigens functioneert er een proactieve IKC raad, samengesteld uit ouders en medewerkers, als een constructieve sparringpartner voor de directeur.

Het team is gemotiveerd, positief, oplossingsgericht en betrokken op elkaar, de kinderen en de ouders. Het team kan als team nog groeien in een professionele en lerende werkcultuur, waarin men elkaar meer durft aan te spreken en nog meer van elkaar en elkaars ervaring gaat leren. In het kader van de verdere IKC vorming is het de bedoeling dat de teams (zowel in het onderwijs als in de opvang) meer van elkaars werk gaan leren. Aan de directeur om die verbinding gezamenlijk vorm en inhoud te geven.

Ruimere en aangepaste huisvesting is een belangrijke ontwikkeling, ook om de IKC vorming meer recht te doen. Binnen twee jaar staat volledige renovatie op de planning van het integraal huisvestingsplan van de gemeente. In het overleg met de gemeente wordt de directeur ondersteund vanuit UN1EK en het servicebureau.

Vanuit bovengeschetste ontwikkelingen valt de opdracht in de vacante rol te omschrijven als:

 • visiegestuurd, cyclisch en planmatig werken, met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers en het team, voorbereid op toekomstgericht onderwijs;
 • adequate en heldere in- en externe communicatie in samenspraak met het MT, het team en de ouders. Daarin komen de waarden van Kethel nog meer tot uiting; onder andere gastvrij en respectvol; en dat wederzijds;
 • verder gestalte geven aan de integratie van onderwijs, BSO en de peuteropvang ten behoeve van de IKC vorming in de praktijk.

Als directeur maak je deel uit van het UN1EK brede directeurenoverleg. Daarin wordt een actieve bijdrage verwacht tijdens vergaderingen en in werkgroepen (ongeveer een dagdeel per week). Je ontwikkelt de organisatie verder als IKC: met weliswaar verschillende teams maar met een gezamenlijk doordachte pedagogische lijn. Je werkt de bestaande visie op de doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen van 2-13 jaar verder uit, en borgt die ook, samen met het team. Daarnaast bouw je mee aan de zichtbaarheid en de positie van IKC Kethel in de wijk, in de samenwerking met andere organisaties en richting de gemeente.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij IKC Kethel, onderdeel van UN1EK onderwijs en opvang. UN1EK telt ca 16 integrale kindcentra (IKC’s), één basisschool en centra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Met in totaal ca. 800 medewerkers biedt men aan ruim 5.500 kinderen van 0 - 13 jaar opvang en onderwijs in een doorlopende leer-, zorg- en ontwikkelingslijn. Vanuit haar visie en het pedagogisch beleid richt UN1EK zich op de brede ontwikkeling van kinderen en op de juiste balans tussen al hun competenties. Inclusief onderwijs stimuleert daarbij te denken vanuit de mogelijkheden van kinderen. In de ontwikkeling naar integrale kindcentra in Nederland neemt UN1EK een erkende voorloperpositie in.

UN1EK kent een college van bestuur met een raad van toezicht. Bij het UN1EK servicebureau zijn de afdelingen klantenservice, financiële administratie, personeel & organisatie, kwaliteit, huisvesting & facility, ICT, inkoop en pr & communicatie ondergebracht, ten behoeve van de organisatie als geheel.

Wie ben jij als directeur?

Als directeur ben je in staat te inspireren, verbinden en vanuit visie sturing te geven. Daarnaast:

 • Sluit je aan bij dat wat er al is en zet samen verdere stappen.
 • Heb je een helder beeld bij toekomstgericht onderwijs, in combinatie met opvang.
 • Zie je snel waar winst te halen is en maakt dat mogelijk.
 • Maak je de vertaalslag naar de praktijk van onderwijs en opvang en borgt implementaties, samen met je MT en het team.
 • Breng je structuur aan en organiseert de (verbeter)processen.
 • Ben je kwaliteitsgericht en werkt cyclisch en planmatig.
 • Stuur je op resultaten.
 • Ben je in staat om vanuit een veilige setting te sturen op de ontwikkeling van de medewerkers en op de professionele eenheid van het team als geheel.
 • Weet je, samen met het MT, de talenten van iedere medewerker te (h)erkennen en in te zetten op de juiste plaats. Daarin geef je ruimte en steun, maar begrens je ook.
 • Respecteer je de autonomie van de professional.
 • Ben je stevig en verbindend, daadkrachtig, toegankelijk en zichtbaar; voor het team, de ouders, de kinderen en in de wijk.
 • Werk je eenduidig, consequent en navolgbaar.
 • Ben je transparant in het managen van de verwachtingen van de ouders ten opzichte van de huisvesting.
 • Kun je relativeren.
 • Kun je, in relatie tot UN1EK, adequaat schakelen van en naar IKC Kethel. Ook daarin ben je verbindend en laat je zien samen te willen optrekken in de ‘leergemeenschap’ van de gezamenlijke directeuren, gericht op het belang van IKC Kethel en met oog voor het belang van UN1EK als geheel.
 • Ben je onderwijsinhoudelijk sterk en daarnaast procesgericht.
 • Ben je in de onderlinge communicatie zowel mens- als zakelijk gericht, helder en overtuigend. Je bent zelf leergericht en daarin een voorbeeld voor anderen.
 • Ben je onderdeel van het team maar kunt ook boven het team staan.

Verder beschik je over de volgende functie eisen:

 • minimaal HBO-plus werk- en denkniveau en een schoolleidersopleiding;
 • leidinggevende ervaring en in staat om veranderingen te begeleiden;
 • onderwijskundig leiderschap;
 • zicht op teamvorming (vanuit onderwijs en opvang) binnen een IKC setting;
 • visie op maatschappelijke, (onderwijs)inhoudelijke en pedagogische ontwikkelingen en die kunnen vertalen naar eigentijds beleid, doelen en actieplannen, in samenwerking met een team;
 • financieel onderlegd en kennis van personeel & organisatie;
 • communicatief sterk;
 • de waarden onderschrijven die passen bij de identiteit van IKC Kethel en UN1EK.

Wat krijg je?

 • Een betekenisvolle rol in een warme, betrokken omgeving waarin men open wil staan voor verdere professionalisering.
 • Een inwerktraject met een collega-directeur van UN1EK.
 • Een passende beloning conform de CAO PO in D12.
 • Een dienstverband van 0,8 tot 1fte.
 • Continuering van de status van je dienstverband.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze directeur IKC vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

Wie is Spijtenburg?

Wij zijn gedreven door het duurzaam verder helpen van mensen en organisaties bij hun échte vraag. Door te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen, maken we voor kandidaten of opdrachtgevers het verschil! Je kunt bij ons terecht voor werving en selectie, interim management/ZZP, detachering én advies. Wil je meer weten? Bekijk dan de over ons pagina.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?