Alpen aan den RIjn
Referentie: SPS10047

Kwartiermaker samenwerking sportbeleid en beheer sportaccommodaties

Wat ga je doen?

Vind je het leuk om een stappenplan op te spellen waarmee fasegewijs ambities worden gerealiseerd en tegelijkertijd knelpunten worden opgelost? Ben je daarnaast 24 tot 36 uur per week beschikbaar? Dan is deze functie misschien echt wat voor jou!

De organisatie, rolverdeling en inrichting van het sportlandschap in Alphen aan den Rijn en daarbinnen de uitvoering van het onderhoud en beheer van alle gemeentelijke sportaccommodaties is in toenemende mate complex. Dit kent verschillende oorzaken. De analyse is een eerste stap om de complexiteit te duiden. Een vervolgstap is om enerzijds de ambities te benoemen die de gemeente heeft in de inrichting, aansturing en rolverdeling van de sportinfrastructuur, en daarnaast de knelpunten te definiëren die spelen in de feitelijke uitvoering van het onderhoud en beheer van de accommodaties.

 1. De huidige gemeente Alphen aan den Rijn is een fusiegemeente met grote verschillen tussen de verschillende kernen en oud-Alphen.
 2. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft enkele jaren geleden het onderhoud en beheer van alle sportaccommodaties in eigendom teruggehaald naar de gemeente, waar dit in de decennia daarvoor door een verzelfstandigd sportbedrijf gebeurde.
 3. Mede als gevolg van de energiecrisis zijn grote duurzaamheidsinvesteringen gewenst. Dit geeft grote druk op de organisatie.
 4. In Alphen aan den Rijn stad betalen verenigingen een gesubsidieerd tarief voor het gebruik van de accommodatie. Dit gebeurt op basis van een tarievenstelsel. Het tarievenstelsel is een (ingewikkeld) stelsel dat voor de dekking moet zorgen van onderhoud en beheer. Het dekkingspercentage dat de verenigingen betalen is echter te laag om de kosten te dekken.
 5. In het verleden is er door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een keuze gemaakt tussen basissporten en niet-basissporten. Het gevolg van deze keuze is dat de basissporten ontzorgd worden en een gesubsidieerd tarief betalen voor het gebruik, onderhoud en beheer van hun accommodatie. Voor niet-basissporten zoals bijvoorbeeld tennis en golf geldt dit niet. Onder het tarievenstelsel ligt het solidariteitsbeginsel. Dit betekent dat als er verenigingen en/of sporten worden toegevoegd, de tarieven voor alle verenigingen omhoog gaan.

Uitvoering geven aan de reeds gemaakte analyse en het opgestelde implementatieplan. Je hebt hier als kwartiermaker een sturende rol in. De voortgang van alles dat op dit gebied speelt breng je in overleg met de opdrachtgever terug naar de stuurgroep.

Specifiek houd je je in de opdracht ook bezig met:

 • Het uitplaatsen van tennisvereniging Nieuwe Sloot, squash;
 • Alternatief voor indoor tennis;
 • Het opstellen van het sportaccommodatiebeleid;
 • En ondersteuning bij lopende zaken.

Waar ga je werken?

Gemeente Alphen aan den Rijn is een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Bij de zijn Gemeente Alphen aan is het leuk werken! Zij leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat zij meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. Zij leren door te doen. Met elkaar werken zij samen voor het beste resultaat voor de inwoners. De organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan de opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen de organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een aantal ambities/doelstellingen:

 • Een gelijk speelveld creëren voor sportverenigingen als het gaat om de positie van verenigingen, het onderhoud en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties.
 • Recht blijven doen aan de bestaande cultuurverschillen tussen verenigingen als het gaat om onderhoud en beheer. Sommige verenigingen kunnen en willen veel zelf blijven doen. Andere verenigingen vinden het prettiger om ontzorgd te worden.
 • Structureel voldoende dekking om onze sportaccommodaties te onderhouden, te beheren, te vernieuwen en te verduurzamen waar dit nodig is.
 • Komen tot een herinrichting van de sportinfrastructuur waarmee de gemeente met haar sportpartners gezamenlijk de ambities op bewegen en sport op langere termijn kan verwezenlijken.

Wie ben jij als Kwartiermaker?

Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker/proces- of programmamanager; Verder:
 • Heb je minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van samenwerking tussen overheid en sportverenigingen;
 • Heb je minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente of provincie;
 • Heb je een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
 • Ben je uiterlijk beschikbaar per 21 mei 2024.

Om de omschreven rol binnen een snel wisselend speelveld goed te kunnen vervullen, zijn zowel de ‘soft skills’ (met name goede communicatievaardigheden) als inhoudelijke bekendheid met (affiniteit en ervaring) vergelijkbare projecten groot belang. Daarnaast is lokale bekendheid met de gemeente Alphen aan den Rijn gewenst. De gezochte leverancier/adviseur moet aan competentie/ervaringseisen voldoen, maar ook een sterke persoonlijkheid en natuurlijke nieuwsgierigheid bezitten om de doelen te kunnen realiseren.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden tot 31 december met de optie tot 2 maal 3 maanden verlening.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in Kwartiermaker vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 10 mei 16:00) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.