Tholen, Zierikzee
Referentie: SPSB08326

Lid Raad van Toezicht

Wat ga je doen?

Als Raad van Toezicht van OcTHO houd je, met het oog op de taken van de stichting, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur en sta je het bestuur met raad ter zijde. In de statuten van OcTHO is een en ander vastgelegd. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht komen tot uiting in de volgende taken:
• Het toezicht op de organisatie, c.q. de bestuurder;
• Het werkgeverschap ten aanzien van de bestuurder;
• Het vervullen van een klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht dragen bij aan de expertise binnen de gehele Raad van Toezicht.
Voor deze rol beschik je bij voorkeur wat specifieker over de volgende kennisgebieden:

• Juridische aangelegenheden (op gebied van onderwijs, jeugdzorg en/of kinderopvang)
• Organisatie- en managementontwikkeling
• HRM
• Huisvesting
• ICT
Tevens is er sprake van bestuurlijke kennis/ervaring en een breed netwerk in Tholen en omgeving.

In de Raad van Toezicht wordt voorts gestreefd naar een brede diversiteit op het gebied van afkomst, man/vrouwverhouding en leeftijd en kandidaten hebben tenminste HBO denk- en werkniveau. Slechts één kandidaat kan als ouder verbonden zijn aan een van de scholen van OcTHO.

Meer informatie over OcTHO

De samenstelling van de naam OcTHO: de letters O en de c zijn afgeleid van het woord octaaf = acht. Octaaf verwijst naar de acht scholen die ondergebracht zijn bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. De letters THO staan voor Tholen.

De missie van OcTHO luidt:
"Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen tot en met groep 8 op Tholen, in een veilige omgeving, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten. Wij streven ernaar onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs."

Openbare identiteit:
"Onze openbare identiteitskenmerken geven vorm aan onze missie. Wij willen een spiegel zijn van de maatschappij, maar houden daarbij rekening met een aantal basiswaarden en -normen. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Veel maatschappelijke, politieke en religieuze stromingen achten wij waardevol.". Voor meer informatie kijk je op OcTHO.nl

Wat breng je mee?

Passende kandidaten beschikken over:

• Ten minste HBO denk- en werkniveau;
• Helikopterview en analytisch vermogen;
• Het vermogen om te functioneren in een collegiaal team en kritische zelfreflectie;
• Het vermogen de bestuurder te adviseren waardoor de klankbordrol wordt vervuld;
• Het vermogen op strategisch niveau te opereren en informatie als zodanig te taxeren;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling (zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak);
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand.

Daarnaast beschik je bij voorkeur ook over:
• Visie op openbaar onderwijs en affiniteit daarmee en kennis van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs;
• Ervaring in, of affiniteit met een bestuurlijke of toezichthoudende functie;
• Een breed maatschappelijk netwerk en het inzetten hiervan in zijn/haar functie;
• Kennis van en ervaring met maatschappelijke/bestuurlijke procedures en processen alsmede de maatschappelijke en financiële verantwoordingssystematieken;
• Het vermogen tot het doorgronden/analyseren van beleidsdocumenten en evaluatie van eigen werkwijze en die van de bestuurder;
• Voldoende tijd om deze uitdagende rol te vervullen.

In de Raad van Toezicht wordt voorts gestreefd naar een brede diversiteit op het gebied van afkomst, man/vrouwverhouding en leeftijd. Slechts één kandidaat kan als ouder verbonden zijn aan een van de scholen van OcTHO.

Bezoldiging en tijdsinvestering

Voor deze rol is een bezoldiging vastgesteld en gebaseerd op het door de VTOI gepubliceerde document: ‘Handreiking honorering toezichthouders’. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsinvestering van 5 uur per maand.

Heb je interesse?

De Raad van Toezicht van OcTHO laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies. OcTHO werkt met een benoemingsadviescommissie.

Je kunt jouw cv en motivatiebrief t.a.v. Kenny Ebert (vice voorzitter Raad van Toezicht) sturen naar Camilla Hakkens via c.hakkens@spijtenburg.nl. Reageren kan tot 1 december 2021; de voorselectiegesprekken bij Spijtenburg op kantoor in Breda vinden op 14 en 15 december plaats; de selectiegesprekken bij OcTHO in de maand januari 2022. Het exacte tijdpad wanneer de gesprekken bij OcTHO plaats vinden, volgt z.s.m.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Camilla Hakkens of Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg of 06-11 02 46 47. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Angelica Bus, a.bus@spijtenburg.nl of via 06-46162638. Zij begeleidt deze procedure voor OcTHO samen met Sybille van Bladel.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?