Wij overtreffen de vraag!

Blog

Categorie: Algemeen  Artsen  Onderwijs  Overheid  Zorg
Solliciteren, vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken. Echter is goed solliciteren zo makkelijk nog niet. Om jullie hierbij te helpen gaan we jullie de komende weken voorzien van tips voor het gehele sollicitatieproces, zoals het sollicitatiegesprek en het maken van een goed CV. Vandaag staan enkele algemene tips centraal.
Categorie: Algemeen  Artsen
Vanaf 1 januari wordt de Wet Bopz vervangen door twee nieuwe wetten, de Wvggz (de wet verplichte ggz) en de Wzd (Wet zorg en dwang). De Wet Bopz (de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) zorgt ervoor dat patiënten, die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, gedwongen opgenomen kunnen worden. Dit kan alleen als dit gevaar op geen enkele andere manier voorkomen kan worden. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid om deze patiënten dwangbehandeling te geven, mits zij onder dwang zijn opgenomen.
Categorie: Zorg
Als verpleegkundig specialist aan de slag in de ouderenzorg? Hoe ziet je werkdag er dan uit? Wat is de grootste uitdaging binnen het werk? En welke competenties zijn voor dit beroep van belang? Een kleine greep uit de vragen die wij stelden aan Samantha de Bruin, Verpleegkundig Specialist Verpleeghuis. Waarom de ouderenzorg? Zoals de meesten weten hebben we tegenwoordig te maken met de vergrijzing. Doordat iedereen ouder wordt en de gezondheidzorg steeds meer ontwikkelt en verbeterd, worden we ouder en zal daardoor de zorg voor onze ouderen steeds meer gaan toenemen. De Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) heeft in juli 2019 een rapport uitgebracht met daarbij een factsheet waarin staat dat het aantal 90-plussers stijgt van 117.000 in 2015 naar 340.000 in 2040. Het aantal kwetsbare 65-plussers stijgt van 700.000 in 2010 naar 1.000.000 in 2030. Dit is een van de redenen dat ik...
Categorie: Algemeen  Onderwijs
Leiderschap in een continu veranderend fenomeen. Het is aan leiders van vandaag en morgen om geïnspireerd en effectief sturing te geven aan complexe vraagstukken en organisaties. Dit doen zij door hun binnen- en buitenwereld te verbinden, hoe onverenigbaar die soms ook lijken. Dat vraagt om (zelf)reflectie. Het vraagt om ontrafelen, heroriënteren en het geheel weer anders samenvoegen. Het vraagt om de wil en moed om te veranderen, de oorzaak op tafel te krijgen en op een verschil makende manier het gesprek durven voeren.
Categorie: Algemeen  Zorg
Afgelopen juni maakte minister Bruno Bruins, van Medische Zorg en Sport, bekend dat er een overgangsregeling zou komen voor verpleegkundigen die regieverpleegkundigen willen worden. Deze overgangsregeling werd uitgewerkt in een wetsvoorstel: Wet BIG II. Dit zorgde destijds voor veel onvrede en onrust onder verpleegkundig personeel, waardoor het voorstel op losse schroeven kwam te staan. Zij vreesden vooral voor extra (onnodige) bijscholing, de waarde van hun diploma en hun takenpakket.
Categorie: Algemeen  Artsen  Zorg
De RVS, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, stelt dat de huidige wet BIG niet toekomstbestendig is. Beroepen die onder de wet BIG vallen hebben een beschermde titel, om deze reden begrijpt de RVS dan ook dat het interessant is om hier in te staan. Echter stellen zij ook dat er sprake is van wildgroei m.b.t. de beroepen met een beschermde titel; ‘er zijn nu al 2400 beroepen. Voor burgers is niet meer duidelijk wie wat kan en überhaupt mag doen’.
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close