Wij overtreffen de vraag!

Druk op acute zorg neemt toe, aldus de NZa

De acute zorg in Nederland bestaat uit de ambulancediensten, de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Door diverse signalen uit het zorgveld over de toemende druk op deze schakels heeft de NZa de eerste marktscan over de acute zorg uitgevoerd. De conclusie? Nederlands hebben momenteel voldoende toegang tot de acute zorg, maar de druk neemt zeker toe. Dit kan zorgen voor tijdelijke beperkingen in de toegankelijkheid.

Oorzaken

Er zijn diverse oorzaken te noemen voor de toemende druk op de acute zorg, aldus de NZa. Zo lijkt het erop dat patiënten steeds meer op de 24/7 beschikbaarheid van de huisartsenzorg rekenen. Huisartsen zijn overdag niet altijd beschikbaar, waardoor de seh en de hap in de overige uren extra drukte kunnen ervaren omdat zij als alternatief voor de huisarts worden gezien. Daarnaast hebben we te maken met een grote groep thuiswonende ouderen die steeds vaker de seh en de hap bezoeken.

Het ontbreken van samenhangende informatie over de acute zorg maakt het echter moeilijk de druk volledig in kaart te brengen. Informatie wordt vaak niet op eenzelfde manier vastgelegd, waardoor uitwisseling van informatie tussen de schakels wordt bemoeilijkt.

Aanbevelingen

De NZa doet verschillende aanbevelingen om de acute zorg effectiever en efficiënter te organiseren, o.a.:

• Instroom in de acute zorg verminderen, door- en uitstroom bevorderen.
• Het stimuleren van een verbeterde samenwerking, o.a. tussen ziekenhuizen en huisartsen. Dit laatste leidt tot het verplaatsen van lichte spoedzorg naar de hap, wat meer ruimte biedt voor complexe zorg op de seh.
• Kennis over oudere patiënten met complexe problematiek bij zorgverleners moet voldoende zijn.

Bekijk de volledige lijst met aanbevelingen van het NZa in de marktscan.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
12-9-2017 14:21

Het laatste nieuws

De verkiezingen staan voor de deur. Recent heeft D66 breed in de media hun onderwijsvisie geventileerd. In tal van media kon je kennis nemen van hun ideeën, waarin men pleit voor betere onderwijskansen voor elke leerling, waarin ‘fundamenteel andere keuzes moeten worden gemaakt’. Een goed initiatief?!
Lees meer
Ongeveer een jaar geleden schreven we een stuk over het feit dat de Tweede Kamer geïnformeerd was over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet kwam met een concrete uitwerking voor drie maatregelen. Besloten is om de conceptwetsvoorstellen voor twee van deze maatregelen niet verder uit te werken. Het betreft de wetsvoorstellen omtrent een minimumbeloning voor zzp-ers en een zelfstandigenverklaring.
Lees meer
Applaus is mooi, maar er moet ook waardering komen in de vorm van een hoger salaris. Want anders ... (?!)
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?