Wij overtreffen de vraag!

Rapport wachttijden medisch-specialistische zorg

Het recent verschenen rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de de wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn toegenomen. Bij maar liefst 8 specialismen overschrijdt de gemiddelde wachttijd van de polikliniek de norm.

Oorzaak?

Het onderzoek heeft als doel inzicht te bieden in waar de wachttijden overschreden worden, wat de oorzaken hiervan zijn en in hoeverre dit nadelige gevolgen kan hebben voor patiënten. Het blijkt dat diverse factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld:

• Het feit dat er te weinig sprake is van een gezamelijke aanpak van de wachttijden. 
• De drukte op de SEH en schotten in de bekosting, welke ervoor zorgen dat men problemen overvindt bij het aanpakken van knelpunten.
• Krapte op de arbeidsmarkt, seizoentrends (waardoor wachttijden aan het einde van het jaar oplopen) en onvoldoende afstemming rond de afbouw van capaciteit.
• Het feit dat de registratie van de wachttijden niet altijd juist en volledig is.
• Dit is slechts een greep uit de 'issues' die een rol spelen bij de toename van de wachttijden. De diversiteit aan factoren maakt het volgens de NZa lastig een eenduidige verklaring te geven en daarmee ook tot één oplossing te komen voor alle problematiek. Wel laat het onderzoek zien dat niet elke overschrijding van de norm direct negatieve gevolgen heeft voor de patiënt.

Aanpak

Met de diversiteit aan oorzaken in het achterhoofd ziet de NZa een oplossing in een integraal plan o.b.v. vier punten waarop actie moet worden ondernomen.

1. Informeren van burgers
Burgers moeten actief worden gewezen op hun rechten en mogelijkheden. Daarom verwacht het NZa van zorgaanbieders dat zij hun patiënten informeren over de mogelijkheden wanneer verwacht wordt dat bij het inplannen van een afspraak de norm voor de wachttijden wordt overschreden. Tevens wordt van zorgverzekeraars verwacht dat de ze mogelijkheden van zorgbemiddeling actief onder de aandacht brengen.
2. Registratie van de wachttijden
Om zicht te krijgen op het feit óf en waar er sprake is van problematische wachttijden is het noodzakelijk dat er volledige en accurate informatie over de actuele wachttijden beschikbaar is bij de zorgaanbieder.
3. Maken van de juiste afspraken
Momenteel wordt er door zorgaanbieders en zorgverzekeraars voornamelijk naar elkaar gewezen i.p.v. dat ze de wachttijden gezamenlijk aanpakken. Hierdoor is het volgens de NZa noodzakelijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over het terugdringen van en omgaan met de wachttijden.
4. Substitutie en verkeerde beddenproblematiek
Subsitutie van zorg naar de eerste lijn of naar ZBC's ziet de NZa als een belangrijke optie die kan bijdragen aan het terugdringen/voorkomen van lange wachttijden.

Tot slot

Uiteraard zijn knelpunten op de arbeidsmarkt complex en niet eenvoudig op te lossen. Deze vergen daarom ook de inzet van andere partijen dan alleen zorgaanbieders en zorgverzekaars. Stijgende wachttijden zijn echter altijd onwenselijk voor de patiënt, aangezien deze het recht heeft om tijdig passende zorg te ontvangen. Het is dus belangrijk dat bovenstaande stappen worden ondernomen.

Bekijk het volledige rapport

Bron: Rijksoverheid

Reageer

Spijtenburg Artsen
Auteur
Spijtenburg Artsen
Publicatiedatum
6-7-2017 15:42

Het laatste nieuws

Pakweg een jaar geleden schreef mijn collega Carlo Brouwers het artikel 'De makkelijke weg'. Hierin vroeg hij zich openlijk af waarom in het onderwijs bij de werving van nieuwe collega’s toch zo vaak voor ervaring wordt gekozen als harde (leidende) eis. Is het maken van verbinding met de omgeving, dat je kennis hebt van zorg(structuren) en communicatief zeer vaardig moet zijn (denk aan mondige ouders) ook niet van groot belang? Het heeft te maken met het niet blindstaren op die ene eis, er is meer. Stel jezelf in staat om buiten de kaders om te denken.
Lees meer
Laat ik als eerste beginnen met het uiten van mijn grote RESPECT voor onze zorginstellingen, overheid en alle andere cruciale beroepen/instanties die ik hier niet noem, voor hun inzet in de strijd tegen het coronavirus! Als het aan mij ligt is de oplossing of de rem op deze sluipmoordenaar liever gister dan vandaag gevonden. Daar wil ik het in dit stuk verder niet over hebben. Ik wil nu vooral even inzoomen op wat er op dit moment gebeurt in het onderwijs, de sector waar ik veel in werk.
Lees meer
Mogen we even binnenkomen? Het zijn Els en Pim, ouders van Myrthe uit groep 8. Els ken ik van gezicht, waarschijnlijk van de ouderraad. Pim ken ik van de mail. Pim stuurt al vanaf het begin van mijn aantreden als interim directeur mails. Het onderwerp in deze mails is het vertrouwen in de schoolleiding en keuze van de leerkracht voor hun dochter.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close