Een miljard euro; niet iedereen is tevreden

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis hebben middels een brief aan de Tweede Kamer laten weten in de komende jaren ruim 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg en de GGZ. De reden hiervoor is dat zij het probleem erkennen dat de zorgvraag toeneemt, terwijl het budget juist afneemt. Dit betekent dat het budget in veel gemeenten niet voldoende is.

Maar is iedereen wel zo tevreden met het extra geld? De VNG (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is niet echt enthousiast, zij zeggen ‘te snakken naar concrete verbeteringen’.

Hoeveel geld wordt er vrijgemaakt?

In 2019 is er voor de jeugdzorg 420 miljoen extra beschikbaar. In 2020 en 2021 wordt er 300 miljoen vrijgemaakt. Ook is er extra geld beschikbaar voor de GGZ, te beginnen met 50 miljoen in 2019. In 2020, 2021 en 2022 loopt dit op tot 95 miljoen.

Geestelijke gezondheidszorg

In de zomer van 2018 is er een hoofdlijnenakkoord ondertekend door het ministerie van VWS, GGZ Nederland en de NVvP. Dit akkoord geeft voor de periode van 2019-2022 de ambities weer voor de sector GGZ. Hierin staat dat mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben deze ook krijgen, afgestemd op hun behoefte. Hierover zijn afspraken gemaakt en investeringen toegezegd om de zorg op de juiste plek aan te kunnen bieden. De huidige budgetten zijn hiervoor niet toereikend, vandaar dat er extra geld wordt vrijgemaakt. Het budget wordt nu geleidelijk opgeschroefd tot 95 miljoen in 2022, hierna wordt dit structureel ingeboekt. ‘Hiermee erkent het kabinet de noodzaak van een structurele financiële bijdrage aan de gemeenten om de doelstellingen te halen’, aldus De Jonge en Blokhuis.

Jeugdzorg

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal kinderen dat jeugdzorg krijgt de afgelopen jaren is toegenomen. Ook blijkt dat gemeenten volop bezig zijn met de transformatie van de jeugdzorg. Meer kinderen krijgen passende hulp, mede doordat zij eerder in beeld komen. ‘Deze groei in combinatie met een transformatie die nog onvoldoende van de grond is gekomen, betekent dat het budget nu in veel gemeenten niet toereikend is. Dat is ook de reden dat er extra geld wordt vrijgemaakt’, aldus De Jonge en Blokhuis.

Niet iedereen is enthousiast

De Nederlandse Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan ‘niet echt enthousiast’ te zijn. Hoewel zij aangeven dat het geld wat lucht zal geven, zeker het eerste jaar, zien zij dit echter niet als adequaat en structureel middel om de jeugdzorg kwalitatief goed te regelen.

De VNG roept leden op om geen nieuwe afspraken te maken met betrekking tot taken zonder adequate financiering op basis van onafhankelijk onderzoek. Zij willen hierbij dat het kabinet meewerkt aan een vervolgonderzoek naar uitgaven- en volumeontwikkeling binnen de jeugdzorg. Hierover wil de VNG afspraken maken over maatregelen die het kabinet en de gemeenten kunnen nemen om het stelsel goed te laten functioneren.

Administratieve lasten

De Branches Gespecialiseerd Zorg voor Jeugd (BGZJ) pleit ervoor dat het geld ten goede komt aan het personeel binnen de jeugdzorg. Voorzitter Spigt zegt dat door de administratieve wirwar er verspilling van geld ontstaat. ‘Het grote probleem is dat bestaande administratieve standaarden niet door iedere gemeente volledig wordt gevolgd. Veel gemeenten doen het net even anders. Al deze verschillen zorgen voor deze administratieve wirwar’. Het extra vrijgekomen geld zou dus bij kunnen dragen dit (gedeeltelijk) op te lossen.

Men is het dus over het algemeen eens met de brief van minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. Echter snakt het veld naar ‘concrete verbeteringen’.

Bron: Zorg + Welzijn

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
6-6-2019 14:23
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?