Artsen

De zorg is een van die sectoren die momenteel nog wel volop mensen werft. Welke strategie wordt daarbij zoal ingezet? Inge Beckers (adviseur HR-communicatie, gespecialiseerd in branding en engagement) gaf op 31 augustus jl. als gastredacteur van de site werf-en.nl een kijkje in de keuken. In dit artikel reageer ik vanuit onze rol op haar artikel.
Ongeveer een jaar geleden schreven we een stuk over het feit dat de Tweede Kamer geïnformeerd was over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet kwam met een concrete uitwerking voor drie maatregelen. Besloten is om de conceptwetsvoorstellen voor twee van deze maatregelen niet verder uit te werken. Het betreft de wetsvoorstellen omtrent een minimumbeloning voor zzp-ers en een zelfstandigenverklaring.
De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) is begin dit jaar van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk om verplichte zorg op maat te leveren. Dit houdt onder andere in dat het houden van toezicht of het toedienen van verplichte medicatie voortaan poliklinisch of zelfs bij iemand thuis gedaan kan worden. Ook hebben familieleden meer inspraak. Dit is anders bij de oude wet BOZ, waar dit niet mogelijk was.
Gisteren, maandag 20 april, werd door de Nederlandse ziekenhuizen een begin gemaakt met de gefaseerde opstart van de reguliere zorg. De leidraad van deze opstart is een diagnoselijst, ook wel de urgentielijst. In deze lijst zijn ruim 4500 diagnoses opgenomen, welke allemaal zijn voorzien van een bepaalde urgentie. Deze lijst is samengesteld door het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS), en gevalideerd door het Zorginstituut Nederland. De urgentie-indicatie is afkomstig van de Federatie Medisch Specialisten.
‘Zorgbestuurders moeten beginnen met het organiseren van psychische nazorg voor verpleegkundigen en artsen (op intensive cares)’. Dit zegt Ralph So, intensivist van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De strijd tegen het coronavirus zorgt voor een enorme emotionele belasting bij verpleegkundigen en artsen. Als er niet snel psychische nazorg komt voor deze mensen, zullen er straks op grote schaal burn-outs gaan ontstaan. ‘Op de lange termijn houden verpleegkundigen en artsen dit niet vol. Als er nu niet iets gebeurt, is de crisis straks nog steeds bezig op het moment dat we de coronacrisis onder controle hebben’, aldus Ralph So.
Het ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit opgedragen om de planbare urgente zorg voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus te gaan coördineren. Door de zorg aan coronapatiënten en een tekort aan personeel en middelen, is de niet corona-gerelateerde zorg de afgelopen weken sterk achtergebleven. Zo zijn doorverwijzingen naar het ziekenhuis, GGZ, VVT en zelfstandige klinieken vorige week gedaald met 73% t.o.v. vorig jaar.
De crisis waarin we ons bevinden treft ons allemaal. Ook op bestuursniveau. De situatie dwingt ons om te gaan met leiderschapsvraagstukken van grote proporties. Hoe kan de continuïteit van een bestuur gewaarborgd blijven als alle betrokkenen zowel mentaal als fysiek zwaar op de proef gesteld worden? Wil je als bestuurder in deze tijd op de voorgrond treden, met de risico’s van dien? Of zoek je in je eentje de veiligheid op met een plek achter een beeldscherm?
Eerder schreven we al een stuk over de negatieve trend waarin te zien is dat steeds minder zzp’ers zich verzekeren. Vier op de tien zzp’ers is überhaupt niet voorbereid op een eventuele arbeidsongeschiktheid. In het pensioenakkoord van juni 2019 staat dan ook dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht wordt.
De term GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) is een bekende in Nederland. De verslavingszorg is een onderdeel van de GGZ. Als wij over verslavingszorg praten, dienen wij de rol van verslavingsarts KNMG niet te vergeten. De functie van verslavingsarts KNMG bestaat al ruim 12 jaar en toch blijkt dit voor sommigen een geheel onbekend terrein. Ik wil jullie graag meenemen in mijn verhaal.
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?