Wij overtreffen de vraag!

Onderwijs

Na een vakantieperiode volgen de artikelen over een nieuwe start, nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven elkaar in rap tempo op. Mooi, die nieuwe energie en voortkomend uit goede bedoelingen, maar daar doe ik (los van de hernieuwde zin om weer aan de slag te zijn) vandaag niet aan mee.
Eind juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en er ruimte komt voor ondernemers aan de bovenkant. Zo ontstaat er meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen.
Het is al enige tijd bekend dat er in het onderwijs een tekort aan leraren is. Dit tekort loopt de komende jaren alleen maar op. Dat komt o.a. door pensionering van de nu nog werkende, oudere leraren. Daarnaast is de instroom op de lerarenopleidingen te laag. En, wat dacht je van de hoge uitstroom van jonge, net afgestudeerde leraren naar een andere branche? Dit zijn leraren die er na een korte werkperiode in het onderwijs, vanwege de te hoge werkdruk, de brui aan geven. We hebben hier dan ook te maken met het zwaard van Damocles. Het zwaard lijkt bezig aan zijn ‘vrije’ val. Of toch niet? Is er in deze malaise een sprankje hoop? Wellicht. De zij-instromer is namelijk bezig aan zijn opmars.
Het is weer bijna tijd voor de centrale eindtoets in het basisonderwijs. De toets die richting geeft aan de toekomstige schoolloopbaan en carrière van onze kinderen. In de prestatiegerichte maatschappij waarin wij leven moet het resultaat van deze toets zo hoog mogelijk zijn. Dat opent (VO-school) deuren. Was het in het verleden zo dat alleen in groep 8 van de basisschool de ouderstress toesloeg wanneer het schooladvies besproken werd. Tegenwoordig is het zo dat de leerkracht vanaf groep 6, de ouders en leerling een voorlopig schooladvies geeft. Vanzelfsprekend wordt dit advies vanuit de scholen zo objectief mogelijk gegeven. Er wordt gekeken naar de toetsresultaten tot dan toe. Daarnaast wordt bij het schooladvies rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden.
In mijn vorige blog onderschreef ik de stelling dat er wat betreft het thema ‘leiderschap’ weinig nieuws onder de zon is. In de kern geldt voor de leiders van nu niet veel anders dan voor de leiders uit de Griekse oudheid, met erkende competenties en karaktereigenschappen, met sterktes en zwaktes.
In het vorige blog is het thema ‘Leiderschap’ en met name het zelfmanagement aan de orde geweest. Als bureau zijn we doorlopend op zoek naar kundige professionals waarbij naast de cognitieve aspecten vooral ook de meer mensgerelateerde ‘skills’ van belang zijn. Natuurlijk zijn IQ en competenties van belang, en branche-ervaring is al eerder tegen het licht gehouden. Echter, de omgeving als ook de materie wordt steeds complexer. Dat vraagt niet om mensen die dat allemaal (denken te) kunnen behappen, maar die dat om zich heen kunnen organiseren in de vorm van een team en of netwerk die hem of haar complementeert. Dat vraagt wel om zelfkennis, kritisch vermogen en een kwetsbare opstelling. Dát zijn eigenschappen van de leiders van morgen.
Hoe regel je je eigen zelfmanagement? Hoe weet je vooraf dat de opdracht bij je past, bij jouw als mens, met jouw specifieke eigenschappen, je ambitie, groei potentieel, je karakter, je intellect, je ervaring? Kortom: Hoe blijf je trouw aan jezelf, je eigen ‘kern’. Want alleen dan kun je optimaal renderen.
Vanaf november 2018 is O2A5 actief een wervingscampagne gestart om zij-instroom te kunnen realiseren naar de baan van leerkracht. Dit idee is ontstaan vanuit het bestuur, in samenwerking met de directeuren en de stafmedewerkers, om een ander potentieel aan te kunnen boren van mensen die al wel affiniteit hebben met onderwijs, maar op dit moment nog niet in het onderwijs werken. Wij vroegen ons hierbij af hoe we deze doelgroep kunnen bereiken en zo met hen in contact te komen? O2A5 is gestart met het inschrijven en bijwonen van een Rabobank event in de regio Gorinchem, waar wij ons als onderwijsorganisatie hebben mogen presenteren. Tijdens dit event hebben de aanwezige stafmedewerkers en directeuren een grote groep van meer dan 30 tot 40 geïnteresseerden gesproken. Ze waren zeer positief verrast over het feit dat zoveel mensen uit andere beroepsgroepen het onderwijs...
In het eerste deel van de 'gemakkelijke' weg heb ik me hardop afgevraagd waarom in het onderwijs bij de werving van nieuwe collega’s toch zo vaak voor ervaring wordt gekozen als leidende factor. In deel twee ga ik hier verder op in; de verwerking van de binnengekomen reacties en stellingname. Mensen zijn gewoontedieren, en daarmee is het niet eenvoudig om reflexen af te leren. Toen vorige week, op de avond van de Ouderraad van het Onze Lieve Vrouwenlyceum in Breda – waar ik deel van uit mag maken – de vraag werd gesteld wie zich wilde bemoeien met de opzet van een thema-avond rondom de ‘Growth mindset’ ging als vanzelf mijn vinger omhoog en hoorde ik mezelf ‘ik doe graag mee’ zeggen (want ik ben goed thuis in deze materie). Daarmee onderken ik de eigen omarming van het bekende. Niets...
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close