Wij overtreffen de vraag!

CAO-akkoord gehandicaptenzorg

Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019 is een CAO-akkoord bereikt met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het akkoord wordt over enkele dagen, op 22 juni 2017, aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Afspraken uitgelicht


Loonsverhoging

Tot eind maart 2019 kunnen medewerkers op drie momenten rekenen op een structurele loonsverhoging:

• 1,3% per 1 oktober 2017
• 2,1% per 1 juni 2018
• 0,5% per 1 januari 2019

Daarnaast kunnen alle medewerkers die op 1 december 2017 in dienst zijn rekenen op een eenmalige uitkering van 0,8% over het feitelijk verdiende salaris in 2017.

Onregelmatigheidstoeslag

De CAO kent een eenmalige uitkering als financiële tegemoetkoming van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren van 8,3% van de uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag (ORT) in de jaren 2012 t/m 2015. De eenmalige uitkering wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 uitbetaald.

Generatiebeleid

Doordat oudere medewerkers minder gaan werken om op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen behalen kunnen jonge medewerkers instromen of een groter vast contract krijgen.

Veiligheid & regel- en werkdruk

De toegenomen agressie vraagt optimale aandacht. De landelijke programma's die gefacilteerd worden en het StAG-project zullen dat ook tijdens de looptijd van deze CAO blijven doen.

Registratie SKJ

Indien een (her)registratie voorvloeit uit de bij de werkgever beklede functie wordt (her)registratie in het kader van de SKJ deze per 2018 door de werkgever vergoedt.

Registratie RGS

Voor de in dienst zijnde AVG-arts worden per 2018 de kosten vergoed (door de werkgever) voor registratie in het kader van de RGS, indien en voor zover de kosten niet uit anderen hoofde worden vergoed.

Scholing

Partijen ontwikkelen een handreiking voor werknemers voor het indienen van een scholingsverzoek.

Bron: VGN. Hier vindt u ook het volledige onderhandelingsakkoord.

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
13-6-2017 14:52

Het laatste nieuws

Spijtenburg wist op zeer prettige, professionele en bij de heer Middelkamp als ervaren interim directeur passende wijze invulling te geven aan de rol van intermediair.
Lees meer
Voor de opleiding House of Business waren wij op korte termijn op zoek naar 2 a 3 interim professionals die ons team konden versterken in de functie van talentcoach (docent).
Lees meer
De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) is begin dit jaar van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk om verplichte zorg op maat te leveren. Dit houdt onder andere in dat het houden van toezicht of het toedienen van verplichte medicatie voortaan poliklinisch of zelfs bij iemand thuis gedaan kan worden. Ook hebben familieleden meer inspraak. Dit is anders bij de oude wet BOZ, waar dit niet mogelijk was.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?