Wij overtreffen de vraag!

Personeelstekorten in de zorg nemen toe

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er momenteel een forse stijging te zien in het aantal banen in de zorg. De verwachting van het UWV is dan ook dat er dit jaar 120 tot 130 duizend banen bij zorgorganisaties ontstaan.

Meer werkgelegenheid betekent ook meer vacatures. Helaas ervaart bijna de helft van de zorginstellingen problemen met de invulling hiervan. In de ziekenhuizen, GGZ, verpleeghuizen en thuiszorg lag dit percentage zelfs rond de 80%. Personeelstekorten in de zorg nemen dus toe.

Moeilijk vervulbare vacatures


De problemen worden vooral ervaren bij vacatures voor:

• Verzorgende ig (mbo-3)
(individuele gezondheidszorg)
• Verpleegkundige mbo-4
• Verpleegkundige hbo
Wijkverpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige ziekenhuis, verpleegkundig specialist

Voor artsen is er geen sprake van een algemeen tekort. Wel is bij bepaalde medisch specialsmen sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Te denken valt aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen, artsen voor verstandelijke gehandicapten en klinisch geriaters.

Bron: UWV, Factsheet Zorg

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
12-3-2018 15:23

Het laatste nieuws

De verkiezingen staan voor de deur. Recent heeft D66 breed in de media hun onderwijsvisie geventileerd. In tal van media kon je kennis nemen van hun ideeën, waarin men pleit voor betere onderwijskansen voor elke leerling, waarin ‘fundamenteel andere keuzes moeten worden gemaakt’. Een goed initiatief?!
Lees meer
Ongeveer een jaar geleden schreven we een stuk over het feit dat de Tweede Kamer geïnformeerd was over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet kwam met een concrete uitwerking voor drie maatregelen. Besloten is om de conceptwetsvoorstellen voor twee van deze maatregelen niet verder uit te werken. Het betreft de wetsvoorstellen omtrent een minimumbeloning voor zzp-ers en een zelfstandigenverklaring.
Lees meer
Applaus is mooi, maar er moet ook waardering komen in de vorm van een hoger salaris. Want anders ... (?!)
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?