Wij overtreffen de vraag!

Belangrijke wetswijzigingen in de zorg voor 2020

Als zorgprofessional heb je te maken met wet- en regelgeving. Per 1 januari 2020 zijn er enkele nieuwe wetten ingevoerd of zijn er binnen bepaalde wetten regels gewijzigd. Over twee van deze nieuwe wetten schreven we eerder al een artikel: de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ. Maar wat verandert er allemaal nog meer? De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet langdurige zorg zijn aangepast. Voordat we het gaan hebben over deze nieuwe wijzigingen, gaan we het geheugen eerst even opfrissen.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Bij onvrijwillige zorg/opname van patiënten die een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening hebben, regelt de Wzd de rechten. In principe mag er geen onvrijwillige zorg worden geboden, tenzij er sprake is van een ernstig nadeel voor de patiënt of diens omgeving. Bijvoorbeeld als er levensgevaar of ernstig lichamelijk letsel dreigt. De Wzd geldt voor zorginstellingen, maar ook in de thuissituatie.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wanneer patiënten te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening, regelt de Wvggz de rechten. Het gaat, net als bij de Wzd, om patiënten die ernstig nadeel voor zichzelf of de omgeving kunnen veroorzaken. De verplichte zorg kan nu ook ambulant verzorgd worden. Opname onder dwang is hier dus geen aangrijpingspunt.

De Wzd en de Wvggz zijn in het leven geroepen om de Wet Bopz te vervangen. Voor 2020 zijn er daarnaast ook twee wetten aangepast. De belangrijkste aspecten hiervan hebben we op een rijtje gezet.

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)

De Wgbo is op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Informatieplicht

De informatieplicht van de zorgverlener wordt aangevuld waarbij de nadruk komt te liggen op het samen beslissen. Hierbij wordt de patiënt uitgenodigd om vragen te stellen. Ook dient de patiënt te worden geïnformeerd over:

  • De verwachte tijdsduur van de behandeling.
  • De mogelijkheid om af te zien van de behandeling.
  • De mogelijkheid tot onderzoeken en behandeling door andere zorgverleners.

Bewaartermijn

De aanvang van de bewaartermijn van medische dossiers verandert. Deze gaat in vanaf de laatste wijziging van het dossier. Omdat dit één datum is voor het volledige dossier kan het zo zijn dat bepaalde gegevens veel langer bewaard blijven dan voorheen. Daarnaast wordt de bewaartermijn verlengd van 15 naar 20 jaar.

Inzagerecht

Als een patiënt komt te overlijden krijgen de nabestaanden een wettelijk recht op inzage van het medisch dossier. Het dossier mag worden ingezien als sprake in van de volgende omstandigheden:

  • Als de patiënt voor zijn of haar overlijden toestemming heeft gegeven.
  • Als er een mededeling van een incident op grond van de Wkkgz is ontvangen.
  • Als er sprake is van zwaarwegend belang.
  • Voor de ouders en voogd van een overleden kind onder de 16 jaar geldt een bijzondere reden.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Deeltijdverblijf

Het deeltijdverblijf is een combinatie waarbij de patiënt gedeeltelijk thuis én in een instelling woont. Vanaf nu is dit deeltijdverblijf mogelijk voor mensen met zorg die onder de Wlz vallen.

Hulpmiddelen

Voor mensen die in een Wlz-instelling wonen, wordt de regelgeving omtrent mobiliteitshulpmiddelen vereenvoudigd. Rolstoelen, rollators etc. worden voortaan aan alle patiënten verstrekt vanuit de Wlz. Ook de hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik, zoals een tillift, worden voortaan uit de Wlz betaald.

 

Bron: venvn, informatielangdurigezorg, KNMG

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
30-1-2020 16:45

Het laatste nieuws

Afgelopen week debatteerde de tweede kamer over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Voor dit debat stuurde het ministerie van VWS een tussenrapportage van het onderzoek ‘De realiteit en waarde van flexwerk in de zorg’ naar de tweede kamer. Het gaat om een onderzoek van het CAOP en Kennisland, dat is gehouden onder diverse typen flexwerkers, zowel intern als extern, zzp’ers en uitzendkrachten.
Lees meer
Na zevenenhalf jaar stop ik als bestuursvoorzitter bij de onderwijsinstelling Salto. Vanaf maart ga ik beginnen met een nieuwe uitdaging: ik ga aan de slag bij Spijtenburg. Daarom wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen: mijn naam is Angelica Bus (56 jaar), tot voor kort dus werkzaam als bestuurder bij een grote onderwijsinstelling in Eindhoven. Bij Spijtenburg ga ik aan de slag als senior consultant op zowel werving & selectie als advies. Mijn passie ligt in het verder helpen van organisaties met bestuurlijke, organisatorische en personele vraagstukken in onderwijs, overheid en zorg. Ik heb erg veel zin om met deze nieuwe uitdaging te beginnen en met nieuwe mensen in contact te komen.
Lees meer
Eind 2019 heeft stichting Het Vergeten Kind een onderzoek uitgevoerd naar wisselende hulpverleners en de gevolgen hiervan, als onderdeel van de campagne: ‘Ieder kind een liefdevol thuis, stop het wisselen van hulpverleners’. Er wordt antwoord gezocht op vragen als: met hoeveel hulpverleners heeft een kind te maken? Hoeveel keer verhuist een kind, en hoeveel invloed heeft dat op zowel het kind als de hulpverlener? Voor dit onderzoek zijn 110 kinderen en 89 hulpverleners ondervraagd.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close