Wij overtreffen de vraag!

Groot deel zzp’ers niet voorbereid op arbeidsongeschiktheid

Vier op de tien zzp’ers is niet voorbereid op eventuele arbeidsongeschiktheid. Ze hebben geen verzekering en geen spaargeld of beleggingen. Hierbij is zelfs sprake van een negatieve trend waarin te zien is dat überhaupt steeds minder zzp’ers zich verzekeren. Ondernemers met een laag inkomen zijn minder vaak verzekerd ten opzichte van ondernemers met een hoog inkomen. Dit alles blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid uitgevoerd door TNO en het CBS, dat op 4 juli is gepubliceerd. Het onderzoek is gehouden onder 5500 zelfstandigen.

Verschillende redenen om geen verzekering te nemen

Uit het onderzoek komen verschillende redenen naar voren die zzp’ers noemen om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. 46% vindt de kosten niet opwegen tegen de baten, en is hiermee de grootste groep. Daarnaast zegt 37% de kosten niet te kunnen betalen. De grootste groep(en) zijn dus niet verzekerd vanwege financiële redenen. Verder is het zelf, of samen met partner, kunnen dragen van het risico met 21% en 20% een belangrijke reden om zich niet te verzekeren. TNO-onderzoeker Wouter van der Torre zegt hierover; “dat weinig zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, is niet verrassend. Dankzij dit onderzoek hebben we nu wel in beeld wáárom ze zich niet verzekeren.”

Onduidelijkheid over verzekeraars

Een kleine 10% geeft aan geen vertrouwen te hebben in verzekeraars, eenzelfde groep zegt het onduidelijk te vinden wanneer de verzekeraar nou precies gaat uitkeren. Dit is voor hen een reden om geen verzekering af te sluiten. Tot slot geeft 7% aan niet te worden geaccepteerd door een verzekeraar, vooral 55 plussers hebben dit probleem.

Dit is een ietwat vreemde constatering omdat in het onlangs vernieuwde pensioenakkoord is afgesproken dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hiervoor dienen ze dan wel te worden geaccepteerd door de verzekeraar. “Als je een verplichte verzekering gaat opleggen, zijn de kosten dus een aandachtspunt. Ook ligt hier een acceptatieplicht voor de verzekeraar dan voor de hand”, aldus Wouter van der Torre.

Pensioenvoorziening

Wat zzp’ers voor het overgrote deel wel hebben is een pensioen. 80% van de zzp’ers geeft aan te beschikken over een pensioenvoorziening. “Iedereen krijgt te maken met een pensioen, de kans dat je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid ligt beduidend lager. Je hoopt dat je het niet nodig hebt”, is een van de verklaringen.

Bron: Algemeen Dagblad

Reageer

Spijtenburg Zorg
Auteur
Spijtenburg Zorg
Publicatiedatum
5-7-2019 12:14

Het laatste nieuws

Afgelopen juni maakte minister Bruno Bruins, van Medische Zorg en Sport, bekend dat er een overgangsregeling zou komen voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register en is bedoeld voor verpleegkundigen die zich in de toekomst als regieverpleegkundige willen registreren maar nog niet over de juiste kwalificaties beschikken. De overgangsregeling is uitgewerkt in een wetsvoorstel en luistert naar de naam: Wet BIG II.
Lees meer
Na een vakantieperiode volgen de artikelen over een nieuwe start, nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven elkaar in rap tempo op. Mooi, die nieuwe energie en voortkomend uit goede bedoelingen, maar daar doe ik (los van de hernieuwde zin om weer aan de slag te zijn) vandaag niet aan mee.
Lees meer
Eind juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe regels omtrent het werken met zzp’ers. Het kabinet komt met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en er ruimte komt voor ondernemers aan de bovenkant. Zo ontstaat er meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen.
Lees meer
Blijf jij op de hoogte?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niks binnen éen van onze branches!
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close