Wij helpen je graag verder!
Rotterdam
Referentie: SPH08305

Adjunct-directeur Onderwijs Techniek College Rotterdam (Succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

Als Adjunct-directeur Onderwijs ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen uit het Strategisch Plan 2025 en het MT Focusplan. Je monitort en bewaakt actief de activiteiten en resultaten in het kader van de kwaliteitszorgcyclus en je hebt hierover regelmatig overleg met de Onderwijsbestuurders van Albeda en Zadkine. Je focus ligt de komende periode o.a. op de modernisering van het opleidingenportfolio, de implementatie van ‘blended’ en project gestuurd onderwijs en de effectieve koppeling van zorg en begeleiding op het primaire proces.

Je bent een strategisch gesprekspartner voor zowel interne als externe partners. Het resultaat van het beleidsvoorbereidende deel van je werk is dat strategische ideeën, concepten en beleids(plannen) zijn ontwikkeld, uitgedragen en draagvlak is verworven. Het nieuwe beleid m.b.t. onderwijs leg je ter goedkeuring voor aan de Onderwijsbestuurders.

Je geeft integraal leiding aan een deel van de onderwijsteamleiders werkzaam binnen de clusters en aan het hoofd van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit. De afdeling Onderwijs & Kwaliteit richt zich op beleidsontwikkeling en onderwijskundige ontwikkeling en ondersteuning van het onderwijs.
Je hebt toonaangevende ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwing, waarbij je teams weet mee te nemen in de ontwikkeling en weet te enthousiasmeren voor veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs. Je stuurt effectief op de inzet en ontwikkeling van je teamleiders en hoofden van dienst en je sturing is gericht op verbinding, vertrouwen en ontwikkeling, aandacht en het maken van en aanspreken op heldere afspraken.

Intern ben je een verbindend leider, die transparant werkt, goed kan luisteren naar de medewerkers zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.

Extern ben je een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede interactie met het bedrijfsleven en beroepspraktijkvorming is essentieel in de slag naar kwaliteitsverbetering. Je participeert in relevante overleggen van o.a. de MBO Raad.

Waar ga je werken?

Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Ze zijn toonaangevend en ambitieus en bieden technisch beroepsonderwijs in de regio Rijnmond dat goed afgestemd is op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Technisch vakmanschap, lef en innovatie zit van oudsher al in de ‘genen’ van de regio en is daarmee bepalend voor de identiteit van het Techniek College Rotterdam. Ze zijn er trots op dat ze dit kunnen doorgeven aan de studenten en ze hen zowel houvast als ruimte en uitdaging kunnen bieden om zichzelf maximaal te ontplooien, als vakman en als mens.

Techniek College Rotterdam telt circa 7000 studenten, heeft ongeveer 500 medewerkers en is hiermee één van de grootste aanbieders van techniekopleidingen op MBO-niveau van Nederland. Daarbij faciliteert Techniek College Rotterdam ook het duurzaam leren en verder ontwikkelen van technische medewerkers binnen de bedrijven of voor toetreders tot de technische arbeidsmarkt via haar contractonderwijs activiteiten.

Ze zijn georganiseerd in zes clusters van techniek met ieder een eigen context: IT & Online, Maakindustrie, Mobiliteit, Lab & Research, Proces en Maintenance, Bouwen & Wonen. Binnen deze clusters bestaan 14 onderwijsteams, aangestuurd door onderwijsteamleiders.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn laag in de organisatie belegd, bij het team – meer en meer gericht op resultaatverantwoordelijke teams. Binnen de kaders van het professioneel statuut en de kaderstelling van Techniek College Rotterdam verrichten docenten hun taken.

Ze zien de uitdaging in de steeds complexere samenleving die vraagt om wendbare beroepsbeoefenaars. Naast vak-inhoud draait het om (meer) aandacht voor ‘21st century skills’ en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het multidisciplinair benaderen van (technische) vraagstukken is dé behoefte naar de toekomst. Duurzaamheid en Energietransitie zijn centrale thema’s in de komende decennia. Daarnaast gaat meer en meer om data-gedreven processen en beslissingen. Deze belangrijke ontwikkelingen bepalen mede de koers van het Techniek College

Ze hebben de droom om als Techniek College een gezond toekomstperspectief te bieden voor iedereen met interesse in techniek, van jongeren die willen excelleren tot en met jongeren met een achterstand ten aanzien van de arbeidsmarkt in de regio Groot Rotterdam.

Dit willen ze bewerkstelligen vanuit de pijlers van de Onderwijsvisie van Techniek College Rotterdam “uniek”, “samen”, “vooruit” en “eigen”.

De directie van Techniek College Rotterdam bestaat uit 1 directeur en 2 adjunct-directeuren. De directeur is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor Techniek College Rotterdam en legt verantwoording af aan de Stuurgroep. De adjunct directeur rapporteert aan de directeur. Binnen het directieteam wordt gewerkt aan de hand van een portefeuilleverdeling. De drie directieleden, de onderwijsteamleiders en de hoofden van dienst vormen samen het managementteam van Techniek College Rotterdam.

Het managementteam heeft een gemeenschappelijk doel, namelijk de kwaliteit van het onderwijs verhogen in samenspel met werkveld, bedrijven, VO en HBO-onderwijs.

Wie ben jij als Ajunct-Directeur?

 • je hebt minimaal 8 jaar ervaring als leidinggevende in het onderwijs;
 • je hebt WO werk- en denkniveau;
 • je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van meerdere werelden van techniek & technologie;
 • je hebt kennis van en inzicht in pedagogische en didactische alternatieven en de uitgangspunten van onderwijsvernieuwing;
 • je bent een leider die samen met de onderwijsteamleiders vorm weet te geven aan onderwijsvernieuwing, met vaardigheid om verbindingen te leggen, je weet "crossovers" tussen sectoren te ontwikkelen, veranderingen te realiseren en professionals aan te sturen en te overtuigen;
 • je toont een bewezen stabiele kracht die kan zorgen voor continuïteit om samen met de teams te werken aan toekomstbestendig onderwijs;
 • je denkt resultaatgericht en beschikt over aantoonbare expertise in proces denken en begrijpt dat het gaat om het maken en nakomen van afspraken;
 • je bent iemand die duidelijk, concreet en consequent is (afspraak is afspraak), resultaatgericht, en dit met een mensgerichte benadering kan combineren;
 • je wilt zichtbaar zijn op de werkvloer en je weet de juiste balans te vinden met de eisen van een complexe organisatie;
 • je bent in staat om voldoende ruimte te bieden voor initiatieven van anderen en daarbij durf je los te laten, op afstand te volgen, zonder dat het te vrijblijvend wordt;
 • ook ben je een overtuigend gesprekspartner met goede contactuele vaardigheden met zowel in- als externe partijen;
 • jouw stijl is om open en direct te communiceren: motiverend, gericht op samenwerking en verbindend.

Arbeidsvoorwaarden Adjunct-directeur Onderwijs Techniek College Rotterdam (Succesvol ingevuld)

Een uitdagende functie als Adjunct-Directeur in een informele en prettige organisatie in Rotterdam. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De inschaling vindt plaats in carrièrepatroon 14 van de CAO MBO (minimaal €4.986,- en maximaal €6.662,- bruto per maand bij een volledige betrekking. Daarnaast bieden we gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, acht procent vakantietoeslag, een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering, betaald en onbetaald ouderschapsverlof en dertig vakantiedagen.

Hoe ziet de procedure er uit?

Wil je meer informatie over deze Adjunct-Directeur vacature? Neem dan contact op met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl. Ook je CV en motivatie kun je sturen naar Carlo Brouwers via eerder genoemde gegevens.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?