Bussem
Referentie: SPS10072

Adviseur Onderwijshuisvesting

Wat ga je doen?

Vind jij het leuk om binnen het team vastgoed en grondzaken aan de slag te gaan en nauw samen te werken een collega adviseur Onderwijshuisvesting en lopende zaken op te pakken op het gebied van onderwijshuisvesting? Ben je daarnaast 24 uur per week beschikbaar? Dan is deze vacature misschien echt wat voor jou!

Vanwege het aflopen van een eerdere tijdelijk opdracht, is de organisatie opzoek naar een interim adviseur onderwijshuisvesting. Het gaat om een combinatie van beleidsadvisering en voorbereiding / uitvoering van een aantal projecten voor aanpassing, renovatie of nieuwbouw van scholen. De basis voor de beleidsadvisering en de projecten ligt in de recent uitgewerkte programma-aanpak onderwijshuisvesting en het Integraal Huisvestings Plan (IHP).

De kern van je werkzaamheden:

 • Je adviseert op strategische vraagstukken, verzoeken en opdrachten aan bestuur en management;;
 • Je beoordeelt huisvestingsaanvragen van schoolbesturen, voert het afstemmingsoverleg met schoolbesturen over de afhandeling van de ingediende aanvragen en voert de toegewezen aanvragen uit;
 • In samenwerking met betrokken scholen voer je regie op de uitvoering van projecten in kader van renovatie, aanpassing of nieuwbouw;
 • Je voert regie op de benodigde financiële middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting in samenspraak met de collega’s van financiën en draagt bij aan de planning- & controlcyclus;
 • Je beheert data en informatie van schoolgebouwen in samenwerking met de portefeuillemanager vastgoed.

Waar ga je werken?

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. De organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. Zij vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

De organisatie stimuleert meer medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. Zij proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Zij voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

Zij hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen zij geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben zij tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken zij inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij de organisatie.

Wie ben jij als adviseur onderwijshuisvesting?

Je hebt een een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau en je bent beschikbaar vanaf 1 juni. Verder beschik je over de volgende competenties:

Competenties

 • Je bent analytisch sterk, je overziet het geheel en hebt van nature een resultaatgerichte houding;
 • Je bent iemand die graag met mensen samenwerkt en wekt vertrouwen;
 • Je stelt kritische vragen, maar weet ook snel een praktische vertaling te maken en zaken voor elkaar te krijgen;
 • Je weet jouw beleidsstukken en adviezen kort en kernachtig te verwoorden;
 • Je hebt regie op je eigen werk en kunt waar nodig prioriteiten stellen;
 • Je bent een proactieve adviseur met een zakelijke inslag. Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen het werkveld (en daar buiten);
 • Integraal werken met collega's en belanghebbenden is voor jou vanzelfsprekend.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor de duur van 6 maanden met de optie tot 2 x maal 6 maanden verlening.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in adviseur onderwijshuisvesting vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 26 mei 14:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.