Leidschendam - Voorburg
Referentie: SPLS07652

Bedrijfsarts

Wat ga je doen?

Heb jij als bedrijfsarts minimaal 5 jaar relevante werkervaring en ben jij in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven? Begrijp je daarnaast wat verzuim aan kosten en ongemak voor de werkgever met zich meebrengt en overzie je wat de gevolgen kunnen zijn voor de medewerker? Dan is deze bedrijfsarts vacature echt iets voor jou!

Binnen de organisatie wordt het eigen-regie model gehanteerd waarbij de direct leidinggevende de casemanager is van het verzuim en waarbij deze op verzuimgebied ondersteunt wordt door de HR-adviseur. De bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van de leidinggevende en medewerker, en niet als beslisser in het verzuimproces. Dit neemt niet weg dat de bedrijfsarts gezien zijn medische professie een zorgplicht heeft in het kader van de WGBO. Als bedrijfsarts heb je uiteenlopende bedrijfsgeneeskundige taken op het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsbescherming en (infectie)preventie. Deze taken combineer je met een integrale adviesrol op het terrein van arbeid en gezondheid. Daarnaast draag je bij aan belangrijke thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de maatregelen rondom corona. Er is een hoge werkdruk binnen de organisatie. De organisatie wil inzetten op het verminderen van de werkdruk en verwacht daarbij ondersteuning van de bedrijfsarts. De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet de rol van de bedrijfsarts niet als een solistische rol, maar als verlengstuk van de organisatie.

Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Het voeren van een laagdrempelig spreekuur inclusief het Arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Het proactief, gevraagd en ongevraagd, advies geven m.b.t. verzuimproblematiek en specifieke onderwerpen zoals wettelijke rechten en plichten van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid, subsidiemogelijkheden, verplichtingen richting het UWV en het op derden verhalen van loondoorbetalingsverplichtingen.
 • Het leveren van een bijdrage aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en ondersteunen van de organisatie bij het verminderen / omgaan met de werkdruk en gerichte gezondheidsbewaking voor specifieke doelgroepen.
 • Het adviseren op maatregelen die de fysieke en mentale belasting van het thuiswerken met zich mee brengen voor medewerkers.
 • Het bezoeken van de werkvloer; niet alleen in de begeleiding van de verzuimende medewerker maar ook om zich op de hoogte te stellen van hoe de organisatie werkt en wat er speelt.
 • Nauwe samenwerking en afstemming met Bedrijfsmaatschappelijk werk en de Arbeidsdeskundige bij raakvlakken in de verzuimbegeleiding van de medewerker.
 • De verslaglegging van spreekuren met een helder re-integratieadvies (binnen systemen van de gemeente, met uitzondering van medische verslaglegging).
 • Het adviseren bij (dreigend) langdurig verzuim over de re-integratie met een ruime blik vooruit en het opstellen van formulieren in het kader van Wet Verbetering Poortwachter die hij / zij als bedrijfsarts aan moet leveren.
 • Deelname aan multidisciplinaire overleggen, zoals het Arbo overleg, Preventiemedewerkers overleg, OR etc.

Waar ga je werken?

Als bedrijfsarts ga je aan de slag bij de gemeente Leidschendam - Voorburg. Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Er wordt informatiegestuurd en toekomstgericht gewerkt. Klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief wordt gestimuleerd. De lijnen zijn kort. Het medewerkersonderzoek bij de gemeente in 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Wie ben jij als bedrijfsarts?

Als bedrijfsarts ben je een aanpakker en durf je een standpunt in te nemen op basis van professionele autonomie. Je begrijpt wat verzuim aan kosten en ongemak voor de werkgever met zich meebrengt en overziet wat de gevolgen kunnen zijn voor de medewerker. Je draagt zorg voor een optimale re-integratie van medewerkers door de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarnaast:

 • Ben je BIG geregistreerd.
 • Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als gecertificeerd bedrijfsarts.
 • Hanteer je een duidelijk klachten –en second opinion procedure.
 • Ben je beschikbaar op donderdag.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Analytisch.
 • To-the-point in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Verbindend.
 • Flexibel.
 • Omgevingsbewust en gericht op samenwerking tussen en met organisatie, medewerker en andere (zorg)professionals.
 • Oplossingsgericht (denken in mogelijkheden).

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 6 tot 8 uur per week voor de periode van 12 maanden, met optie tot verlenging, je start op 1 januari 2021.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb jij interesse in deze bedrijfsarts vacature? Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jacqueline Rasenberg, 076 2063 333, 06 3005 9574 of per e-mail: j.rasenberg@spijtenburg.nl. Je kunt uiterlijk tot en met 13 november 16.00u reageren.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.