Alphen aan den Rijn
Referentie: SPLS07804

Bedrijfsarts

Wat ga je doen?

Heb jij als bedrijfsarts kennis van relevante wet- en regelgeving zoals van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen? Heb je daarnaast ervaring met het samenwerken met een arbeidsdeskundige en ben je in staat om een standpunt in te nemen op basis van professionele autonomie? Dan is deze bedrijfsarts vacature echt iets voor jou!

In kalenderjaar 2020 was het verzuimpercentage van deze organisatie 5,77%. Binnen de organisatie wordt het verzuim benaderd vanuit het gedragsmodel. De direct leidinggevende is de casemanager van het verzuim, waarbij deze op verzuimgebied ondersteund wordt door de HR Business Partner. Jij als bedrijfsarts wordt dan ook ingezet als adviseur van de leidinggevende, en niet als beslisser in het verzuimproces. Dit neemt niet weg dat de jij gezien jouw medische professie een zorgplicht hebt in het kader van de WGBO. Als bedrijfsarts heb je uiteenlopende bedrijfsgeneeskundige taken op het gebied van verzuimbegeleiding en gezondheidsbescherming. Deze taken combineer je met een integrale adviesrol op het terrein van arbeid en gezondheid. Daarnaast draag je bij aan belangrijke thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de maatregelen rondom corona. Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • Het voeren van een laagdrempelig spreekuur inclusief het Arbeidsomstandigheden spreekuur.
 • Het adviseren aan de medewerker en leidinggevende over verzuim/gebrek met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ongeschiktheid voor de functie, verzuimbegeleiding, verzuimpreventie, doorverwijzing 2e lijnszorg en doorverwijzing voor inzet van diensten vanuit het bedrijfszorgpakket.
 • Het proactief, gevraagd en ongevraagd advies geven m.b.t. verzuimproblematiek en specifieke onderwerpen zoals wettelijke rechten en plichten van werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid, subsidiemogelijkheden, verplichtingen richting het UWV en het op derden verhalen van loondoorbetalingsverplichtingen.
 • De verslaglegging spreekuren met een helder re-integratieadvies (binnen systemen van de gemeente, met uitzondering van medische verslaglegging).
 • Het adviseren bij (dreigend) langdurig verzuim over de re-integratie met een ruime blik vooruit en het opstellen van formulieren in het kader van de Wet verbetering poortwachter die jij als bedrijfsarts aan moet leveren.
 • Het deelnemen aan overleggen, zoals SMO met leidinggevenden, periodiek overleg met de preventiemedewerker (over arbeidsomstandigheden) en overleg met de Ondernemingsraad.

Waar ga je werken?

Als bedrijfsarts ga je aan de slag bij een gemeente in Zuid-Holland. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen, daar draait het bij deze gemeente om. Zij leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat ze meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. Leren door te doen. Met elkaar samenwerken voor het beste resultaat voor de inwoners.

De organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan de opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen de organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Wie ben jij als bedrijfsarts?

Als bedrijfsarts heb je up to date kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals kennis van de Ziektewet, Wet verbetering poortwachter, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Arbeidsomstandighedenwet) en bekijk je relevante aspecten op analytische wijze binnen de gezondheidsstatus van de medewerker. Daarnaast:

 • Ben je BIG geregistreerd.
 • Heb je minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als gecertificeerd bedrijfsarts.
 • Heb je aantoonbare werkervaring met het samenwerken met een arbeidsdeskundige.
 • Kun je een boodschap met oog voor de mens kan overbrengen.
 • Zoek je aansluiting bij de belevingswereld van de medewerker of leidinggevende, maar hierin heb je wel een eigen standpunt
 • Ben je in staat om een to-the-point (schriftelijke en eventueel telefonische) terugkoppeling te geven van het spreekuur.
 • Ben je een aanpakker en durf je een standpunt in te nemen op basis van professionele autonomie
 • Begrijp je wat verzuim aan kosten en ongemak voor de werkgever met zich meebrengt en overzie je wat de gevolgen kunnen zijn voor de medewerker.
 • Draag je zorg voor een optimale re-integratie van medewerkers door de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Je bent analytisch.
 • Je bent to-the-point in mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Je bent omgevingsbewust en gericht op samenwerking tussen en met organisatie, medewerker en andere (zorg)professionals.
 • Je denkt in oplossingen (mogelijkheden).

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie voor 5 uur per week voor de periode van 22 maart 2021 tot en met 22 maart 2023, met de optie tot 2 x 12 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb jij interesse in deze bedrijfsarts vacature? Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jacqueline Rasenberg, 076 2063 333, 06 3005 9574 of per e-mail: j.rasenberg@spijtenburg.nl.

Wie is Spijtenburg?

Wij zijn gedreven door het duurzaam verder helpen van mensen en organisaties bij hun échte vraag. Door te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen, maken we voor kandidaten of opdrachtgevers het verschil! Je kunt bij ons terecht voor werving en selectie, interim management/ZZP, detachering én advies. Wil je meer weten? Bekijk dan onze over ons pagina!

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.