Roosendaal
Referentie: SPAE09768

Begeleiders passend onderwijs (vo) - SWV Roosendaal e.o. - 2,1 fte - succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Ben jij die verbinder die op een enthousiaste en doortastende wijze ondersteuning kan bieden aan docenten in het voortgezet onderwijs? Heb je affiniteit met jongeren? Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Roosendaal e.o. (swv ROOS vo) is, wegens uitbreiding van het team, op zoek naar meerdere begeleiders passend onderwijs (BPO). De bpo-er functioneert als verbinder tussen de vo-scholen en het samenwerkingsverband. Er is ruimte voor 2,1 fte, met een minimale omvang van 0,6 fte per bpo-er.

De kernactiviteiten van de BPO-er zijn onder te verdelen in preventie en het versterken van de basis enerzijds en anderzijds het mede vorm geven aan de uitvoering van ondersteuning:

 • Het versterken van de basisondersteuning op de vo-scholen door middel van het planmatig mede uitvoering geven aan het sop (school ondersteuningsprofiel).
 • Het versterken van de handelingsbekwaamheid van de onderwijsteams in het vo middels:
  - coaching van docenten;
  - lesobservaties en feedbackgesprekken met docenten;
  - het geven/verzorgen van voorlichting en trainingen;
  - het ontwikkelen van tools voor docenten.
 • Het adviseren van scholen (ondersteuningsteam en directies) over de begeleiding van leerlingen op het gebied van gedrag en onderwijsondersteuning.
 • Het signaleren, analyseren en adviseren van scholen ten aanzien van verbeteringen in de ondersteuningsstructuur en ondersteuningsprocessen binnen scholen.
 • Het ondersteunen en coachen van medewerkers van scholen bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen (opp).
 • Het mede uitvoering geven aan de begeleiding van leerlingen op basis van de principes van handelingsgericht werken.
 • Het voeren van casusoverleg met in- en externe partijen (waaronder ouders).
 • Het in overleg met de collega bpo-ers ontwikkelen van tools en methodieken die ingezet kunnen worden t.b.v. de begeleiding op de vo-scholen.
 • Het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de doelstellingen van het samenwerkingsverband middels analyses, signaleringen etc.
 • Het meenemen van scholen, docenten in de verandering van passend onderwijs naar meer inclusief onderwijs.

Waar ga je werken?

Het swv ROOS vo is verantwoordelijk voor het hebben/verzorgen van een dekkend aanbod aan onderwijs in de regio Roosendaal e.o., zodat alle leerlingen in de vo-leeftijd een zo passend mogelijke onderwijsplek hebben. Zo veel als mogelijk willen ze leerlingen laten deelnemen aan het reguliere voortgezet onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning. Als het nodig is, beschikt swv ROOS vo over een dekkend aanbod aan voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de regio.

Swv ROOS vo werkt vanuit de visie dat passend onderwijs vooral plaatsvindt op de scholen, in en rond de klas, de leerling en de docenten. Ze steken in op het versterken van de basisondersteuning op de scholen en er worden samen (swv en scholen) arrangementen ontwikkeld voor leerlingen die onderwijs en jeugdhulp gecombineerd nodig hebben. Het samenwerkingsverband faciliteert scholen op drie manieren: De scholen ontvangen (mits beschikbaar) middelen voor extra ondersteuning aan leerlingen, de bpo-ers worden gekoppeld aan de vo-scholen en verrichten daar hun werkzaamheden en tot slot ondersteunt het samenwerkingsverband scholen met het ontwikkelen van arrangementen om te komen tot een dekkend aanbod.

Wat breng je mee?

Je herkent jezelf als:

 • een doortastende collega die gezaghebbend kan opereren binnen de ondersteuningsstructuur van vo-scholen, in de contacten met ketenpartners en het samenwerkingsverband.
 • een ontwikkelingsgerichte collega die specifieke kennis heeft van orthopedagogiek, gedragsproblemen in de klas en bijpassende methodieken die kunnen worden ingezet door docenten en begeleiders.
 • een breed georiënteerde collega die inzicht en bij voorkeur ervaring heeft met de inzet van en afstemming met de jeugdhulpverlening.
 • een empathische en toegankelijke collega die beschikt over sterke analytische en adviserende kwaliteiten en op basis van dossierinformatie de juiste vragen kan stellen, afwegingen kan maken en uiteindelijk eenduidige adviezen/besluiten kan formuleren.
 • je beschikt bij voorkeur over een afgeronde wetenschappelijke opleiding Pedagogische Wetenschappen of Psychologie en een registratie bij de NVO of het NIP.
 • je hebt bij voorkeur ervaring in het onderwijs en/of de jeugdhulpverlening.

Verder verwachten we dat:

 • het belang van de leerling centraal staat in je handelen.
 • je communicatief vaardig bent/over sterke communicatieve vaardigheden beschikt.
 • je kunt schakelen op alle niveaus (niveau van uitvoering, strategisch en tactisch).
 • je organisatiesensitief bent.
 • je te allen tijde je onafhankelijkheid als leidraad hanteert.
 • je je integer opstelt naar/richting alle partijen.
 • je planmatig en resultaatgericht handelt met behoud van de relatie.
 • je in staat bent te denken in mogelijkheden.
 • je open staat voor inclusiever werken.
 • je als professional je eigen professionele identiteit kent.

Wat levert het jou op?

 • Samenwerking binnen een ervaren team van professionals, veel aandacht voor scholing, ontwikkeling en intervisie, arbeidsvoorwaarden conform cao vo (afhankelijk van ervaring).
 • Een unieke baan waarin je voor leerlingen en scholen het verschil kunt maken.
 • Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Een salaris op basis van kennis en ervaring in de CAO PO: Schaal 11 OOP (€ 3.186,- tot € 5.862,- bruto per maand).
 • In totaal is 2,1 fte vacant, waarbij we per aanstelling uitgaan van een minimale omvang van 0,6 fte. Hiermee versterken we het bestaande team met meerdere nieuwe professionals.

Ben jij enthousiast geworden?

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 19 februari 2024 naar m.terhuurne@spijtenburg.nl, t.a.v. de leden van de benoemingsadviescommissie (BAC).

De planning van het proces is als volgt:

 • De brievenselectie vindt plaats op dinsdag 20 februari 2024.
 • De voorselectiegesprekken vinden doorlopend (t/m 16 februari 2024) plaats bij ‘Spijtenburg Werving en Advies’ op ons kantoor in Breda.
 • Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie.
 • De 1e selectieronde vindt plaats op vrijdagmiddag 23 februari 2024.
 • De 2e gespreksronde vindt plaats op maandag 26 februari 2024.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op woensdag 28 februari 2024.
 • De gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van swv Roos in Roosendaal.

Doelstelling is om voor 1 maart 2024 de procedure afgerond te hebben met het checken van referenties en het arbeidsvoorwaardengesprek. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op het bestuurskantoor van swv Roos in Roosendaal. De beoogde startdatum is 1 mei 2024 of eerder, indien mogelijk (maar altijd in overleg).

Voor meer informatie kun je op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met Marleen Schoffelen, Teamleider ondersteuning, op 0165-792090. De volledige functiebeschrijving is op te vragen bij Margot ter Huurne (m.terhuurne@spijtenburg.nl of 06 – 45 61 98 72).

Samenwerkingsverband ROOS vo wordt in deze procedure bijgestaan door ‘Spijtenburg Werving en Advies’. Margot ter Huurne is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Zij schakelt waar nodig met haar collega Sybille van Bladel. Wil je eerst meer informatie ontvangen, neem dan contact op via bovenstaand mailadres of bel naar 06 45 61 98 72.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites:
https://www.swvroosvo.nl/ - https://www.spijtenburg.nl/

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.