Utrecht
Referentie: SPS10153

Beleidsadviseur en -schrijver Regiovisie Sociaal Domein Utrecht West

Wat ga je doen?

Vind je het leuk om aan de slag te gaan met de missie van Utrecht West in het sociale domein en na te denken over welke maatschappelijke effecten zij hiermee willen bereiken? Ben je daarnaast 24 uur per week beschikbaar? Dan is deze vacature misschien echt wat voor jou!

De regio wil als één regio de samenwerking intensiveren en professionaliseren om de zorg en ondersteuning aan haar inwoners te verbeteren en de zorg continuïteit te behouden. Een brede regionale visie ontbreekt echter. Om aan de vraagstukken van de (nabije) toekomst het hoofd te kunnen bieden is die wel gewenst.

De opdracht is om te komen tot een gezamenlijke visie van de vijf gemeenten in Utrecht West die (1) richting geeft aan de taken, beleidsterreinen en projecten binnen het sociale domein die gezamenlijk opgepakt worden, (2) de manier waarop dat gezamenlijk gebeurt, en (3) op welke manier het brede pallet aan inkoop-instrumenten daar een bijdrage aan levert.

De regio heeft een ambitieuze planning en wil begin december 2024 de het definitieve concept gereed hebben. Enkele relevante mijlpalen:

 • Start opdracht juli 2024;
 • Bestuurlijke bijeenkomst september 2024;
 • Definitieve concept gereed voor laatste (bestuurlijke) consultatie: 1 december 2024;
 • Besluitvorming door gemeenteraden in 1e kwartaal 2025.

De organisatie verwacht dat degene die deze interessante opdracht in gaat vullen alle verbindende activiteiten en kwaliteiten inzet om met met deskundig beleidsadviseurs en betrokken bestuurders in de regio deze visie inhoudelijk vorm te geven.

De visie moet een beeld vormen van hoe de regio wil komen tot een gezamenlijke werkwijze en aanbod van de benodigde zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. De regio bereidt een nieuwe regionale inkoop voor met alle 5 de gemeenten. Een nieuwe regionale visie is nodig om beleidsrijk in te kopen en zo de zorg en ondersteuning in te kunnen zetten die past bij de manier waarop de gemeenten hun inwoners willen ondersteunen.

De opdracht resulteert in een regionale visie jeugd en Wmo. In deze visie worden in elk geval de volgende onderwerpen verder uitgewerkt:
1. Wat is de missie van Utrecht West in het sociale domein, welk maatschappelijk effect willen ze bereiken
2. De Visie op het sociale domein: Wmo en Jeugd en sociaal domein breed, daarbij worden in ieder geval betrokken:

 • De toegang tot voorzieningen;
 • De transformatie naar minder zorg; de rol van inwoner, gemeente(n) en aanbieder(s);
 • Het aanbod van de beschikbare ondersteuning en zorg; lokaal, regionaal, bovenregionaal;
 • Best practices van de huidige twee inkoopmodellen; open house (Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort) en consortium (Stichtse Vecht);
 • Relevante ontwikkelingen om de organisatie heen en vanuit Rijk.

3. De visie op het samenwerken en partnerschap; tussen gemeenten, met partners en aanbieders;
4. De gewenste werkwijze en (aan)sturing om de missie te bereiken, daarbij worden in ieder geval betrokken:

 • Sturing op ingekochte zorg op basis van visie;
 • Sturing op betaalbaarheid van de ingekochte zorg/financiële haalbaarheid.

Waar ga je werken?

Utrecht West is een regionale samenwerking van vijf gemeenten, op het brede valk van het Sociale Domein. De regio heeft met volle overtuiging een koers voor versteviging van de regionale samenwerking ingezet. En staat nu aan de vooravond van een verdere intensivering en professionalisering, van een stap richting een gemeenschappelijke regeling en van het organiseren van een nieuwe regionale inkoop. Voor dit alles is een nieuwe regiovisie nodig die deze stap voorwaarts ondersteunt en weergeeft.

De regio bestaat uit de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater en kent de vorm van een netwerksamenwerking. Deze samenwerking richt zich op verschillende taken, beleidsterreinen en projecten in het Sociaal Domein.

De inhuurovereenkomst wordt gesloten met gemeente Montfoort namens de regio Utrecht West. Gemeente Montfoort is een meer dan mooie gemeente in het Groene Hart van ons land. In totaal telt de gemeente zo’n 14.000 inwoners, die in en rondom de stad Montfoort en het dorp Linschoten wonen. Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’ en redeneert vanuit de dienstverlening aan inwoners. In de organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.

Wie ben je als beleidsadviseur?

Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie. Verder:

 • Is er een 'Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
 • Heb je aantoonbare werkervaring met regionale samenwerkingen binnen het sociaal domein (ligt dit duidelijk toe in het cv);
 • Heb je een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Enthousiasme, pro-activiteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • De kandidaat heeft een no-nonsense mentaliteit, en heeft een duidelijke stijl van communiceren: Schrijven is geen obstakel voor de kandidaat;
 • Ruime ervaring in de thema’s en vraagstukken binnen het brede sociale domein en bij voorkeur ervaring met de thematiek van maatwerkzorg en lokale toegangen.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contact voor de duur van 10 maanden met de optie tot 1 maal 6 maanden verlening.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze Beleidsadviseur en -schrijver vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 15 juli 16:00u) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers, via 076 - 2063 333, 06 8100 5214 of per mail c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.