Roosendaal
Referentie: SPH09210

Bestuurder OBO West-Brabant (Succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

OBO West-Brabant heeft sinds 2019 een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er een Raad van Toezicht model geïmplementeerd en is er sprake geweest van ontwikkeling op alle domeinen waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de cultuur binnen de organisatie centraal hebben gestaan. Dit is in hoofdlijnen nader beschreven in de inleiding van de Aangescherpte Koers. De ingezette ontwikkelingen verlopen, ondanks de coronapandemie en haar effecten, voorspoedig.
Om aan bovenstaande en de schooleigen ontwikkeling te kunnen voldoen is er voor eenieder binnen OBO (leerling, leraar, schoolleider, ondersteuners en bestuur) een belangrijke ontwikkelopdracht weggelegd. Deze ontwikkelopdracht beoogt een gezamenlijke grondhouding die de individuele ontwikkeling van eenieder en samenwerking daarvoor binnen de sociale wereld waarin wij binnen OBO leren, werken en leven kenmerkt. Deze grondhouding komt tot uiting in de missie: Ik draag bij
aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig.

En alhoewel de huidige strategische koersperiode per 2025 afloopt, zal de doorontwikkeling, verdere implementatie en borging van de ingezette ontwikkellijnen ook voor de koersperiode daarna van groot belang zijn. Binnen de organisatie wordt de wens om deze lijn voort te zetten breed gedragen.

Als voorzitter van het College van Bestuur (eenhoofdig CvB) herken jij je in de doelstellingen en de
gekozen richting. Je ontwikkelt, vertegenwoordigt en draagt deze actief uit.

Vanuit deze ontwikkelingen volgt de volgende opdracht aan de Bestuurder:
1. Verbinden van lopende ontwikkelingen en betrokken mensen;
2. Stimuleren van verdere doorontwikkeling en implementatie van de ontwikkelingen;
3. Monitoren en borgen van de ingezette ontwikkelingen;
4. Duurzaam organiseren en faciliteren van service en ondersteuning;
5. De organisatie als sterke, aantrekkelijke werkgever uitdragen.

Jij geeft de komende jaren leiding aan deze strategische opgaven en ontwikkelingen van OBO en borgt deze samenwerking met de betrokken schooldirecteuren, adviseurs en andere medewerkers. Samen werk je aan deze organisatie als sterke en aantrekkelijke werkgever.

In de rol van Bestuurder rapporteer je aan de Raad van Toezicht.

Waar ga je werken?

OBO West-Brabant is een organisatie voor primair onderwijs en bestaat in de huidige governancestructuur sinds 2020. De huidige samenstelling van OBO met openbaar onderwijs in een vijftal gemeentes in West-Brabant gaat veel verder terug. De huidige organisatie bestaat uit 15 scholen/kindcentra en een bestuursservicekantoor en verzorgt het openbaar onderwijs tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Er werken ca. 300 medewerkers bij OBO die het onderwijs aan ongeveer 3.000 leerlingen mogelijk maken.

OBO werkt sinds de wijziging in de governancestructuur per augustus 2020 volgens het Policy Governancemodel. De strategische doelstellingen zijn vastgelegd in de Aangescherpte Koers 2020-2025 welke de basis is voor de ingezette ontwikkelingen in de periode 2020 - heden. Hierbij is fors aanvullend geïnvesteerd vanuit het eigen vermogen. OBO is een duurzaam, financieel gezonde organisatie.

Zoals hierboven geschetst verloopt de ingezette weg van de aangescherpte koers voorspoedig. Hieruit is een waardenwiel ontstaan als onderdeel van de cultuur van de waarderende gespreksvoering.

Voor meer informatie over OBO West-Brabant, klik hier.

Wat breng jij mee?

Als bestuurder herken jij je in en word je aantoonbaar gedreven door een aantal waarden wat OBO West-Brabant typeert:
1. Eigenheid, eigenaarschap en integriteit
2. Bijdragen aan het geheel
3. Verbindend
4. Professionaliteit en nieuwsgierigheid

Over welke eigenschappen en vaardigheden beschik jij?
• Werk- en denkniveau op academisch niveau.
• Relevante leidinggevende ervaring.
• Een motiverende en stimulerende leiderschapsstijl waarbij optimaal mandateren aan de betrokken professionals voorop staat.
• Op inhoud en tussen mensen de verbinding als katalysator te gebruiken.

Als persoon:
• heb je een collegiale, (ver)bindende en structurerende leidinggevende stijl;
• geef je mandaat aan de professional;
• stimuleer je professionals met teamwerk, uitwisseling en onderlinge versterking;
• heb je natuurlijk gezag;
• bouw je gemakkelijk functionele werkrelaties met schooldirecteuren, het intern toezicht, de GMR en externe relaties.

Verder herken jij je in deze woorden: Denkvermogen, mandateren, visionair, standvastig, samenwerken, overtuigingskracht, communicatief vaardig, omgevingsbewust, delegeren, creatief, bedrijfsmatig en strategisch.

Aanvullende informatie op een aantal waarden wat OBO typeert en de gevraagde competenties tref je in het document onderaan deze pagina aan.

Wat levert het op?

Een dynamische functie als voorzitter College van Bestuur die midden in de maatschappij staat en samen met een ambitieuze groep directeuren en medewerkers vormgeeft aan goed openbaar primair onderwijs in West-Brabant!

De rol als bestuurder wordt gewaardeerd conform CAO funderend onderwijs in schaal BC. Het betreft een aanstelling van 1 fte in principe voor 4 jaar met de optie tot verlenging voor een tweede termijn.

Solliciteren doe je zo

Graag ontvangen we uiterlijk 28 maart 2023 jouw CV en motivatiebrief per mail t.a.v. benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl

De planning van het proces is als volgt:
• Spijtenburg voert doorlopend voorselectie gesprekken en uiterlijk op woensdag 29 maart bij ons op kantoor te Breda. Aansluitend die week dragen wij passende kandidaten voor aan de selectiecommissie. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op vrijdag 31 maart en gebeurt op basis van jouw CV, motivatiebrief en videopitch.
• De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 5 of vrijdagmiddag 7 april (locatie volgt).
• De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) vindt plaats op vrijdagmiddag 14 april op het stafbureau van OBO West-Brabant in Roosendaal.
• Een eventueel assessment vindt plaats in week 16.
• Aansluitend vindt een referentenonderzoek plaats.
• Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op vrijdag 21 april om 10 uur met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht.
• Het is de bedoeling om voor het eind van de maand april de arbeidsovereenkomst te tekenen om uiterlijk 1 augustus 2023 te starten bij OBO West-Brabant.

Een internetresearch, een diploma- en referentiecheck maken deel uit van deze procedure.

Contactpersoon:
Voor inhoudelijk vragen of over de procedure kun je terecht bij Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl of 06-11024647.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?