Tholen
Referentie: SPH08307

Bestuurder OcTHO - 0.6 - 0.8 fte (reeds succesvol afgerond)

Wat ga je doen?

Ben jij een stevige, ervaren en inspirerende bestuurder? Een bouwer die OcTHO kan vormen tot een trotse, zelfbewuste organisatie, die vanuit eigen kracht en visie (ont)staat? En ben je in staat om leiding te geven aan een team van professionals; directeuren van de scholen en medewerkers op het bestuurskantoor? Dan zoeken wij jou voor deze vacature bij OcTHO.

Als bestuurder ben je integraal eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van OcTHO. Samen draag je zorg voor de totstandkoming en realisatie van het strategisch koersplan 2018-2022 en het nieuw op te stellen volgende strategische koersplan 2023-2027. Je delegeert waar mogelijk; vertrouwend op de kennis en kunde van collega’s.

Opdracht
Van jou als bestuurder wordt verwacht dat je de kwaliteit van onderwijs en de gezonde organisatie borgt. OcTHO wil het marktaandeel van hun scholen op Tholen minimaal stabiliseren en bij voorkeur versterken. Zo realiseren ze ook op termijn toegang tot goed onderwijs voor iedere leerling. In een situatie van demografische krimp is dit geen vanzelfsprekende opgave, maar wel een die ze vol vertrouwen tegemoet treden.

Als bestuurder sta je specifiek voor de volgende uitdagingen:

 • Leidinggeven aan de vorming van OcTHO naar een professionele netwerkorganisatie, waarbij intern de basis op orde is (van de kaders tot het inrichten van alle processen op de gebieden financiën, personeel, kwaliteit van onderwijs en inrichting van de staf). Dat vraagt om het verder stimuleren van de ontwikkeling van leergemeenschappen en een feedbackcultuur op alle niveaus. Het kijken bij en leren van elkaar. In dit transitieproces ben je je bewust van de voorbeeldrol die jij vervult.
 • Het strategisch ontwikkelen van OcTHO als toonaangevende en aantrekkelijke werkgever voor leerkrachten, directeuren en andere professionals. Daartoe bevorder je in beleid en in besluitvorming de aandacht en ruimte voor ontwikkeling van talent.
 • Het intern en extern positioneren van OcTHO als een betrouwbare en verbindende partner in bestuurlijke netwerken. Jij weet gemeenschappelijke belangen en organisatie belangen te verenigen. Je neemt hierin initiatief. Je zet je in voor de primaire opgave: het bieden van goed onderwijs samen met anderen in de totale keten van onderwijs en opvang. Je ziet de noodzaak van en benut de kansen in de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg. Vanuit jouw kennis en kunde voeg je die waarde toe die nodig is voor OcTHO.
 • Het faciliteren van het verder optimaliseren van de leer- en werkomgeving in alle schoolgebouwen, waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een hoogwaardige omgeving. Het vraagt creativiteit en ondernemerschap om alle op handen zijnde bouw- en verbouwtrajecten, waarbij er in 1 gebouw soms verschillende denominaties vertegenwoordigd zijn, zo vorm te geven dat kinderen in het openbaar onderwijs het best tot hun recht komen.
 • Het naar buiten laten zien hoe OcTHO het doet, door het vormgeven van een eigen huisstijl, actieve PR en het vieren van successen.

Bekijk de volledige profielschets via de link onderaan deze vacature.

Waar ga je werken?

Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO. Vanuit de openbare identiteit biedt OcTHO in alle kernen van de gemeente Tholen toekomstgericht primair onderwijs aan.

OcTHO hecht waarde aan de kernwaarden van het openbaar onderwijs en wil dat er binnen de organisatie integer, rechtvaardig en respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Op de werkvloer staan deskundigheid, resultaatgerichtheid, samenwerking en plezier hoog in het vaandel.

De uitdaging van OcTHO is om in een snel veranderende maatschappij haar leerlingen een goede startpositie te bieden. OcTHO wil in de voorliggende jaren toewerken naar creatief, gepersonaliseerd en ontdekkend leren, waarbij de digitale ontwikkelingen ingezet worden als middel en als leerdoel.

Wie ben jij als Bestuurder van OcTHO?

 • Je hebt een groot hart voor openbaar onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.
 • Je beschikt over een eigentijdse visie op leren, organiseren en bedrijfsvoering die past bij de principes die wij voorstaan in de professionalisering van onze organisatie.
 • Je hebt oog voor talent binnen OcTHO en je biedt ruimte aan de ontwikkeling hiervan. Dit ondersteun je met eigentijds en gedurfd HR-beleid gericht op eigenaarschap, persoonlijke ontwikkeling en goed werkgeverschap.
 • Je beschikt over politieke en organisatiesensitiviteit op strategisch niveau, die je inzet om de positie van OcTHO te verstevigen. Je durft te innoveren en te investeren in ontwikkelingen die doordacht en van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie (bijv. IKC vorming/ conceptscholen).
 • In denken en doen ben je in staat om de belangen van OcTHO te verenigen met de belangen van partners, de gemeente en die van collega bestuurders in het PO en VO. Daarbij heb en houd je oog voor het primaire proces in de omliggende kernen op Tholen en in de directe samenwerkende eilanden en Noord- Brabant (o.a. Bergen op Zoom), waarbij schaalvergroting niet is uitgesloten. Je maakt van OcTHO de partner waar men niet meer om heen kan! Je bouwt, (ver)bindt en borgt.

Verder beschikt je over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede bestuurlijke ervaring en kennis van het primair onderwijs;
 • Ervaring in het leidinggeven aan strategische veranderprocessen;
 • Een bewezen staat van dienst met (interim) veranderkundige adviserende kwaliteiten op onderwijskundig en bedrijfsvoering technisch gebied (ervaring met het inrichten van alle processen op de gebieden financiën, personeel, kwaliteit van onderwijs en inrichting van de staf);
 • Een visionaire ondernemende instelling met bijbehorende netwerkkwaliteiten;
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen binnen en buiten het onderwijs.
 • Bovengemiddelde communicatieve- en netwerkkwaliteiten;
 • Bekend met de governance structuur in het primair onderwijs en de daarbij behorende rolneming van alle partijen.

Wat biedt de organisatie jou?

Deze functie wordt vooralsnog gewaardeerd conform CAO bestuurders in schaal B2. Het betreft een aanstelling van 0,8 fte voor de duur van 4 jaar. Na een jaar wordt geëvalueerd en wordt bezien of de aanstellingsomvang wellicht naar beneden kan worden bijgesteld tot 0,6 fte. Een en ander is afhankelijk van de actuele en toekomstige ontwikkelingen, inrichting van de professionele ondersteuning en voorliggende uitdagingen.

Procedure

Je kunt jouw cv en motivatiebrief voor 1 november sturen t.a.v. Kenny Ebert (vice voorzitter Raad van Toezicht) via Camilla Hakkens (c.hakkens@spijtenburg.nl).

OcTHO werkt met een selectie- en een adviescommissie. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

De voorlopige planning van het proces is als volgt:

 • Spijtenburg voert voorselectie gesprekken op 25 en 27 oktober de gehele dag en 1 en 2 november in de ochtend.
 • In week 44 draagt het bureau een aantal geselecteerde kandidaten voor aan OcTHO. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op 5 november 2021.
 • De eerste gespreksronde vindt vooralsnog plaats op 8 november 2021.
 • De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) vindt vooralsnog plaats op 15 november 2021.
 • Op basis van een voorafgaand advies gaat de voltallige Raad van Toezicht met benoembare kandidaten in gesprek en beslissen op 17 november 2021 aan welke kandidaat een aanbod wordt gedaan.
 • Een eventueel assessment vindt plaats in week 47.
 • Op basis van deze uitkomsten vindt een referentenonderzoek plaats.
 • Het is de bedoeling om voor 1 december de arbeidsovereenkomst te tekenen om met ingang van 1 januari 2022 of zo spoedig mogelijk daarna te kunnen starten bij OcTHO.

Contactgegevens
Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Camilla Hakkens (06-81234720 / c.hakkens@spijtenburg.nl) of Sybille van Bladel (0611024647 / s.vanbladel@spijtenburg). Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Angelica Bus (a.bus@spijtenburg.nl of via 06-46162638). Zij begeleidt deze procedure voor OcTHO samen met Sybille van Bladel.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.