Tilburg
Referentie: SPMR07928

Bestuurder Opmaat Groep - Succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Als bestuurder ben je integraal eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Opmaat groep. Je geeft leiding aan een team professionals; directeuren van de scholen en medewerkers op het servicebureau. Samen draag je zorg voor de totstandkoming en realisatie van het strategisch koersplan 2020-2024. Je delegeert waar mogelijk, vertrouwend op de kennis en kunde van collega’s. Je werkt op basis van de Wet op het primair onderwijs, de statuten van de Opmaat groep en het vastgestelde managementstatuut en legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT).

De bestuurlijke opgave
Vanzelfsprekend verwachten we van jou als bestuurder dat je de kwaliteit van onderwijs en de gezonde organisatie borgt. Wij willen het marktaandeel van onze scholen in de regio stabiliseren en bij voorkeur versterken. Zo realiseren we ook op termijn toegang tot goed onderwijs voor iedere leerling. In een situatie van demografische krimp is dit geen vanzelfsprekende opgave, maar wel een die we vol vertrouwen tegemoet treden. Dit stelt jou als bestuurder specifiek voor de volgende uitdagingen:

 • Leidinggeven aan de verdere transitie van Opmaat groep naar een professionele netwerkorganisatie gestoeld op de HPO-gedachte. Dat vraagt om het verder stimuleren van de ontwikkeling van leergemeenschappen en een feedbackcultuur op alle niveaus. In dat transitieproces ben je je bewust van de voorbeeldrol die jij vervult.
 • Het strategisch ontwikkelen van Opmaat groep als toonaangevende en aantrekkelijke werkgever voor leerkrachten, directeuren en andere professionals. Daartoe bevorder je in beleid en in besluitvorming de aandacht en ruimte voor ontwikkeling van talent.
 • Het extern positioneren van Opmaat groep als een betrouwbare en verbindende partner in bestuurlijke netwerken in de stad Tilburg én de omliggende kernen. Jij weet gemeenschappelijke belangen en organisatiebelangen te verenigen. Je neemt hierin initiatief. Je zet je in voor onze primaire opgave: het bieden van goed onderwijs samen met anderen in de totale keten van onderwijs en opvang. Je ziet de noodzaak van en benut de kansen in de samenwerking tussen onderwijs en zorg.
 • Het faciliteren van het verder optimaliseren van de leer- en werkomgeving in alle schoolgebouwen, conform de onderwijskundige visie waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een hoogwaardige omgeving. Het vraagt creativiteit en ondernemerschap om onze schoolgebouwen verder op orde te brengen.

Waar ga je werken?

Opmaat groep bestaat op dit moment uit 16 scholen voor openbaar onderwijs in Tilburg, Oisterwijk, Moergestel, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. De Opmaat groep komt voort uit een fusie per 1 januari 2020 tussen de Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep. Wij zijn trots op de diversiteit van onze scholen, medewerkers en leerlingen. In het koersplan 2020-2024 ligt vast op welke manier wij het verschil willen maken in de stad en de regio. Wij zoeken een krachtige en verbindende bestuurder die ons verder brengt in onze ambities en die onze waarden deelt.

Waar Opmaat groep voor staat
Opmaat groep stelt de mens en zijn omgeving centaal. Het is onze morele opdracht om alle leerlingen de optimale kans te geven hun toekomst zelf te bepalen. Onze scholen houden rekening met hun omgeving, met de achtergrond van leerlingen, de sociale context van de wijk en spelen daarop in. Onze medewerkers vervullen een cruciale rol. Als onze leerkrachten goed onderwijs geven, dan komt dat al onze leerlingen ten goede. Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze professionals en stimuleren we de lerende cultuur in onze organisatie. We vinden het daarbij belangrijk om dat wat we doen, zo goed mogelijk (wetenschappelijk) te onderbouwen en voortdurend te evalueren. Bovendien geloven we in de kracht van samenwerken in betekenisvolle professionele leergemeenschappen. Goed onderwijs voor onze leerlingen bereiken we het beste als we de expertise van ouders, leerkrachten en partners met elkaar verbinden.

Wat vraagt Opmaat groep van jou?

 • Je hebt een groot hart voor openbaar onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.
 • Je beschikt over een eigentijdse visie op leren, organiseren en bedrijfsvoering die past bij de principes die wij voorstaan in de professionalisering van onze organisatie. Je ondersteunt het gedachtegoed (HPO) en je bent in staat om dit uit te bouwen en te bestendigen.
 • Je hebt oog voor talent binnen de Opmaat groep en je biedt ruimte aan de ontwikkeling hiervan.
 • Dit ondersteun je met eigentijds en gedurfd HR-beleid gericht op eigenaarschap, persoonlijke ontwikkeling en goed werkgeverschap.
 • Je beschikt over politieke en organisatiesensitiviteit op strategisch niveau, die je inzet om de positie van de Opmaat groep te verstevigen. Je durft te innoveren en te investeren in ontwikkelingen die doordacht en van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie (bijv. IKC vorming/ conceptscholen).
 • In denken en doen ben je in staat om de belangen van Opmaat groep te verenigen met de belangen van partners zoals T-Primair, Plein 013, de gemeentes en die van collega bestuurders in het po en vo. Daarbij heb en houd je oog voor het primaire proces: in de wijk, in de stad, de omliggende kernen en in de regio.

Functie-eisen
Je beschikt aantoonbaar over de volgende kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring en affiniteit met het primair onderwijs;
 • Ervaring in het leidinggeven aan strategische veranderprocessen;
 • Ervaring in het nemen van een rol en positie als netwerkleider in- en extern. Tevens ben je bekend met de governance structuur van het primair onderwijs.

Wat biedt Opmaat groep jou?

De functie van bestuurder is vacant per 1 september 2021 voor de omvang van 1,0 fte. De functie wordt gehonoreerd conform de CAO bestuurders PO schaal B4. De aanstelling als bestuurder geschiedt in principe voor 4 jaar met de optie tot verlenging voor een tweede termijn.

Hoe ziet de procedure eruit?

Opmaat groep laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies.

Je kunt jouw cv en motivatiebrief voor 23 april sturen t.a.v. de heer Kivits (voorzitter Raad van Toezicht) via Michelle de Rover (m.derover@spijtenburg.nl).

Opmaat groep werkt met een selectie- en adviescommissie. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

De planning van het proces is als volgt:

 • Spijtenburg voert voorselectie gesprekken in week 17/18.
 • In week 19 draagt Spijtenburg een aantal geselecteerde kandidaten voor aan Opmaat groep. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op 10 mei door de Raad van Toezicht.
 • De eerste gespreksronde met de Opmaat groep vindt plaats op 20 mei.
 • De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) met de Opmaat groep vindt plaats op 27 mei.
 • Op basis van een voorafgaand advies gaat de voltallige Raad van Toezicht met benoembare kandidaten in gesprek en beslissen in week 21/22 aan welke kandidaat een aanbod wordt gedaan.
 • Een eventueel assessment vindt plaats in week 21/22.
 • Op basis van deze uitkomsten vindt een referentenonderzoek plaats.
 • Het is de bedoeling om voor 1 juni 2021 arbeidsovereenkomst te tekenen om met ingang van 1 september 2021 te kunnen starten bij de Opmaat groep.

Contactpersonen
Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Angelica Bus, a.bus@spijtenburg.nl of via 06-46162638. Zij begeleidt de procedure voor de Opmaat groep.

Meer informatie en documenten zoals het koersplan en het jaarverslag van Opmaat groep vind je op: https://opmaatgroep.com/

Het volledige functieprofiel tref je hier.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.