Oostrum
Referentie: SPSV09398

Bureau geneesheer directeur

Wat ga je doen?

Wil jij als bureau geneesheer directeur de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen? Ben jij op dit moment praktiserend ars VG, specialist ouderengeneeskunde, psychiater of arts maatschappij en gezondheid? Dan is deze bureau geneesheer directeur wellicht iets voor jou!

Als bureau geneesheer directeur neem je, samen met de directeur ZKV, een toezicht houdende rol in. Daarnaast waarborg je de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie en houd je de borging van de rechtspositie van de cliënten in de gaten. Je zal vanuit je kennis, deskundigheid en ervaring de kern gedachte ondersteunen dat iedereen een menswaardig en betekenisvol leven verdient. Je draagt verantwoordelijkheid voor alle facetten binnen de organisatie, waaronder wonen, dagbesteding, zorg thuis, intra- en extramurale behandeling, forensische zorg en behandeling en ambulante begeleiding en behandeling. Verder:

 • Ben je de sparringpartner voor de volledige directie en werk je hierbij samen met WZD functionarissen.
 • Neem je deel aan morele beraden en ben je de contactpersoon voor Inspectie Gezondheid en Jeugd.
 • Zie je toe op de goede uitvoering van de relevante wet- en regelgeving, zoals de WZD, de wet BIG, de WGBO en de WKKGZ
 • Houd je toezicht op gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en adviseur voor de raad van bestuur op dossiers met hoog zorginhoudelijk afbreukrisico. Vanuit deze opdracht adviseer je de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over:
  • Kwaliteit en veiligheid van de door de organisatie geleverde zorgverlening (zoals inrichting van de 24-uurszorg, bouwen en wonen, zorgprogramma’s, infectieziekten- en hygiënebeleid, cliënt gerelateerde ICT, etc.);
  • De door de incidentencommissie opgestelde incidentrapportages, alsmede de hieraan verbonden verbeterplannen door de verantwoordelijk directeur;
  • Het opleidings- en scholingsbeleid van zorginhoudelijke medewerkers;
  • De beleidsinitiatieven die op grond van incidentrapportages, auditrapportages, afhandeling van zorginhoudelijke klachten, de jaarlijkse rapportage en terugkoppeling van het CCE en op grond van rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden genomen;
  • Het entameren van intern onderzoek in complexe situaties, wanneer de kwaliteit of veiligheid van de zorgverlening (mogelijk) in het geding is;
 • Adviseer je de raad van bestuur, de lijnorganisatie en professionals over juridische, ethische, kwalitatieve en veiligheidsaspecten van de geboden zorg en het signaleren van tekortkomingen hierin;
 • Stimuleer je verbeteringen en innovatie

Waar ga je werken?

Als bureau geneesheer directeur ga je werken bij een organisatie zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij staat centraal dat elke cliënt recht heeft op een menswaardig en betekenisvol leven, waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn, in een omgeving die hen accepteert zoals ze zijn.

Wie ben jij als bureau geneesheer directeur?

Als bureau geneesheer directeur werk je op dit moment als arts VG, specialist ouderengeneeskunde, psychiater of arts maatschappij en gezondheid. Daarnaast heb je ruime werkervaring in de langdurige zorg en ben je actief op meerdere terreinen van de zorg, zoals beleid, organisatie en/of wetenschap. Verder kan je de soms moeilijke vaktaal omzetten in begrijpbare boodschappen.

Wat krijg je?

Als bureau geneesheer directeur krijg je een contract aangeboden voor onbetaalde tijd, met een inschaling FWG 75 (max €8.708,- per maand). Verder:

 • krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris en 8% vakantietoeslag.
 • Krijg je jaarlijks tot €600 fiscaal voordeel bij het aanschaffen van onder andere je telefoon, laptop, tablet, fiets of sport abonnement.
 • Heb je de mogelijkheid om je extra uren fiscaal voordelig te kopen en te verkopen.
 • Heb je recht op een thuiswerkvergoeding.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze bureau geneesheer directeur vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV kun je contact opnemen met Jacqueline Rasenberg via 076 2063 333, 06-30059574 of via j.rasenberg@spijtenburg.nl.

Wie is Spijtenburg?

Wij zijn gedreven door het duurzaam verder helpen van mensen en organisaties bij hun échte vraag. Door te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen, maken we voor kandidaten of opdrachtgevers het verschil! Je kunt bij ons terecht voor werving en selectie, interim management/ZZP, detachering én advies. Wil je meer weten? Bekijk dan de over ons pagina.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?