Wij helpen je graag verder!
Tholen
Referentie: SPPL08647

(Business) controller - (succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

Als (business) controller ga je aan de slag bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO). Wegens het eindigen van een interim controller-periode ontstaat er een vacature die OcTHO op een andere manier wil invullen. OcTHO is daarom met ingang van het nieuwe schooljaar (zo mogelijk eerder) op zoek naar een controller die:

 • kennis heeft van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • mede vorm en inhoud kan geven aan deze nieuwe functie;
 • actief participeert in de verdere herinrichting van het stafbureau;
 • interne processen kan optimaliseren en affiniteit heeft met ICT;
 • bestuur, staf en directeur kan meenemen in deze interne professionalisering;
 • een solide partner is voor de raad van toezicht;
 • dit rolvast, goed communicerend en in verbinding kan realiseren.

Als controller heb je een onafhankelijke positie binnen het bestuur. Je ondersteunt het bestuur bij het (financieel) besturen en beheersen van de organisatie en adviseert (gevraagd en ongevraagd) zowel het bestuur als de toezichthouders. De beleidsontwikkeling en -uitvoering zal, in samenwerking met de beleidsmedewerker personeel, worden afgestemd met het bestuur. Je legt verantwoording af aan de bestuurder over de ontwikkeling van het controlbeleid, de planning- en control-cyclus en het toezicht op de bedrijfsvoering.

Initieel ligt de focus op financial control, met de ontwikkeling richting business control, op basis van de strategische doelen van de stichting, voorstellen van het bestuur en/of op eigen initiatief, mede in het kader van toekomstige ontwikkelingen, knelpunten en risicobeheersing. De veelzijdige functie van controller omvat daarom twee kerntaken:

Ontwikkeling beleid op financieel-economisch en administratief gebied

 • Ontwikkelen van beleidsvoorstellen, beleidsvoornemens toetsen en verkennen van alternatieven.
 • Ontwikkelen van richtlijnen voor de opstelling van de meerjarenbegroting, meerjarenramingen en de jaarrekening en randvoorwaarden ontwikkelen voor het opzetten en onderhouden van een (meerjaren)investeringsplan en deze voorbereiden.
 • Implementeren, bewaken en optimaliseren van de procesverbeteringen, controleprocessen en administratieve organisatie.
 • Coördinatie van de financiële administratie, het cashmanagement en liquiditeitsbeheer van de instelling.
 • Initiëren van en deelname in diverse bedrijfseconomische projecten, waaronder nieuw(ver)bouwlocaties, samenwerkingsprojecten en zorgdragen in dat kader voor het opstellen van begrotingen, calculatiemodellen en kostprijsberekeningen.
 • Ondersteunen van het bestuur in financieel-economische aangelegenheden in contacten met externen.
 • Optreden als onafhankelijke adviseur van het bestuur ten aanzien van de (kritische) bedrijfsprocessen, beleidsmatige vraagstukken, risicomanagement, organisatieontwikkeling, integriteit, normen en waarden, houding en gedrag en cultuur.

Toezicht op bedrijfsvoering

 • Opstellen controlplannen; onderzoeken en financiële audits uitvoeren; borgen van, onder andere, plannen, begrotingen, rapportages, systemen en calculaties.
 • Bewaken van de voortgang en verantwoording van jaarplannen integrale (beleids)producten en toetsing van juistheid en volledigheid.
 • Beoordelen op basis van onderzoek de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van (voorgestelde) (beleids)producten en onderkent en analyseert (financiële) risico's.
 • Adviseren over de optimalisering van budgetbeheer en -sturing en over de inrichting van het primaire proces.
 • Overleg voeren met het bestuur en het schoolmanagement om op basis van audits tot verbeteringen te komen.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO). Dit is een stichting voor openbaar onderwijs met acht scholen op het eiland Tholen. Per januari 2022 is een nieuwe bestuurder aangetreden waar je nauw mee optrekt en de organisatie verder mee vorm geeft.

Voor meer informatie kijk hier.

Wat heb jij OcTHO te bieden?

Je bent in staat de dynamiek tussen de scholen, het stafkantoor met de verschillende stafleden en externe stakeholders te doorgronden en hierop proactief te anticiperen. Je bent goed op de hoogte van de strategische doelstellingen op school- en bovenschools niveau. Je bent in staat deze te verbinden met de wet- en regelgeving in het primair onderwijs, geldstromen en de politieke bewegingen. Je weet deze kennis te verbinden aan de strategische keuzes en risico’s voor de scholen en/of stichting en aan de inrichting en werking van de bedrijfsvoering.

Beschik jij over:

 • een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op hbo+ of academisch niveau;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze (van OcTHO) in de financieel economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
 • ruime ervaring met beleid, aanbestedingen, verslaglegging en financiële en/of strategische vraagstukken;
 • inzicht, kennis en ervaring omtrent financiën, fiscaliteit en wet- en regelgeving van het (primair) onderwijs;
 • juiste informatie over relevante ontwikkelingen in de sector met betekenis voor bedrijfsvoering;
 • de vaardigheden om planmatig, nauwkeurig en punctueel te kunnen werken en de begrotingscyclus te kunnen coördineren;
 • ervaring in het sociale domein of onderwijsinstelling;
 • kennis of ervaring van SharePoint, Afas, Cogix en Parnassys.

Brede blik
Als controller adviseer je vanuit een onafhankelijke rol de bestuurder, RVT en de integraal verantwoordelijke directeuren. Je ondersteunt hen, zorgt voor de juiste informatie en biedt inzicht in financieel-economische consequenties van ontwikkelingen en hierop te maken keuzes. Je wordt uitgedaagd tot het geven van gevraagd en vooral ook ongevraagd advies. Dit betekent dat je naast vakinhoudelijke kennis en kunde ook beschikt over: een brede, toekomstgerichte blik, een proactieve houding, grote organisatie-sensitiviteit en een onderzoekende houding. Ook kun je goed schakelen tussen tactische en strategische vraagstukken. Je blijft op uitvoerend niveau de financiële consequenties overzien. Je stelt vragen die breder zijn dan alleen het financieel domein.
In control
Als controller sta je stevig in de schoenen. De stichting en jij komen niet voor verrassingen te staan, want je houdt de vinger aan de pols en beheerst de financiële aspecten van de organisatie. Je beheerst de planning en control cyclus. Je kunt de verantwoordelijkheid dragen voor een gezonde organisatie en deze ook gezond houden. Met de betrokken collega’s binnen het stafbureau optimaliseer je de inrichting en werking van processen en systemen. Je bent een sparringpartner voor het bestuur, directeur en raad van toezicht, waarbij je een heldere taakopvatting hebt en rolvast handelt. Je werkt nauw samen met het bestuur en de beleidsmedewerker personeel. Je bent zelfstandig, professioneel en een initiatiefrijke schakel. Binnen de organisatie weet jij zowel control als het vertrouwen in control te versterken. Verschillende belangen weet je bespreekbaar te maken en je probeert hiermee rekening te houden zonder het grotere belang uit het oog te verliezen.

In verbinding
Je bent een onafhankelijke controller en tegelijk weet je je te verbinden met de mensen binnen OcTHO. Je weet de ander te bereiken in verschillende situaties en je kunt je bewegen in de gelaagdheid van de organisatie. Zo ben je helder en begrijpelijk in jouw schrijfstijl en weet je cijfermatige informatie van betekenis te voorzien: ‘tellen en vooral vertellen’. Je speelt een rol in bestuurlijke veranderprocessen en kunt anderen hierin meenemen. In het beheersmatige aspect van jouw taak moet je zowel kunnen controleren, signaleren, confronteren als kunnen coachen. Je voelt je daarom betrokken bij de ambities van de scholen, je hebt kennis van het onderwijs en hebt een dienstverlenende houding.

Emotioneel intelligent
In jouw communicatie en handelen toon je een sensitiviteit. Je bent adviesvaardig en resultaatgericht. Je kunt leidinggeven aan processen en weet te beïnvloeden. Vanuit de relatie houd je een bepaalde professionele distantie tot belangen van intern en extern betrokkenen, zodat je jouw rol integer kunt uitvoeren.

Ben jij een ambitieus persoon die snel leert of zich zaken snel eigen maakt en zichzelf wil ontwikkelen? Solliciteer dan zeker op deze uitdagende financiële baan en kom in gesprek met de opdrachtgever die bereid is hier een bijdrage aan te leveren!

Wat heeft OcTHO jou te bieden?

 • Een uitdagende rol in een tactische/strategische omgeving binnen openbaar onderwijs op Tholen.
 • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast dienstverband.
 • Een salarisinschaling van schaal 12 conform CAO PO.
 • Een werktijdfactor tussen 0,4 - 0,6. Vraag naar de mogelijkheden!

Hoe verloopt de procedure verder?

Ben je enthousiast geworden?

Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief vóór 30 april 2022 gericht aan de benoemingsadviescommissie per e-mail aan s.vanbladel@spijtenburg.nl.

De voorselectie gesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats doch uiterlijk 9 mei 2022. De 1e selectieronde vindt plaats op 11 mei 2022 in de ochtend en de 2e ronde op 18 mei 2022 in de ochtend.

Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland voor het einde van de maand mei om te starten in het nieuwe schooljaar of zo mogelijk eerder.

Een internetresearch, een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

Voor vragen over de procedure of de vacature, kun je contact opnemen met Sybille van Bladel op
06-11024647 of via s.vanbladel@spijtenburg.nl

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Wil jij als specialist ouderengeneeskunde ergens aan de slag waar je...
in Bergen op Zoom
Wil jij als klinisch verpleegkundig specialist de mogelijkheid krijgen...
in Dordrecht
Speel jij als psychiater graag een belangrijke rol in zowel het borgen...
in Nieuwegein

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Wil jij als specialist ouderengeneeskunde ergens aan de slag waar je...
in Bergen op Zoom
Wil jij als klinisch verpleegkundig specialist de mogelijkheid krijgen...
in Dordrecht
Speel jij als psychiater graag een belangrijke rol in zowel het borgen...
in Nieuwegein

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?