Winterswijk
Referentie: SPS10020

Concerncontroller

Wat ga je doen?

Lijkt het jou als concerncontroller interessant om als strategisch adviseur te fungeren van de algemeen directeur, het directieteam en het college van burgemeester en wethouders? Ben je daarnaast geïnteresseerd in een tijdelijke functie voor 32 uur per week voor de duur van 6 maanden, met de optie tot verlenging? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Je zult gepositioneerd zijn in de strategische staf van de algemeen directeur, maar hebt een onafhankelijke rol. Naast strategisch adviseur ben je ook sparringpartner voor de wethouder financiën. Jouw adviesrol richt zich daarbij ook op complexe financieel economische en bedrijfskundige vraagstukken binnen de organisatie. Verder:

 • Zorg je samen met het college en het directieteam voor samenhangende en integrale advisering op het gebied van strategie en bedrijfsvoering.
 • Ben je een echte senior adviseur en verbinder. Je staat hierom bekend en je beweegt je gemakkelijk in de organisatie. Je bent in hoge mate politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief en je weet de verbinding te maken met de bestuurders. Je hebt begrip voor vragen vanuit het bestuur en de politiek en weet deze te vertalen naar het management en de organisatie. Je neemt hen daarin mee en vervult hiermee een spilfunctie.
 • Weet je mensen/collega’s te inspireren en te raken. Je kan stevig zijn en doorpakken wanneer dat moet, tegelijkertijd heb je altijd oog voor de mens en voor het proces. Je bent een goede netwerker en krijgt energie van succesvolle samenwerkingen opzetten. Je kunt snel en scherp analyseren, zowel op de inhoud als op mens en proces. Vanuit deze scherpe analyses weet je vervolgens ook oplossingsgericht te werken.
 • Geef je richting aan en onafhankelijk advies over de producten in het kader van de P&C-cyclus. Je hebt een duidelijke visie op hoe de P&C cyclus de raad, het college én de organisatie kan ondersteunen in het uitvoeren van haar taken.
 • Ben je operationeel leidinggevende van de controllers, neem je het voortouw in het overleg met hen en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor hen. Samen met de controllers, zorg je ervoor dat de financiële- en controlfunctie binnen de organisatie optimaal is ingevuld en gepositioneerd blijft.
 • Lever je een bijdrage aan de P&C-documenten, door de junior beleidsadviseur Financiën te begeleiden bij het opstellen van onderdelen van de documenten (bijv. financiële hoofdstukken) en in haar rol als regiehouder.
 • Ben je actief betrokken bij onderwerpen als informatiemanagement en juridisch control. In dat kader voer je regelmatig overleg met de FG/CISO en de medewerkers van juridisch control & advies.

Je verantwoordelijkheden bestaan hiernaast uit:

Financiële positie

De organisatie staat voor een aantal mooie uitdagingen, waarbij de concerncontroller ad interim nadrukkelijk een rol krijgt. Zo staat de financiële positie van de gemeente onder druk. Een pakket aan bezuinigingsmaatregelen moet geëffectueerd worden en een drietal onderwerpen in dit kader behoeven verdere uitwerking:

 1. Een programma op een aantal grote investeringen die de organisatie in de komende jaren wenst te realiseren.
 2. Een plan voor het sociaal domein van de organisatie: de impact van dit domein op de begroting wordt steeds groter. Men wil inzetten op een minimale sociale basis die realistisch en betaalbaar is.
 3. Een masterplan voor de ambtelijke organisatie.

Het opstellen van deze programma’s en plannen is aan de lijnorganisatie, dus niet aan de concerncontroller. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de haalbaarheid en het inschatten van kansen en risico’s van het programma en de plannen.

Wat nadrukkelijk wél een opdracht aan de concerncontroller a.i. is, is het inrichten en begeleiden van het project om de organisatie te helpen naar een sluitend meerjarenperspectief 2026-2028. In dat kader wordt er een ombuigingsplan opgesteld, waarbij medewerkers uit de organisatie breed betrokken worden, maar ook inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de gemeente. De concerncontroller a.i. is eigenaar en regisseur van dit project.

Inrichten nieuwe structuur budgethouderschap

De wijze waarop de organisatie haar budgethouderschap heeft ingericht sluit niet meer aan bij de (rechtmatigheids)eisen van deze tijd. Het (te) grote aantal budgethouders, de gedateerde budgethoudersregeling en het ontbreken van aansluiting op de programmasturing van de begroting (inhoud en euro’s) vragen om actualisatie.

De concerncontroller a.i. krijgt de opdracht om een nieuwe systematiek en werkwijze op te zetten. En dit verankerd in een nieuwe budgethoudersregeling. Beleggen van budgethouderschap bij teammanagers en budgetbewaking door een beperkt aantal medewerkers per team is een optie, maar men staat open voor een andere oplossing.
Er wordt een concrete uitwerking van de opdracht verwacht en een implementatie daarvan, zodat de nieuwe regeling, systematiek en werkwijze per 1-1-2025 kan ingaan.

Administratieve (financiële) verbeterprocessen

De organisatie heeft een domeinmanager Bedrijfsvoering a.i. die werkt aan een integraal verbeterplan n.a.v. de bevindingen die de accountant van de gemeente heeft gedaan bij de jaarrekeningcontrole. Het betreft hier met name de administratieve organisatie en heeft vooral betrekking op team Financieel Beheer. Hij stelt een integraal verbeterplan op. Onderdeel hiervan zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de teams Control en Financieel beheer, die uitgewerkt en beschreven moeten worden. Er wordt van de concerncontroller a.i. gevraagd om hier nadrukkelijk in mee te denken.
Daarnaast vraagt men de concerncontroller a.i. om de adviezen van de accountant scherp te volgen.

Rechtmatigheidsverantwoording, verbijzonderde interne controles en P&C-documentatie

De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en verbijzonderde interne controle is in basis ingericht in de organisatie. Structurele inrichting en borging moet nog plaatsvinden. Men vraagt in deze opdracht om dit met de VIC-specialist te verzorgen.

Waar ga je werken?

Je zult als concerncontroller aan de slag gaan bij de gemeente Winterswijk, een bevlogen en betrokken organisatie. Men wil het juiste leveren voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom wordt er met hen samengewerkt. Zo wordt Winterswijk een gemeente waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren.

De gemeente Winterswijk is een toegewijde organisatie die vol trots en met plezier goed werk levert en mensen goed helpt. Er wordt actief geluisterd, men is benaderbaar en neemt de verantwoordelijkheid.

De maatschappij verandert en de organisatie verandert mee. Men is flexibel en speelt adequaat in op ontwikkelingen en vraagstukken. De gemeente is er om te helpen waar nodig en los te laten waar dat kan. Het streven is dat iedereen op een snelle, eenvoudige manier zaken met de gemeente kan regelen tegen zo laag mogelijke kosten. Er wordt gestandaardiseerd en gedigitaliseerd wat kan, zodat er meer ruimte ontstaat voor persoonlijk contact en maatwerk.

Bij de gemeente Winterswijk werken enthousiaste en gepassioneerde collega's binnen de verschillende teams en stafafdelingen. De werksfeer is informeel en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt Winterswijk elke dag een beetje mooier. Daar kan jij - als medewerker van de gemeente Winterswijk - een steentje aan bijdragen.

Wie ben jij als concerncontroller?

Je beschikt over een relevante, afgeronde hbo+ of universitaire opleiding, bij voorkeur met stevige bedrijfseconomische/-kundige componenten in achtergrond en opleiding. Verder:

 • Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een overheidsorganisatie.
 • Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke (eventueel in een controllersfunctie) binnen een overheidsorganisatie.
 • Beschik je over uitgebreide kennis van gemeentefinanciën en bedrijfsvoering, relevante wet- en regelgeving en de P&C-processen binnen de publieke sector, bij voorkeur binnen de lokale overheid.
 • Ben je in het bezit van een geldige VOG.

Hiernaast weet je van aanpakken. De juiste dingen zeggen is essentieel, maar aan iemand die de juiste dingen doet heeft de organisatie nog meer behoefte.

Op basis van scherpe analyses, ben je in staat gericht te adviseren en interventies te doen om gestelde doelen te behalen. Je kent het controlvakgebied en bent gericht op continue verbetering en ontwikkeling. Je zoekt verbinding, maar je weet ook wanneer het nodig is om voet bij stuk te houden en waar nodig te confronteren of te escaleren. Je denkt in oplossingen en je bent niet bang om, waar nodig, tegen de stroom in te gaan. Daarbij denk je mee over wat er op dit moment noodzakelijk is om de organisatie te verbeteren.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden voor 32 uur per week voor de periode van 3 juni 2024 t/m 1 januari 2025, met de optie tot halfjaarlijkse verlenging.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze concerncontroller vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 3 mei 14:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.