Wij helpen je graag verder!
Roosendaal
Referentie: SPH09356

Conrector HAVO JTC

Beschik jij over ervaring als leidinggevende in het onderwijs? Heb je brede kennis van en inzicht in onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het VO? En ben je op zoek naar een uitdagende baan op een groeiende en ambitieuze school? Dan komen wij graag met jou in contact.

Als conrector HAVO vorm je samen met collega-conrectoren en de rector de directie van de school. De directie zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in het centrale beleid. In het directieoverleg leveren de conrectoren een bijdrage aan de meningsvorming. De conrector HAVO draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de HAVO-afdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en geeft leiding. De conrector HAVO is daarmee (in)direct verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van onderwijs, personeel en de begeleiding van leerlingen in een afdeling van de school. Daarnaast is er een wekelijks overleg met het gehele managementteam (con)rectoren en teamleiders) waarbij beleid en organisatie wordt besproken.

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden als conrector HAVO bestaan uit de volgende onderdelen (en taken)

 1. Beleidsvoorbereiding, en -uitvoering van de afdeling
  1. Je vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor de afdeling;
  2. Je draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) en stemt daarbij af met andere afdelingen binnen de school;
  3. Je vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de afdeling;
  4. Je ontwikkelt (samen met de portefeuillehoudend conrector) beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de afdeling), voert het uit en evalueert het;
  5. Je neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de afdeling.

 2. Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling.
  1. Je draagt als lid van het managementteam bij aan de meningsvorming op onderwijs instellingsniveau;
  2. Je adviseert de directie over vernieuwing van het onderwijsbeleid (binnen en buiten de eigen portefeuilles);
  3. Je draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie;
  4. Je adviseert de directie over algemene beleidszaken vanuit eigen portefeuille, bijv.: financiën & beheer, personeel, organisatie, ondersteuning, kwaliteitszorg en communicatie;
  5. Je stuurt projecten, projectgroepen en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

 3. Leiding geven.
  1. Je geeft leiding aan de teamleiders, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  2. De conrector kan hiërarchisch en/of functioneel leidinggeven aan hoofden, beleidsmedewerkers en andere OOP-medewerkers;
  3. Je geeft hiërarchisch leiding aan OP;
  4. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de personele zorg, het personeelsbeheer, de werving en selectie van personeel;
  5. Je bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school en afdeling;
  6. Je behartigt de belangen en vertegenwoordigt de afdeling/school binnen en buiten de onderwijsinstelling.


Kaders, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Als conrector HAVO ben je verantwoordelijk voor onderwijs + personeel in de doorlopende leerlijn van de afdeling HAVO én de aan jouw toegewezen schoolbrede portefeuille. Daarbij leg je verantwoording af aan de rector en werk je vanuit de door de directie geformuleerde strategische beleidsuitgangspunten.

Algemene bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Je beslist (mede) over het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een meerjaren-onderwijsprogrammering voor de afdeling HAVO.
 • Je geeft leiding aan:
  • de teamleiders HAVO (onder- en bovenbouw);
  • de coördinatoren of medewerkers die direct betrokken zijn in ondersteuning van jouw schoolbrede portefeuille;
  • het hoofd ICT en het hoofd facilitair).

De conrector HAVO heeft in principe de portefeuille Organisatie, waar ICT, examinering, leerlingadministratie en de facilitaire dienst onder vallen. Onderling is echter een andere portefeuille verdeling bespreekbaar.

Waar ga je werken?

Het Jan Tinbergen College (JTC) is een openbare school voor het Voortgezet Onderwijs in Roosendaal.
Het JTC biedt een tweetalig VWO, VWO, HAVO en MAVO en heeft een eigen bètastroom: J-TeCh. De school biedt uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs vanuit drie uitgangspunten uit de visie van Helen Parkhurst: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. JTC begeleidt en helpt haar leerlingen om het beste uit henzelf te halen. Het stimuleert om te laten zien wat iemand kan, zonder te (willen) overvragen. Dat biedt JTC door goed overleg, goede ondersteuning en goede hulpprogramma's.

De school kent (tegen alle eerdere verwachtingen in) de laatste jaren een behoorlijke leerlinggroei. De verwachting is, dat deze groei de komende jaren nog verder zal doorzetten, waarmee binnen enkele jaren het aantal van 2000 leerlingen zeer waarschijnlijk wordt gerealiseerd.
Om deze groei (verder) vorm te geven en de organisatie voor te bereiden op die veranderende toekomst is recent besloten de organisatiestructuur aan te passen. Daardoor is ruimte ontstaan voor een derde conrector en wel voor de HAVO. Een conrector op het JTC heeft daarnaast ook een schoolbrede portefeuille op het gebied van ondersteuning, organisatie of personeel. Dit is in afstemming met rector en collega-conrectoren (MAVO en VWO).

Wie ben jij als conrector?

Een verbindend zelfstandig werkende en gedreven collega die niet bang is voor een uitdaging. Je hebt een heldere blik op de organisatie en de te behalen doelen en kunt anderen ondersteunen de focus te houden. Je denkt niet sterk hiërarchisch en hebt gevoel voor humor.

Verder heb je / beschik je over:

 • Meerjarig leidinggevende ervaring aan professionals in het onderwijs, bij voorkeur in het VO;
 • Brede kennis van en inzicht in de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het VO;
 • De vaardigheid in het creëren van draagvlak, ontwikkelen, uitdragen en het implementeren van (onderwijskundig(e) visie en beleid;
 • Ervaring met processen t.a.v. bedrijfsvoering: ziekte verzuim, formatie, budgetteren etc;
 • Omgevingsbewustzijn en organisatiesensitiviteit;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap;
 • Focus op samenwerken en verbinden;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid om les te mogen geven in het VO.

Wat heeft het JTC jou als Conrector te bieden?

Een uitdagende baan op een groeiende en ambitieuze school in Roosendaal!

Verder:

 • Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.
 • Een werktijdfactor van 1 fte.
 • Een salaris op basis van kennis en ervaring in de CAO VO schaal 13.
 • Indien gewenst dan is een beperkte lesgevende taak bespreekbaar.

Enthousiast geworden?

Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 8 mei 2023 naar c.brouwers@spijtenburg.nl t.a.v. de leden van de selectie- en adviescommissie.

De voorselectiegesprekken bij Spijtenburg vinden plaats op ons kantoor in Breda op meerdere data waarvoor je – indien passend – wordt uitgenodigd.
De brievenselectie vindt plaats op 16 mei
De 1e selectieronde met de selectiecommissie vindt plaats op 23 mei (in de avond).
De 2e gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 25 mei (indien nodig).
Beide gesprekken vinden plaats op het JTC.
Voor de aanvang van de zomervakantie wordt de procedure afgerond met het checken van referenties en het arbeidsvoorwaardengesprek. Dit staat gepland voor 30 mei met de rector en de HR-adviseur.
De startdatum is 1 september 2023.

Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie.

Contactpersoon
Carlo Brouwers is contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via c.brouwers@spijtenburg.nl of 06-81005214.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?