Engelen
Referentie: SPF08130

Directeur-bestuurder (deadline verstreken)

Wat ga je doen?

Wil jij volgens de principes van Jenaplanonderwijs samen met het team verder bouwen aan de ontwikkeling van onze kinderen en de groei van de school. Dan zoeken wij jou!

Als directeur-bestuurder ben je een verbindende leider, vooruitstrevend en een boegbeeld naar buiten. De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting Jenaplan Antonius Abt met inachtneming van onder meer de Wet op het primair onderwijs en de statuten van de stichting. Voorts geeft de directeur-bestuurder onderwijskundig, organisatorisch en huishoudelijk leiding aan de onder de stichting vallende Jenaplanschool Antonius Abt. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT) waarbij de RvT als formeel werkgever optreedt van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt bij het geven van leiding aan Jenaplanschool Antonius Abt ondersteund door de twee locatie leiders.

De directeur-bestuurder:

 • stelt strategische beleidsplannen vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de RvT;
 • vertaalt het beleid naar richtinggevende (meerjaren)plannen voor de onderwijsprogrammering en het organisatie-ontwerp van de school;
 • geeft leiding aan de school en stimuleert de kwaliteit van het onderwijs en de leeropbrengsten;
 • is een coachende leider die duidelijkheid creëert en teamleden in hun kracht zet;
 • legt en onderhoudt contacten met interne en externe stakeholders zoals de MR, lokale overheid, het samenwerkingsverband passend onderwijs, kinderopvangorganisaties, welzijn en jeugdzorg;
 • legt en onderhoudt politiek/bestuurlijke contacten, contacten met de lerarenopleidingen en met relevante instellingen voor onderwijs(begeleiding), welzijn en jeugdzorg;
 • biedt met passie, lef en inventiviteit aan zo veel mogelijk kinderen kwalitatief hoogstaand Jenaplanonderwijs.

Waar ga je werken?

In ons dagelijks leven praten, ontspannen, werken en feesten we met elkaar. Dit wisselt elkaar op een vanzelfsprekende manier af. Zo gebeurt dat ook op onze school waar we deze basisactiviteiten ‘gesprek’, ‘werk’, ‘spel’ en ‘viering' noemen. Vanuit deze Jenaplan grondhouding, bieden we kinderen een basis van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Tegelijkertijd hechten we er grote waarde aan dat onze leeropbrengsten dik in orde zijn en daar waar ze dat onverhoopt niet zijn, zorg jij met je team voor verbeteringen.

Jenaplanschool Antonius Abt heeft twee prachtige schoollocaties in Engelen (gemeente ’s-Hertogenbosch) waar samen met ouders aan onderwijs en opvoeding van 360 kinderen wordt gewerkt. Het enthousiaste team bestaat uit ca. 24 fte.

Wie ben jij als directeur-bestuurder en wat breng je mee?

Bij het omschrijven van de ideale directeur-bestuurder denken wij aan een persoon met de volgende persoonskenmerken:

 • Empathische aanpakker, open en toegankelijk
 • Bevlogen, daadkrachtig en besluitvaardig
 • Creatief en oplossingsgericht
 • Netwerker
 • Ontwikkelgericht en reflectief (op eigen gedrag en dat van teamleden)
 • Humor, energiek en enthousiasme.

Wat breng je mee?
Je wilt werken op een school die fungeert als ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en medewerkers waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Daarnaast heb je:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bij voorkeur bestuurlijke onderwijservaring
 • leidinggevende ervaring opgedaan in het (basis)onderwijs;
 • kennis van en bij voorkeur ervaring in het geven van Jenaplanonderwijs
 • een stijl van inspirerend leiderschap die past bij leidinggeven aan professionals, coachend, empathisch, duidelijk en doelgericht;
 • een ontwikkelings- en opbrengstgerichte manier van werken;
 • een visie op ontwikkelingen en verbeteringen in het primair onderwijs;
 • bij voorkeur kennis en inzicht van bedrijfsvoering en financieel (meerjaren)beleid;
 • bij voorkeur ervaring met het vertegenwoordigen van de school richting andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en gemeenten (netwerk in gemeente ’s-Hertogenbosch is een pré).

Wat biedt Stichting Jenaplanschool Antonius Abt jou?

360 pareltjes, een leuk team, 2 mooie locaties, extra aanbod via Breinsteijn, een ‘Jonge Kind Groep’, leren vanuit hart en handelen in de Werkplaats en voldoende uitdaging. De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform schaal B1 van de CAO Bestuurder 2020 PO. De indeling door de RvT in een trede is onder meer afhankelijk van kennis, ervaring en huidig salaris.

Ben je enthousiast geworden?

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 19 juli 2021. De voorselectie gesprekken bij/met Spijtenburg vinden overdag op 21 juli 2021 op ons kantoor te Breda. De eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie vindt plaats met passende kandidaten op maandag 26-7 na 14.30. Een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats met benoembare kandidaten op dinsdag 27-7 na 14.30. Het afrondende gesprek inclusief arbeidsvoorwaarden met de RvT vindt plaats op donderdag 29-7 na 14.30 waarna vòòr 1 augustus 2021 een arbeidsovereenkomst kan worden ondertekend. De startdatum is per 1 oktober 2021 of zo spoedig mogelijk.

Een referentiecheck, diplomacheck en assessment kunnen deel uitmaken van deze procedure.

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies.

Zij werven en selecteren kandidaten die worden voordragen aan de sollicitatiecommissie. In deze sollicitatiecommissie zitten twee leden van de RvT, twee leden uit de MR en één locatie leider. De sollicitatiecommissie bepaalt welke sollicitanten er worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de sollicitatiecommissie. Na de eerste gesprekken adviseert de sollicitatiecommissie aan de RvT welke sollicitant benoembaar worden geacht door de sollicitatiecommissie. De RvT houdt met de benoembare sollicitant een tweede gesprek en doet vervolgens wel of niet een aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor vragen over de procedure of inhoudelijke vragen kun je terecht bij Sybille van Bladel via mail of 076 - 206 33 33.

Tevens zoekt Stichting Jenaplanschool Antonius Abt een nieuw lid Raad van Toezicht. Klik hier voor meer informatie.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.