Gorinchem
Referentie: SPS09957

Directeur-bestuurder Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

Wat ga je doen?

De naam ‘Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties’ (hierna ‘SGS’) bestaat sinds 1993, toen de stichting Caribabad (sinds 1988) werd uitgebreid met de nieuwe sporthal Oosterbliek. SGS werd in 1995 opnieuw uitgebreid met de al bestaande Rappardhal. De jongste uitbreiding van de stichting vond plaats in 2009 met de opening van de rolstoelvriendelijke sporthal de Hoefslag.

Het doel van de functie van de directeur-bestuurder van SGS is het bevorderen van de continuïteit en ontplooiing van de organisatie door het ontwikkelen en realiseren van het vastgestelde strategisch en financieel beleid.

De directeur-bestuurder bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk voor:

 • Het in standhouden en ontwikkelen van laagdrempelige, betaalbare en hoogwaardig kwalitatieve sport- en recreatiefaciliteiten.
 • Het realiseren van een hoge klanttevredenheid bij bezoekers en gebruikers (o.a. sportverenigingen) van de faciliteiten.

SGS is een zelfstandige stichting die in opdracht van de Gemeente Gorinchem de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties verzorgt. De directeur/bestuurder heeft op strategisch (wethouder) en operationeel niveau (ambtenaren sport en infrastructuur) een samenwerking met de gemeente Gorinchem. Daarnaast zal de directeur ook af en toe worden uitgenodigd door de gemeenteraad voor het verstrekken van informatie en advies.

SGS kent een Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Waar ga je werken?

SGS is een stichting die met vier sportaccommodaties een belangrijke rol vervult binnen de sport in Gorinchem en omstreken. Van basketbal tot aan waterpolo en van rolstoelhockey tot aan alle andere sporten die worden uitgeoefend in Gorinchem vinden plaats in één van de accommodaties. Daarnaast maakt het onderwijs uit Gorinchem ook volop gebruik van de accommodaties om de gymlessen te verzorgen en vinden er regelmatig evenementen plaats in één van de sporthallen of het zwembad.

De totale organisatie omvat ca 75 medewerkers (ca 35 fte), verdeeld over zes afdelingen:

 • De afdeling zwemzaal (ca 41 medewerkers, ca 15 fte), waarbij de activiteiten worden gecoördineerd door een Hoofd Zwemzaken met hiërarchische en functionele aansturingsbevoegdheden. Deze stuurt tevens de huishoudelijke- en technische dienst aan. Het Hoofd Zwemzaken heeft in principe geen of nauwelijks operationele taken en verzorgt de coördinatie zowel vakinhoudelijk (zwemtechnisch) als logistiek (roostering).
 • Huishoudelijke dienst (ca 4 medewerkers, ca 2,5 fte), waaronder een hoofd huishouding die verantwoording aflegt aan het Hoofd Zwemzaken.
 • Technische dienst (2 medewerkers, ca 1,5 fte)
 • Horeca (ca 13 medewerkers, ca 6 fte), aangestuurd door een hoofd horeca. Deze functie ligt op hetzelfde niveau als het Hoofd Zwemzalen en is te typeren als een direct leidinggevende met hiërarchische en functionele aansturingsbevoegdheden.
 • Receptie/administratie en PR afdeling (ca 8 medewerkers, ca 6 fte). De adjunct-directeur van de stichting die de directeur vervangt bij diens afwezigheid, is de direct leidinggevend van de afdeling receptie, administratie en PR.
 • Sporthalbeheer (6 medewerkers, ca. 4 fte). De sporthalbeheerders vallen rechtstreeks onder de directeur en hebben vrijwel uitsluitend uitvoerende beheerstaken. Een van de sporthalbeheerders is aangesteld als direct leidinggevende. Hij regelt de roosters, de inzet van de beheerders en coördineert de schoonmaak en het dagelijks onderhoud.

Wat breng je mee?

De nieuwe directeur-bestuurder SGS moet kunnen schakelen op meerdere borden en tussen verschillende niveaus. Je bent bij voorkeur iemand die aantoonbaar succesvol is geweest in de rollen van bestuurder, innovator en/of ondernemer en als mentor/ teambouwer.

Je brengt de volgende kennis en ervaring mee:

 • HBO+ werk- en denkniveau.
 • Kennis van of ervaring op het gebied van managementtechnieken, organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid.
 • Kennis van of ervaring met het landelijke en regionale sport- en welzijnsbeleid en overheidsregelgeving.
 • Visie op ontwikkelingen binnen de zwembadbranche.

Competenties die in de rol van directeur-bestuurder SGS nodig zijn en die we graag terug willen zien zijn:

 • Beschikken over visie;
 • Leidinggevende vaardigheden (aan zowel groep als individu);
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht;
 • Actiegericht;
 • Resultaatgericht;
 • Organisatiegericht.

Wat bieden wij?

Je krijgt een marktconform arbeidsvoorwaarden pakket passend bij de omvang van de verantwoordelijkheden.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure wordt begeleid door Spijtenburg Werving en Advies in de persoon van Carlo Brouwers. Voor vragen of het sturen van je motivatiebrief en cv kun je contact met hem opnemen op 0681005214 of via de mail: c.brouwers@spijtenburg.nl.

De planning van het proces:
De inzet van de procedure en planning is een benoeming per 1 november waarbij de huidige directeur-bestuurder zorg kan dragen voor een warme overdracht. We richten op een afronding van de procedure voor 1 juli a.s. De voorgesprekken zullen plaatsvinden in Breda.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.