De Lier
Referentie: SPHU09933

Directeur De Achtsprong - De Lier (1,0 - D12) - succesvol ingevuld

Waar ga je werken?

De Achtsprong is een gezonde, sportieve school, waarbij we werken vanuit de drie pijlers: plezier, samen en structuur. Trots zijn wij op de samenwerking met de kinderopvang ‘De Rode Ridder’. In april 2021 zijn wij met hen in een modern nieuw gebouw getrokken. Op termijn zal ook de oudbouw vernieuwd worden. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan zicht op ontwikkeling, het versterken van de zorgcyclus en het samenwerkend leren als schoolteam door middel van doelenborden en collegiale consultaties. De aandacht die wij geven aan onze opbrengsten moeten we vasthouden. Als team zijn wij open naar elkaar en willen we van elkaar leren. We bieden een veilig klimaat voor kinderen en onszelf. Wij zijn een school waar ieder kind welkom is! Lees hier meer over de school.

Ervaren, betrokken en betrouwbaar, om samen met het team, op basis van stabiliteit en continuïteit, door te pakken op de ingezette koers!

WSKO
De Achtsprong is één van de 17 basisscholen van Stichting WSKO. WSKO biedt een inspirerende werkomgeving waarin de kwaliteiten van medewerkers gezien en (h)erkend worden. De Stichting heeft positieve naamsbekendheid door vakkundige leerkrachten die kwalitatief onderwijs bieden op 17 basisscholen met ca. 5.200 leerlingen. Er werken ongeveer 600 onderwijsprofessionals, die zich richten op een toekomstgerichte ontwikkeling van het kind.

WSKO zoekt integrale schoolleiders, die, naast het directeurschap op een basisschool, ook een echte aanvulling zijn voor het team van 17 directeuren. Voor meer informatie verwijzen we naar de algemene vacature via www.spijtenburg.nl

Wat ga je doen?

Om de positieve ontwikkelingen van De Achtsprong verder uit te bouwen en te borgen is duidelijkheid en sturing nodig. De integraal schoolleider speelt hier een belangrijke rol in. Expliciete verwachtingen m.b.t. het concrete (leerkracht)handelen, een kritische blik en het monitoren van de uitvoering van beleid horen hierbij. De nieuwe directeur is een zorgzame leider die vanuit waardering voor de professional binnen de kaders ruimte geeft.

Samen met het team neem jij als schooldirecteur de volgende stap om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken. Je kunt hierbij aan o.a. de volgende taken denken:

 • de professionele cultuur versterken;
 • een voortrekkersrol vanuit het PO (vijf scholen) in de kern De Lier op verschillende terreinen;
 • leiding nemen om de visie van De Achtsprong om te zetten in een gedragen schoolplan met concrete en ambitieuze doelen;
 • het inrichten van de te nemen processtappen;
 • het bewaken van de grote lijn en het stimuleren en faciliteren van de collega's;
 • het aan de oppervlakte krijgen van de kwaliteiten in het team en deze optimaal inzetten;
 • het verbinden van leerkrachten, leerlingen en hun ouders, zodat alle partijen worden meegenomen in het leerproces van de school;
 • het managen van hoge verwachtingen en hier behendig mee omgaan. Dat wil zeggen met open oog en oor voor de weerbarstige werkelijkheid en daarbij een warm hart voor alle mensen die verbonden zijn aan de gemeenschap.

In het team hebben we verschillende experts die samen met jou als onderwijsdirecteur leiding geven aan de onderwijsontwikkeling. Op De Achtsprong bevorderen we de actieve ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Daarbij communiceren we open en transparant.
Kortom, zoek je een fijne school om te komen werken, dan is De Achtsprong wat voor jou. Er wordt hard gewerkt, de sfeer en onderlinge samenwerking is goed, de kinderen en de ouders zijn betrokken.

Wat levert het jou op?

Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en verder:
 • een salaris, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO PO;
 • een inschaling in D12;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, wettelijk- en bovenwettelijk verlof, professionaliseringsuren, vakantiegeld, fietsplan, Vitality app en korting op sportschoolabonnement;
 • een ambitieus en loyaal team van collega’s op de locatie. Een team dat houdt van hard werken en van een dosis humor op zijn tijd;
 • een inwerktraject waarbij we je meenemen in de WSKO en je wegwijs maken in onze koers, systemen, teams, servicebureau en ontwikkelingen;
 • een team collega directeuren waar op elk gebied een sparringpartner te vinden is;
 • een bestuur en servicekantoor waaruit expertise op het gebied van Onderwijskwaliteit, Financiën, HRM en Communicatie geboden wordt.

Ben jij enthousiast geworden?

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 6 april 2024 naar m.terhuurne@spijtenburg, t.a.v. de leden van de benoemingsadviescommissie (BAC).

De planning van het proces is als volgt:

 • De brievenselectie vindt plaats op dinsdag 9 april 2024;
 • De voorselectiegesprekken vinden doorlopend plaats bij ‘Spijtenburg Werving en Advies’ op ons kantoor in Breda of op een locatie in het Westland;
 • Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie;
 • De 1e selectieronde vindt plaats op maandag- en dinsdagochtend 15 en 16 april 2024;
 • De 2e gespreksronde vindt plaats op maandagochtend 22 april 2024;
 • De gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van WSKO in Poeldijk.

Doelstelling is om vóór 1 mei 2024 de procedure afgerond te hebben met het checken van referenties en het arbeidsvoorwaardengesprek. Het arbeidsvoorwaardengesprek met de bestuurder van WSKO vindt plaats op 26 april 2024 op het bestuurskantoor van WSKO in Poeldijk. De beoogde startdatum is 1 augustus 2024, maar altijd in overleg.

Contactpersoon

WSKO wordt in deze procedure bijgestaan door ‘Spijtenburg Werving en Advies’. Margot ter Huurne is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Zij schakelt waar nodig met haar collega Sybille van Bladel. Wil je eerst meer informatie ontvangen, neem dan contact op via bovenstaand mailadres of bel naar 06 45 61 98 72.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.wsko.nl en www.spijtenburg.nl

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.