Vlaardingen
Referentie: SPSB08386

Directeur Ericaschool (V)SO

Wat ga je doen?

Als Directeur Ericaschool ben je integraal eindverantwoordelijk voor de regionale school voor speciaal en voortgezet onderwijs in de omgeving van Vlaardingen en word je ondersteund door het bestuurskantoor van Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Er is een goede structuur op de Ericaschool met een veilig klimaat, de juiste mensen staan op de juiste plek en samen met o.a. de ouders wordt het hoogst haalbare uit ieder kind gehaald.

De volgende fase kenmerkt zich door toekomstgericht verder bouwen vanuit wat al aanwezig is. Jouw rol ligt voornamelijk op tactisch en strategisch niveau. Naast het leidinggeven aan het managementteam en de medewerkers, ben je het boegbeeld van de school en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je kunt daarnaast denken aan de volgende taken:

 • De strategische meerjarenkoers van de school uitzetten;
 • met het team het onderwijs- en kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen;
 • een actieve bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de medewerkers en de onderlinge samenwerking;
 • zorg dragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
 • draagvlak creëren voor de belangen van de school in de regio;
 • participeren in het samenwerkingsverband (zowel PO als VO);
 • adviseren en een bijdrage leveren aan het bovenschools beleid van Wijzer in Opvang en Onderwijs.
 • Mede uitvoering geven aan passend onderwijs in de regio: thuisnabij als het kan, speciaal als dat beter aansluit.

Waar ga je werken?

De Ericaschool kent twee afdelingen die samen één school vormen (265 leerlingen): de school verzorgt in de regio Waterweg speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar die zeer moeilijk leren. Bij jonge kinderen wordt zelfstandig functioneren zo vroeg mogelijk gestimuleerd; Op de Ericaschool wordt opbrengstgericht gewerkt via de leerlijnen Nederlandse Taal, Rekenen en Leren leren, met kleine stapjes in een veilige omgeving waar veel structuur wordt geboden.
In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op zelfredzaamheid en praktische vaardigheden om de leerlingen zo voor te bereiden op wonen, werken en vrije tijd. Er zijn 4 uitstroomprofielen voor schoolverlaters.

Tevens verzorgt de Ericaschool ambulante begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders in het regulier onderwijs. Door een goede samenwerking met het reguliere onderwijs in de regio middels ambulante begeleiding wordt voor iedere leerling in het onderwijs een passende plek gevonden.

Het gebouw van de Ericaschool is functioneel en ruim opgezet en eigendom van de gemeente. Het heeft een fysiotherapieruimte en een gymzaal inpandig. In 2019 is een bijgebouw neergezet waar leerlingen les krijgen die stage (gaan) lopen of richting een baan begeleid worden. In 2022-2023 zullen er twee nieuwe groen-blauwe schoolpleinen worden gerealiseerd.

De Ericaschool werkt met een multidisciplinair team bestaande uit ca. 70 medewerkers; leerkrachten, onderwijsassistenten, docenten en diverse ondersteuners. Daarnaast is er een coördinator voor het SO en een coördinator voor het VSO. De dagelijkse leiding ligt bij de adjunct-directeur en de directeur.

De Ericaschool in Vlaardingen is onderdeel van Wijzer in Opvang en Onderwijs, een organisatie met opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft 14 locaties met 9 Integrale Kindcentra, 2 reguliere scholen, een standalone opvanglocatie, een SBO, een SO en VSO en een Nieuwkomersschool.

Wijzer heeft 3 kernwaarden: Ondernemend – Verbindend – Oprecht.
Deze zijn uitgewerkt in de missie: In een wereld vol verschillen maken we graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers. Blijf nieuwsgierig. Durf te doen. Samen steeds wijzer.
Je wordt onderdeel van het directeurenteam van Wijzer in Opvang en Onderwijs, bestaande uit een tiental directeuren en 3 locatiedirecteuren.

Voor de Ericaschool in Vlaardingen zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar, maar bij voorkeur eerder, op zoek naar een enthousiaste, krachtige en ervaren directeur.

Voor Wijzer werven we tevens een directeur voor SBO Kameleon. Die vacature tref je hier aan.

Wat breng je mee?

Ondernemend: Samen kansen zien, delen en pakken

 • Je hebt leidinggevende ervaring in het basisonderwijs en/of speciaal (voortgezet) onderwijs.
 • Je hebt brede kennis van wetgeving en de ontwikkelingen van speciaal (voortgezet) onderwijs.
 • Je hebt ervaring met kwaliteitsontwikkeling van speciaal onderwijs.
 • Je hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen; binnen speciaal onderwijs is een pré.
 • Je bent ondernemend ingesteld en in staat out of the box te denken en te handelen, waarmee je de toekomstmogelijkheden van de school optimaal weet te benutten.

Verbindend: Elkaars kwaliteiten zien en benutten

 • Je hebt ervaring met het creëren van een professionele leergemeenschap met gedeeld leiderschap in de school.
 • Je hebt affiniteit met het werken in een omgeving met mensen uit verschillende culturen en achtergronden.
 • Je beheerst situationeel leiderschap.
 • Je bent onderdeel van Wijzer en zorgt ervoor dat de medewerkers van Ericaschool zich met Wijzer verbonden voelen.
 • Je bent makkelijk benaderbaar voor kinderen, ouders en medewerkers en voor iedereen het gezicht van de school.
 • Je bent een verbinder zowel intern naar het team als extern naar ouders, gemeente, zorginstellingen en andere belanghebbenden.
 • Je wilt je voor minimaal 3 tot 5 jaar committeren om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Oprecht: Vanuit je hart zeggen wat je doet en doen wat je zegt

 • Je hebt een visie op de toekomst van Passend Onderwijs en ervaring met het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling.
 • Je zakelijkheid en relatiegerichtheid zijn goed in balans.
 • Je kunt de openbare grondslag van de school uitdragen en onderschrijven.
 • Je geeft mensen vertrouwen en je kunt goed delegeren.
 • Je komt krachtig over en je bent in staat helder en duidelijk te communiceren en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg.

Opleiding

 • Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt een relevante managementopleiding gedaan in regulier of speciaal (voortgezet) onderwijs.

Wat kan Wijzer jou bieden?

Het gaat om een dienstverband van 1,0 fte, schaal D13, CAO PO, max. € 6.125,-- bruto per maand. Wijzer biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, waaronder een eindejaarsuitkering. Je krijgt externe coaching in het eerste jaar en, indien je dat wenst, kun je dat continueren. Geboden wordt een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Ben je nieuwsgierig?

Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt jouw cv en motivatiebrief voor dinsdag 18 januari 2022 sturen t.a.v. Juliet van der Lugt (voorzitter College van Bestuur) aan Spijtenburg via s.vanbladel@spijtenburg.nl.

De planning van het proces is als volgt:

 • Spijtenburg voert voorselectie gesprekken op donderdag 13 en woensdag 19 januari de gehele dag op ons kantoor te Breda. Aansluitend die week dragen wij passende kandidaten voor aan de selectiecommissie. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op dinsdag 25 januari.
 • De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 2 februari vanaf 15u op (locatie volgt).
 • De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) vindt plaats op donderdag 10 februari vanaf 15u op (locatie volgt).
 • Een eventueel assessment vindt plaats in week 7.
 • Op basis van deze uitkomsten vindt een referentenonderzoek plaats en wordt eventueel een assessment ingepland.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op 22 februari om 16u.
 • Het is de bedoeling om voor 1 maart de arbeidsovereenkomst te tekenen om per 1 mei 2022, doch uiterlijk per het nieuwe schooljaar 2022 te starten bij Wijzer.

Inhoudelijke vragen over de vacature of school kun je stellen aan Sybille van Bladel (06-11024647 / s.vanbladel@spijtenburg). Voor vragen over de procedure kan je terecht bij Deborah Cordier.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?