Vlaardingen
Referentie: SPCH08487

Directeur SBO Kameleon (succesvol ingevuld)

Wat ga je doen?

Als Directeur SBO Kameleon ben je integraal eindverantwoordelijk voor speciaal basisonderwijs in Vlaardingen en word je ondersteund door het bestuurskantoor van Wijzer in Opvang en Onderwijs.

De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt aan structuur, veiligheid en plezier in leren en staat er een hecht team. De volgende fase waar jij samen met het Managementteam en alle medewerkers sturing aan geeft, kenmerkt zich door koers te houden en een volgende stap te nemen naar een verdere professionele leergemeenschap.

Naast het leidinggeven aan het managementteam en de medewerkers, ben je het boegbeeld van de school en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Je kunt daarnaast denken aan de volgende taken:
• verder borgen van het schoolplan 2019 -2023;
• met het team het onderwijs- en kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen;
• een actieve bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de medewerkers en de onderlinge samenwerking;
• kansen zien en benutten om een wijkgerichte aanpak verder te optimaliseren vanuit de visie van SBO Kameleon i.s.m. de omliggende scholen en / of partners.
• een visie ontwikkelen om het thuisnabij onderwijs in het reguliere onderwijs en ook in het speciale onderwijs verder te versterken: zo thuisnabij mogelijk.

Download hier het volledige profiel.

Waar ga je werken?

SBO Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit de regio Vlaardingen. SBO Kameleon biedt kansen aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen van het Samenwerkingsverband “Onderwijs Dat Past”. Vanaf 1 september 2020 is de Zebra onderwijs zorggroep 4 tot en met 7 jaar van Enver ook onderdeel van SBO Kameleon.

Op SBO Kameleon is ieder kind speciaal en heeft het vele talenten. Plezier in leren, structuur, voorspelbaarheid en een veilige omgeving staan centraal. Men gelooft dat een open en duidelijke communicatie uiteindelijk de beste resultaten oplevert. Op de school leren kinderen alleen, maar ook samen. Zorgzaam zijn voor een ander en rekening houden met elkaar vinden wij belangrijk. Dit vormt de basis voor ons onderwijs. Hier zijn we trots op. De ambitie is om een belangrijke speler te worden in de regio als het gaat om het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Er wordt gewerkt in gecombineerde groepen waarbij gekeken wordt naar leeftijden, niveaus en een diverse samenstelling. Met name tijdens het lezen en rekenen wordt er groepsdoorbroken gewerkt en worden verschillende ICT middelen ingezet om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst.
Verder tref je er een bibliotheek aan, een speellokaal en een lokaal voor handenarbeid en techniek. De school heeft ongeveer 130 leerlingen en groeit licht; het team bestaat uit 34 medewerkers met o.a. een adjunct directeur, een vakleerkracht, intern begeleiders, een orthopedagoog, fysiotherapeuten en ambulante begeleiders.

SBO Kameleon in Vlaardingen is onderdeel van Wijzer in Opvang en Onderwijs, een organisatie met opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft 13 locaties met 8 Integrale Kindcentra, 2 reguliere scholen, een standalone opvanglocatie, een SBO, een SO en VSO en een Nieuwkomersschool. De directeur wordt onderdeel van het directeurenteam van Wijzer in Opvang en Onderwijs, bestaande uit een 12 directeuren en 3 locatiedirecteuren.

Wijzer heeft 3 kernwaarden: Ondernemend – Verbindend – Oprecht. Deze zijn uitgewerkt in de missie: In een wereld vol verschillen maken we graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers. Blijf nieuwsgierig. Durf te doen. Samen steeds wijzer.

Voor Wijzer werven we tevens een directeur voor de Ericaschool. Die vacature tref je hier aan.

Wat breng jij mee?

Naast een groot hart voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ben je:

Ondernemend: Samen kansen zien, delen en pakken
• Je hebt leidinggevende ervaring in het (speciaal) basisonderwijs
• Je hebt brede kennis van wetgeving en de ontwikkelingen van (speciaal) basisonderwijs.
• Je hebt een heldere visie op passend onderwijs en op onderwijszorgarrangementen.
• Je hebt ervaring met kwaliteitsontwikkeling van basisonderwijs.
• Je hebt kennis van bedrijfsvoering processen; binnen speciaal basisonderwijs is een pré.
• Je bent ondernemend ingesteld en denkt in kansen en mogelijkheden.
• Je hebt ideeën over de mogelijkheden voor de kinderen in de (speciale) opvangsetting van de IKC’s van Wijzer.

Heb jij ervaring met het geven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Dan is dat een pré.

Verbindend: Elkaars kwaliteiten zien en benutten
• Je hebt ervaring met het creëren van een professionele leergemeenschap met gedeeld leiderschap in de school.
• Je hebt affiniteit met het werken in een omgeving met mensen uit verschillende culturen en achtergronden.
• Je beheerst situationeel leiderschap.
• Je bent onderdeel van Wijzer en zorgt ervoor dat de medewerkers van SBO Kameleon zich met Wijzer verbonden voelen.
• Je bent makkelijk benaderbaar voor kinderen, ouders en medewerkers en voor iedereen het gezicht van de school.
• Je bent een verbinder zowel intern naar het team als extern naar ouders, gemeente, zorginstellingen en andere belanghebbenden.
• Je wilt je voor minimaal 3 tot 5 jaar committeren om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen.

Oprecht: Vanuit je hart zeggen wat je doet en doen wat je zegt
• Je hebt ervaring met het leidinggeven aan onderwijsontwikkeling.
• Je zakelijkheid en relatiegerichtheid zijn goed in balans.
• Je kunt de openbare grondslag van de school uitdragen en onderschrijven.
• Je geeft mensen vertrouwen en je kunt goed delegeren.
• Je komt krachtig over en je bent in staat helder en duidelijk te communiceren en je gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg.

Opleiding
• Je beschikt over een HBO/academisch werk- en denkniveau.
• Je hebt een relevante managementopleiding gedaan in regulier of speciaal onderwijs.

Wat kan Wijzer jou bieden?

Het gaat om een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte, schaal D13 CAO PO, max. € 6.125,-- bruto per maand. Wijzer biedt haar werknemers een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, waaronder een eindejaarsuitkering. Je krijgt externe coaching in het eerste jaar en, indien je dat wenst, kun je dat continueren. Geboden wordt een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Heb je interesse?

Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt jouw cv en motivatiebrief uiterlijk zondag 13 februari ’22 sturen t.a.v. Juliet van der Lugt (voorzitter College van Bestuur) via Sybille van Bladel s.vanbladel@spijtenburg.nl

De planning van het proces is als volgt:
• Spijtenburg voert voorselectie gesprekken op 8, 10 of 14 februari in de ochtend of middag bij voorkeur bij ons op kantoor te Breda. Aansluitend die week dragen wij passende kandidaten voor aan de selectiecommissie. Het vaststellen van de voorselectie vindt plaats op dinsdag 22-2.
• De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 7 maart vanaf 15u op (locatie volgt).
• De tweede gespreksronde (evt. inclusief een casus) vindt plaats op dinsdag 15 maart vanaf 15u op (locatie volgt).
• Een eventueel assessment vindt plaats in week 12.
• Op basis van deze uitkomsten vindt een referentenonderzoek plaats.
• Het arbeidsvoorwaardengesprek staat gepland op vrijdag 25-3 om 9u.
• Het is de bedoeling voor 1 april de arbeidsovereenkomst te tekenen om per 1 juni 2022, doch uiterlijk per het nieuwe schooljaar 2022 te starten bij Wijzer.

Inhoudelijke vragen over de vacature of school kun je stellen aan Sybille van Bladel 06-11024647. Vragen over de procedure kun je mailen naar s.vanbladel@spijtenburg.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.kameleon-vlaardingen.nl/ en www.wijzer.nu.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.