Wateringen
Referentie: SPHU09932

Directeur St. Jozefbasisschool Wateringen (1,0 - D12) - succesvol ingevuld

Waar ga je werken?

Op de St. Jozefbasisschool bieden wij kinderen een schoolklimaat waarin zij zich welkom voelen en zich veilig, geborgen en geaccepteerd weten. We zien dat als de basis om te kunnen leren. Daarom bieden we kinderen structuur, regelmaat en duidelijkheid. Om deel te kunnen nemen aan de wereld van morgen heb je kennis en vaardigheden nodig. Werken aan de basisvaardigheden voor rekenen en taal, maar ook kennis opdoen over de wereld om je heen krijgt bij ons veel aandacht. Dat doen wij op een manier die zorgt dat kinderen de wereld kunnen ontdekken, succeservaringen opdoen, groei ervaren en deze vaardigheden ook zelf kunnen toepassen in alledaagse situaties. Wat ons drijft in dit alles is het versterken van de eigenheid en kracht van elk kind. We vinden het belangrijk om kinderen te zien. Dat kunnen we alleen waarmaken in nauwe samenwerking: met elkaar als collega’s, met kinderen, met ouders en met externen. Onze kernwaarden, richting, ruimte, groei en eigenheid, gaan over iedereen! Lees hier meer over de school.

Ervaren, betrokken en betrouwbaar, om samen met het team, op basis van stabiliteit en continuïteit, door te pakken op de ingezette koers!

WSKO
De St. Jozefbasisschool is één van de 17 basisscholen van Stichting WSKO. WSKO biedt een inspirerende werkomgeving waarin de kwaliteiten van medewerkers gezien en (h)erkend worden. De Stichting heeft positieve naamsbekendheid door vakkundige leerkrachten die kwalitatief onderwijs bieden op 17 basisscholen met ca. 5.200 leerlingen. Er werken ongeveer 600 onderwijsprofessionals, die zich richten op een toekomstgerichte ontwikkeling van het kind.

WSKO zoekt integrale schoolleiders, die, naast het directeurschap op een basisschool, ook een echte aanvulling zijn voor het team van 17 directeuren. Voor meer informatie verwijzen we naar de algemene vacature via www.spijtenburg.nl

Wat ga je doen als schooldirecteur?

De St. Jozefbasisschool in Wateringen heeft een schoolplan waarin de thema’s op hoofdlijnen per jaar zijn vastgelegd. Dit geeft de gewenste richting aan voor de ontwikkelingen van de komende jaren. Het duidelijk positioneren van onderwijskundig leiderschap in de organisatiestructuur is hiervan een belangrijk aspect. Momenteel ligt de focus op EDI en feedback geven. Verder:

 • Draag je zorg voor beredeneerde en onderbouwde keuzes, die ‘evidence informed’, worden gemaakt. Je weet het team te prikkelen om ook zo te werk te gaan.
 • Weet je goed wanneer je midden in het team of net boven het team moet staan. Daarnaast ben je benaderbaar, daadkrachtig, laagdrempelig en gaat uitdagingen niet uit de weg.
 • Ben je in staat om het team te inspireren en hun talenten te benutten. Je bent iemand die werkt vanuit waardering, respect en vertrouwen.
 • Sta jij als onderwijsdirecteur voor een prettige werksfeer waar medewerkers, ouders en leerlingen zich gehoord, betrokken en gewaardeerd voelen.'
 • Herken je jezelf als een ambitieuze organisator en verbinder. Met flexibiliteit en humor weet jij de St. Jozefbasisschool de komende jaren verder te brengen. Weerstand zie je als een vanzelfsprekend onderdeel van beweging en je bent in staat om in het werken met mensen aansluiting en hoge verwachtingen te combineren. Het schakelen tussen de grote lijn en wat zich aandient, is vanzelfsprekend.
 • Ben je als nieuwe directeur koersvast en draag je bij aan het eenduidig handelen van medewerkers. Onder andere met behulp van planmatig en cyclisch werken is zicht op het handelen van medewerkers, wordt het leren met en van elkaar gestimuleerd en is sturing mogelijk. Professionele feedback en transparantie zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de samenwerking binnen het team.
 • Is er aandacht voor heldere communicatie met elkaar en met stakeholders: voldoende gezamenlijke taal helpt hierbij (Rots & Water als voorbeeld).
 • Sluit je jezelf aan bij de gemeenschap in al zijn facetten en realiseert zich dat, in de context van Wateringen, verschillende doelgroepen deel uitmaken van de schoolpopulatie. Tenslotte heb je ideeën over de wijze waarop gewerkt kan worden aan het versterken van de pedagogische driehoek binnen de school.

Wat levert het jou op?

Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en verder:
 • een salaris, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO PO;
 • een inschaling in D12;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, wettelijk- en bovenwettelijk verlof, professionaliseringsuren, vakantiegeld, fietsplan, Vitality app en korting op sportschoolabonnement;
 • een ambitieus en loyaal team van collega’s op de locatie. Een team dat houdt van hard werken en van een dosis humor op zijn tijd;
 • een inwerktraject waarbij we je meenemen in de WSKO en je wegwijs maken in onze koers, systemen, teams, servicebureau en ontwikkelingen;
 • een team collega directeuren waar op elk gebied een sparringpartner te vinden is;
 • een bestuur en servicekantoor waaruit expertise op het gebied van Onderwijskwaliteit, Financiën, HRM en Communicatie geboden wordt.

Ben jij enthousiast geworden?

Stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 6 april 2024 naar m.terhuurne@spijtenburg, t.a.v. de leden van de benoemingsadviescommissie (BAC).

De planning van het proces is als volgt:

 • De brievenselectie vindt plaats op dinsdag 9 april 2024;
 • De voorselectiegesprekken vinden doorlopend plaats bij ‘Spijtenburg Werving en Advies’ op ons kantoor in Breda of op een locatie in het Westland;
 • Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie;
 • De 1e selectieronde vindt plaats op maandag- en dinsdagochtend 15 en 16 april 2024;
 • De 2e gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 24 april 2024;
 • De gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van WSKO in Poeldijk.

Doelstelling is om vóór 1 mei 2024 de procedure afgerond te hebben met het checken van referenties en het arbeidsvoorwaardengesprek. Het arbeidsvoorwaardengesprek met de bestuurder van WSKO vindt plaats op 26 april 2024 op het bestuurskantoor van WSKO in Poeldijk. De beoogde startdatum voor de nieuwe schooldirecteur is 1 augustus 2024, maar altijd in overleg.

Contactpersoon

WSKO wordt in deze procedure bijgestaan door ‘Spijtenburg Werving en Advies’. Margot ter Huurne is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Zij schakelt waar nodig met haar collega Sybille van Bladel. Wil je eerst meer informatie ontvangen, neem dan contact op via bovenstaand mailadres of bel naar 06 45 61 98 72.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de websites: www.wsko.nl en www.spijtenburg.nl

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.