Wij helpen je graag verder!
Laren
Referentie: SPLS09280

Griffier

Wat ga je doen?

Heb jij als griffier uitgebreide kennis van het politieke besluitvormingsproces en heb je een afgeronde WO opleiding? Heb je daarnaast ervaring met teamontwikkeling en werk je resultaatgericht? Dan is deze griffier vacature echt iets voor jou!

Laren kent een dualistische cultuur, waarbij de focus is gericht op het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente. De griffier bekleedt een spilfunctie binnen dit speelveld. Je bent eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en voor de kwaliteitsbewaking van het politieke besluitvormingsproces. Je opereert zelfstandig en onafhankelijk op het snijvlak politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Je bent een gezaghebbend persoon die in staat is zowel heldere verhoudingen te realiseren tussen raad, college en ambtelijke organisatie, als de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen. Je levert, vanuit een strategisch kader en de wettelijke context, gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de raad, de raadsvoorzitter, de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters. Je initieert een visie op de doorontwikkeling van de raadsondersteuning binnen het duale bestel, in het bijzonder op het gebied van participatie. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen, voor stroomlijning van ontvangen informatie en voor een gestructureerde documentatie van de informatie. Je ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten. Daar waar nodig organiseer je scholingsbijeenkomsten en draag je zorg voor het organiseren van contacten met organisaties en inwoners. Je geeft leiding aan de medewerker op de griffie.

Je weet de samenwerking te zoeken met de beide andere griffiers binnen de BEL-gemeenten. Bij verhindering of kortstondige afwezigheid ben je loco-griffier voor die gemeenten. De werktijden van de griffier volgen het ritme van de raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten.

De belangrijkste taken van de griffier:

 • Adviseert de gemeenteraad, individuele raads- en commissieleden, fracties en fractievertegenwoordigers in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de kader stellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken van de raad;
 • Ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten;
 • Ondersteunt als commissiegriffier van raadscommissie M&F en plaatsvervangend commissiegriffier van raadscommissie R&I de respectievelijke voorzitters;
 • Neemt initiatieven voor de versterking van de aan de raad toegekende wettelijke taken;
 • Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de raad binnen het overleg burgemeester, gemeentesecretaris en griffier;
 • Toetst de kwaliteit van bestuurlijke stukken op procedurele aspecten en globaal op de inhoud;
 • Draagt zorg voor het opstellen van de agenda’s en voorbereiding van de vergaderingen, i.c. tijdige en adequate aanlevering van agenda en voorstellen aan raad en raadscommissies;
 • Draagt zorg voor de uitwerking van vergaderingen van de gemeenteraad, het presidium en de raadscommissies en overige bijeenkomsten, i.c. besluitenlijsten/lijsten adviezen en conclusies/verslaglegging;
 • Begeleidt en coacht de vaste griffier tijdens zijn re-integratieproces.

Waar ga je werken?

Laren is een dorp met ruim 11.000 inwoners. De bestuurlijke inrichting van de gemeente Laren is gelijk aan die van een andere gemeente. Sinds 2008 werken de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (de BEL-gemeenten) samen in een gemeenschappelijke regeling: de BEL Combinatie. De BEL Combinatie voert nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden uit onder regie en in opdracht van de drie gemeentebesturen.

Wie ben jij als griffier?

 • Aantoonbare werkervaring als raadsgriffier;
 • Aantoonbare werkervaring in het aansturen en coachen van griffiemedewerkers;
 • Minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van Bestuurskunde, Bestuursrecht of politicologie;
 • Aantoonbare werkervaring met teamontwikkeling van de Griffie.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Uitgebreide kennis van het politieke besluitvormingsproces, de wettelijke context en het strategisch kader waarbinnen de griffie opereert;
 • Verbinder met een open stijl;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Vasthoudend en resultaatgericht.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie aangeboden voor 24 uur per week voor een periode van 6 maanden, met optie tot verlenging. Je start bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze griffier vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 10 maart 16.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?