Rotterdam (Hillegersberg)
Referentie: SPP10131

Hoofd onderwijs en kwaliteit (WTF 0,6 | S11/12)

Wat ga je doen?

Draag jij graag bij aan aantrekkelijk en actueel onderwijs op school- en stichtingsniveau? Doe je makkelijk verbetervoorstellen richting College van Bestuur en ondersteun je graag inhoudelijk kwaliteits-vraagstukken om zo samen te werken aan de verdere professionalisering van de medewerkers? En draai jij je handen niet om voor wet- en regelgeving en toezichtkaders te vertalen naar leesbare beleidsstukken en richtlijnen? Dan past de vacature Hoofd Onderwijs en Kwaliteit goed bij jou!

Wat ga je doen?
Je levert een constructieve, professionele en structurele bijdrage aan het bewaken en verhogen van de onderwijskwaliteit op onze vier kindcentra. Vanuit verbinding werk je nauw samen met de voorzitter CvB, directeuren, de werkgroep kwaliteit en het netwerk van kwaliteitscoördinatoren en intern begeleiders. Je voert audits en schoolbezoeken uit en weet deze samen met de betrokken professionals om te zetten naar verbeterplannen.
Met jouw expertise op onderwijskwaliteit ben je de sparringpartner van de bestuurder, breng je data op schoolniveau en stichting breed nauwkeurig bij elkaar en zie jij erop toe dat de resultaten boven het landelijk gemiddelde blijven en aansluiten bij de schoolambities. Je bent in staat om gericht en op maat met betrokkenen in gesprek te gaan, te adviseren, mee te denken over oplossingsrichtingen, verbeterplannen op te stellen en thema’s verder uit te diepen waar nodig. Daarbij houd je zicht op de voortgang van de processtappen, borg je behaalde resultaten en werk je actief mee aan het breed delen van opgedane kennis en inzichten tussen de verschillende kindcentra van Stichting Opwijs.

Nieuwe wet- en regelgeving en toezichtkaders, aangevuld met interne inzichten, weet jij op laagdrempelige wijze te vertalen naar leesbaar beleid. Samen met de coördinator kinderopvang weet je een stevige kwaliteitscultuur in onze kindcentra neer te zetten en neem je de professionalisering van medewerkers mee in lijn met het bestuursbeleid en de bestuursontwikkeling. Je bent een echte netwerker en geeft sturing aan de kwaliteitsgroepen van reken-, taal- en hoogbegaafdheidscoördinatoren.

Jouw primaire taken
Binnen onze stichting ben jij degene die zich primair bezighoudt met:
- het (bovenschoolse) beleid m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs;
- het overzicht van verbetervoorstellen en/of vernieuwingen en de uitvoering hiervan;
- het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit (curriculum);
- het op de hoogte brengen en houden hiervan bij de directeuren, intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren;
- het vertalen van de opbrengsten van de scholen naar bestuursopbrengst;
- het sturing geven aan het verbeterproces binnen de kindcentra en aan het goed te organiseren van het leerproces;
- het begeleiden en coachen van de professionals op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen;
- het samenwerken samen met de directeuren, kwaliteitscoördinatoren en intern begeleiders.
Hierbij heb je oog voor de eigenheid van de scholen en het aantrekkelijk onderwijs dat we willen verzorgen. Je organiseert en bereidt inspectiebezoeken inhoudelijk voor en bent de spil tussen de landelijke en gemeentelijke instanties waaraan wij ons verantwoorden. Door jouw bijdrage weten we wat ons te doen staat, wie dat moet doen en hoe we dat het beste kunnen doen op de voor jou belangrijkste beleidsterreinen: onderwijs, kwaliteit en professionalisering.

Samenvattend is er behoefte aan inhoudelijke expertise op het beleidsterrein onderwijskwaliteit, ter ondersteuning van de gehele organisatie en in het bijzonder de bestuurder. Denk hierbij aan de volgende aandachtsgebieden:
1. Data verzamelen, zodat er meer zicht is op bestuurlijke opbrengsten.
2. Advies en verbetervoorstellen doen richting de kindcentra en het College van Bestuur.
3. Situationeel ondersteunen van inhoudelijke processen in de kindcentra en regisseren bij kwaliteitsvraagstukken met het netwerk van Intern begeleiders en coördinatoren.
4. De professionalisering van medewerkers binnen de domeinen onderwijs en kwaliteit.
5. Audits en schoolbezoeken.

Waar ga je werken?

Stichting Opwijs bestaat uit vier kindcentra en een stafbureau in gevestigd aan De Rotte in Rotterdam. Naast onderwijs maakt ook opvang onlosmakelijk deel uit van onze stichting. Stichting Opwijs ziet haar kindcentra als een omgeving waar leerlingen, ouders en medewerkers en samenwerkingspartners met en van elkaar leren. Geen lerende leerling zonder lerende medewerker. Het systeem van kwaliteitszorg en verbetering van het onderwijs en de opvang is geen op zichzelf staand proces, het is onderdeel van ons alledaagse werk. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wie ben jij als Hoofd onderwijs en kwaliteit?

Jij herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

• Toegankelijk, open en ondernemend.
• Samenwerkingsgezind: ondersteunend, dienstverlenend en kritische sparringpartner.
• Doortastend: je luistert, vraagt door en vat samen.
• Relativeringsvermogen: je zoomt gemakkelijk in en uit en weet een complexe situatie luchtig en positief af te sluiten.
• Je kiest respecteert en kunt ons protestants-christelijk onderwijs en opvang, waar ieder kind welkom is, van harte uitdragen.

Verder beschik je over theoretische kennis aangevuld met relevante werkervaring uit het basisonderwijs. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan functies als: Hoofd onderwijs en kwaliteit, bovenschoolse intern begeleider. stategisch beleidsadviseur etc.

Wat levert het jou op?

• Een nieuwe en dynamische positie in een onderwijsstichting die positief in ontwikkeling is.
• Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid een vast contract voor 3 dagen per week.
• Een inschaling conform CAO PO, Schaal 11 met de mogelijkheid tot schaal 12 (afhankelijk van kennis en ervaring).
• Een laptop en telefoonvergoeding.
• Een ruim aantal vakantiedagen per jaar die doorgaans gelijk met de schoolvakanties genoten wordt.

Nieuwsgierig geworden?

Wij ook naar jou!

We ontvangen graag uiterlijk 8 september 2024 jouw cv en motivatiebrief t.a.v. de benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl. De gesprekken vinden overdag plaats op 12, 25 of 26 september en de startdatum is per 1 december 2024 (exacte startdatum in overleg).

Een uitgebreide internetresearch en een diplomacheck is onderdeel van de voorselectie.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.