Zeeland
Referentie: SPLS08297

Ingevuld - Directeur B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua

Wat ga je doen?

De B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua (GBE Aqua) wordt opgericht als houder van 50% van de N.V. Evides aandelen. In deze B.V. worden de aandelen beheerd ten behoeve van overwegend Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een directeur, die belast is met het besturen van de B.V.

Op dit moment is 50% van de aandelen Evides N.V. nog in handen van PZEM N.V. De Provinciale Staten van Zeeland hebben op 23 juli 2021 besloten tot oprichting van GBE Aqua B.V. en het verstrekken van een garantie om de aandelen Evides van PZEM te kunnen kopen. De overdracht van de aandelen van PZEM N.V. naar GBE Aqua B.V. is nog voor het einde van 2021 voorzien.

De directeur bereidt de aandeelhoudersvergaderingen van GBE Aqua voor en ziet toe op een juiste besluitvorming en de uitvoering daarvan. Jij beschikt over senioriteit en kan op een goede wijze de vergaderingen voorzitten. Je dient tevens de B.V. te vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergadering van Evides en in eventuele andere overleggen met de RvC en/of de directie. Voorts bewaak je namens de aandeelhouders de procedures voor wat betreft benoeming van commissarissen en het bestuur. Je moet in staat zijn een ondernemingsplan en een jaarverslag (met name ook de financiële kant) te kunnen beoordelen op effecten voor de aandeelhouders (gemeenten en provincie). Je bent niet werkzaam bij of qua werk anders gerelateerd aan één van de aandeelhouders.

De tijdsbesteding is afhankelijk van de onderwerpen die spelen. Naast de 2 à 3 vergaderingen van de aandeelhouders GBE Aqua en de vergaderingen (2 à 3) van de aandeelhouders Evides, zijn er diverse informele overleggen. Voor de komende periode is vooral het aantrekken van de lening van belang met de daarbij behorende leningsovereenkomst en het opstellen van een overeenkomst tussen de aandeelhouders, waarbij afstemming dient plaats te vinden met de andere aandeelhouder (GBE).

Waar ga je werken?

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid- Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland.

Met deze publieke taak van watervoorziening staat Evides midden in de maatschappij en werken zij continu aan verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Evides zuivert en levert water op milieuvriendelijke wijze. Het drinkwater wordt voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit grondwater en voor 4% uit duinwater. In het drinkwatersegment bezet Evides – gemeten naar aansluitingen, afzet en omzet – de tweede plaats in Nederland.

Het oppervlaktewater dat men als bron inzet voor de productie van industriewater wint men voor 47% uit het Brielse meer, voor 40% uit de rivier de Maas, voor 7% uit de Elbe en voor 6% uit afgestroomd Belgisch polderwater. Ook zet men per jaar circa 16 miljoen kuub industriewater in dat geproduceerd is uit afvalwater. In het industriewatersegment is men één van de sterkste spelers in Noordwest-Europa. Daarnaast zuiveren ze het afvalwater van Den Haag/Delft, Schiphol, bedrijvencomplexen in het Sloegebied (Vlissingen) en in Delfzijl. Veilig en duurzaam werken heeft een hoge prioriteit.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua (GBE Aqua)

GBE Aqua is een B.V. met als doel het houden en beheren van aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico. Daarnaast heeft GBE Aqua tot doel om de financiering tot aankoop van de aandelen op een zo goed mogelijke wijze te beheersen. GBE Aqua heeft een directeur, die wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeur is belast met het besturen van de vennootschap, zoals vastgelegd in de statuten.

Bestuur en Governance

Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie). 50% door GBE Aqua B.V. (nu nog PZEM N.V.) en 50% door GBE B.V. (18 gemeenten in Zuid- Holland Zuid. Welke publieke aandeelhouders er gaan deelnemen in GBE Aqua ligt op dit moment ter besluitvorming voor bij de Raden en Staten van de huidige PZEM aandeelhouders.

Directie en management

De statutaire directie is belast met het besturen van de vennootschap. De organisatie kent zes bedrijfsonderdelen:

 • Productie Drinkwater
 • Infra
 • Industriewater
 • Klant & Business Support
 • Human Resource
 • Bestuursondersteuning

De managers van de bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming door de directie en vormen tezamen het management. Het management stuurt gezamenlijk en gericht op de realisatie van de bedrijfsdoelen en staat garant voor een goede bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen (RvC) van Evides Waterbedrijf houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie met advies bij.

Raad van commissarissen

De RvC bestaat uit vijf personen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de profielschets van de Raad van Commissarissen is onder meer vastgelegd dat Evides bij de invulling van de RvC streeft naar een balans tussen kennis, ervaring en achtergrond van de individuele leden, alsook een ruime mate van affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf. In de RvC dient vakinhoudelijke kennis aanwezig te zijn op de volgende gebieden:

 • Drink- en industriewater, afvalwater en rioolwater, alsmede de hieraan gerelateerde industriële dienstverlening en dienstverlening op deze gebieden in ontwikkelingslanden;
 • Ondernemerschap, politiek, publiek-private verhoudingen, juridische zaken en Corporate Governance;
 • Financiële zaken; minimaal één lid van de RvC is een financieel expert;
 • Klantrelaties, marketing en communicatie;
 • Sociaal beleid, bedrijfsorganisatie, verandermanagement en Human Resources Management.

Auditcommissie en remuneratiecommissie

Er zijn twee vaste subcommissies ingesteld, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Corporate Governance

Evides volgt de Corporate Governance code en houdt zich aan wet- en regelgeving.

Wie ben jij als directeur?

Als directur is het van belang dat je oog hebt voor de corporate governance en de hoge eisen ten aanzien van integriteit in het publieke domein. Daarnaast verwachten we dat de nieuwe directeur de volgende kwaliteiten bezit:

 • Een onbesproken reputatie.
 • Gezien de leensituatie van de holding sterk financieel onderlegd.
 • Kennis en affiniteit met het openbaar bestuur is een pré.
 • Communicatieve vaardigheden gericht op samenwerking.
 • Private en publieke belangen kunnen inschatten op effect op de vennootschap Evides, alsmede vennootschappelijke belangen kunnen inschatten op effect voor de private en publieke sector en de (individuele) belangen van de aandeelhouders.
 • In staat zijn om de aandeelhouders inhoudelijk te kunnen adviseren over het vast te stellen ondernemingsplan, jaarverslag en mogelijke andere beleidsdocumenten van de vennootschap Evides.

Wat krijg je?

De geschatte tijdsbesteding is circa 10 uur per maand. Tijdens de eerste periode (4 maanden tot een half jaar) zal dit naar verwachting meer zijn in verband met de oprichting. De vergoeding is vastgesteld door de aandeelhouders en is gelijk aan de basisvergoeding van een commissaris in de RvC van de N.V. Evides.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb jij interesse in deze directeur GBE Aqua vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

Wie is Spijtenburg?

Wij zijn gedreven door het duurzaam verder helpen van mensen en organisaties bij hun échte vraag. Door te luisteren, nieuwsgierig te zijn en door te vragen, maken we voor kandidaten of opdrachtgevers het verschil! Je kunt bij ons terecht voor werving en selectie, interim management/ZZP, detachering én advies. Wil je meer weten? Bekijk dan de over ons pagina.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?