Hilversum
Referentie: SPS07540

Interim concerndirecteur stadsontwikkeling

Wat ga je doen?

Ben jij als concerndirecteur een goede gesprekspartner en kun jij zorgen voor verbinding en afstemming tussen de ambtelijke opdrachtgevers? Heb je daarnaast ervaring met gebiedsontwikkeling en kun jij jouw bijdrage leveren aan de inrichting en aansturing van het Stadsontwikkeling portfolio? Dan is deze vacature wat voor jou!

De concerndirecteur Stadsontwikkeling gaat zich met name bezig houden met de inrichting van het portfolio denken binnen de gemeente Hilversum.

Het betreft een tijdelijke concern directiefunctie voor de periode van 2 jaar. De directeur maakt deel uit van de directie van de gemeente Hilversum en geeft leiding aan een of meer afdelingsmanagers. Programma’s en projecten staan elk afzonderlijk onder leiding van een gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. De concerndirecteur Stadsontwikkeling zorgt voor verbinding en afstemming tussen deze ambtelijk opdrachtgevers, door de lijnstructuur heen en wordt een belangrijke gesprekspartner voor de regietafel Organisatie en Ontwikkeling.

De nieuwe functionaris krijgt drie opgaven:

1. Inrichting en aansturing van een portfolio Stadsontwikkeling:

Tot het portfolio behoren ten minste visie en strategie in de vorm van de omgevingsvisie, in samenhang met de mobiliteitsvisie, woonvisie, groenbeleidsplan, het programma energietransitie, het programma Smart City, het programma economie en de majeure projecten in Hilversum (> 250 woningen of arbeidsplaatsen).

2. Lid van de directie en relevante regietafels
a) Verbinding maken met andere programma’s, zowel in het fysieke domein als bijvoorbeeld Smart City, sociaal domein en veiligheid.
b) Coaching van het management in het gezamenlijk door-ontwikkelen van opgavensturing, professionaliseren van opdrachtgever/opdrachtnemerschap.

3. Versterk het voor Hilversum relevant strategisch extern netwerk met partijen binnen en buiten Hilversum, gerelateerd aan het portfolio stadsontwikkeling. Denk hierbij aan een integrale aanpak, dus enerzijds de klassieke ruimtelijk-economische partners als ook de partners in het sociale domein en het veiligheidsdomein. Een ander onderdeel is het actief deelnemen in bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het Directeurenoverleg Regio Utrecht, het Directeurenoverleg Ruimte van de MRA (namens de regio Gooi en Vechtstreek) en het Directeurenoverleg Fysiek Domein van de regio Gooi en Vechtstreek (namens Hilversum).

De concerndirecteur Stadsontwikkeling inventariseert wat nodig is om deze opgaven tot een goed resultaat te brengen. Hierbij toont de concerndirecteur Stadsontwikkeling een hands-on mentaliteit en eigenaarschap.

De directie bestaat uit een algemeen directeur en een concerndirecteur, de concerndirecteur Stadsontwikkeling is een tijdelijke aanvulling. De functie valt hiërarchisch onder de algemeen directeur.

Waar ga je werken?

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en organisaties aan de orde stellen. Ze zoeken actief de dialoog op met inwoners en partners en helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken ze aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller.

In de gemeente Hilversum werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

De samenleving vraagt nadrukkelijk om een actieve en flexibele overheid. Je moeten goed kunnen luisteren, netwerken en onderhandelen. En rechtmatig en betrouwbaar zijn. Flexibel en oplossingsgericht en bewaker van het publiek belang. Op twee benen dus, souplesse combineren met een solide basis. De kernwaarden zijn dan ook: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is het blijven ontwikkelen. Dan is de gemeente nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar ze als gemeente voor staan.

In het afgelopen jaar hebben directie en management van de gemeente Hilversum gewerkt aan de verdere organisatieontwikkeling. Een van de belangrijke en urgente onderdelen van de verdere organisatieontwikkeling betreft het versterken van de samenhang van de opgaven in het ruimtelijk domein. Ze richten zich op inhoudelijke samenhang van projecten en programma’s op het terrein van gebiedsontwikkeling, beleidsvorming, visie-ontwikkeling, etc.

De gemeente Hilversum oriënteert zich al enige tijd op portfolio-denken. Dat ontwikkelen ze nu concreet verder door:

  • Het definiëren van een portfolio Stadsontwikkeling om overzicht en cadans in de verstedelijkingsopgave te brengen.
  • Sturing op het portfolio, door het ontwikkelen van een duidelijke combinatie van lijnsturing en project/programma/ portfoliomanagement, op basis van (evenwicht in) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Wie ben je als concerndirecteur?

  • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met leiding geven aan veranderingstrajecten.
  • Je hebt aantoonbare werkervaring met stakeholdersmanagement op strategisch niveau.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Netwerken.
  • Visie.
  • Bestuurlijke sensitiviteit.
  • Resultaatgerichtheid.

Wat krijg je?

Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week met een duur van 24 maanden. Er is een optie tot 2 keer 6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze interim concerndirecteur vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 9 september 15.00u ) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers 076 - 206 33 33/ 06 - 8100 5214 of via c.brouwers@spijtenburg.nl

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: de gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?