Vlaardingen
Referentie: SPSB09484

Interim Directeur Ericaschool (V)SO - opdracht succesvol ingevuld

Wat ga je doen?

Als Directeur Ericaschool ben je integraal eindverantwoordelijk voor de regionale school voor speciaal en voortgezet onderwijs in de omgeving van Vlaardingen en word je ondersteund door het bestuurskantoor van Wijzer in Opvang en Onderwijs waar nodig.

Wegens het vertrek van de huidige directeur in verband met een andere baan, wordt er ter overbrugging een interim directeur ingezet. De duur van de opdracht loopt van half/eind augustus tot de kerstvakantie 2023.

Als integraal eindverantwoordelijk schoolleider a.i. richt je tijdens deze opdracht op:

- de rust bewaren met het team;
- de ingezette koers verder voortzetten;
- meedenken in het te werven profiel voor de vaste directeur en
- jouw bijdrage leveren aan het nieuw uit te zetten strategische koersplan van de stichting.

Er is een goede structuur op de Ericaschool met een veilig klimaat en samen met het team en bijv. de ouders wordt het hoogst haalbare uit ieder kind gehaald.

De volgende fase kenmerkt zich door toekomstgericht verder bouwen vanuit wat al aanwezig is. Jouw rol ligt voornamelijk op tactische niveau. Naast het leidinggeven aan het managementteam en de medewerkers, ben je het boegbeeld van de school en ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Waar ga je werken?

De Ericaschool kent twee afdelingen die samen één school vormen (265 leerlingen): de school verzorgt in de regio Waterweg speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar die zeer moeilijk leren. Bij jonge kinderen wordt zelfstandig functioneren zo vroeg mogelijk gestimuleerd; Op de Ericaschool wordt opbrengstgericht gewerkt via de leerlijnen Nederlandse Taal, Rekenen en Leren leren, met kleine stapjes in een veilige omgeving waar veel structuur wordt geboden.
In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op zelfredzaamheid en praktische vaardigheden om de leerlingen zo voor te bereiden op wonen, werken en vrije tijd. Er zijn 4 uitstroomprofielen voor schoolverlaters.

Tevens verzorgt de Ericaschool ambulante begeleiding van leerkrachten en intern begeleiders in het regulier onderwijs. Door een goede samenwerking met het reguliere onderwijs in de regio middels ambulante begeleiding wordt voor iedere leerling in het onderwijs een passende plek gevonden.

Het gebouw van de Ericaschool is functioneel en ruim opgezet en eigendom van de gemeente. Het heeft een fysiotherapieruimte en een gymzaal inpandig. In 2019 is een bijgebouw neergezet waar leerlingen les krijgen die stage (gaan) lopen of richting een baan begeleid worden. In 2022-2023 zullen er twee nieuwe groen-blauwe schoolpleinen worden gerealiseerd.

De Ericaschool werkt met een multidisciplinair team bestaande uit ca. 70 medewerkers; leerkrachten, onderwijsassistenten, docenten en diverse ondersteuners. Daarnaast is er een coördinator voor het SO en een coördinator voor het VSO. De dagelijkse leiding ligt bij de adjunct-directeur en de directeur.

De Ericaschool in Vlaardingen is onderdeel van Wijzer in Opvang en Onderwijs, een organisatie met opvang en onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer heeft 14 locaties met 9 Integrale Kindcentra, 2 reguliere scholen, een standalone opvanglocatie, een SBO, een SO en VSO en een Nieuwkomersschool.

Wijzer heeft 3 kernwaarden: Ondernemend – Verbindend – Oprecht.
Deze zijn uitgewerkt in de missie: In een wereld vol verschillen maken we graag verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers. Blijf nieuwsgierig. Durf te doen. Samen steeds wijzer.
Als interim directeur wordt tijdelijk onderdeel van het directeurenteam van Wijzer in Opvang en Onderwijs, bestaande uit een tiental directeuren en 3 locatiedirecteuren.


Wat breng je mee?

Interim ervaring als eindverantwoordelijk schoolleider in het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Als type ben je:
Ondernemend: Samen kansen zien, delen en pakken.
Verbindend: Elkaars kwaliteiten zien en benutten.
Oprecht: Vanuit je hart zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Wat kan Wijzer jou bieden?

Een dynamische opdracht voor de duur van vier maanden.

Ben je nieuwsgierig?

Dan kom ik graag zo snel mogelijk met jou in contact. Je kunt jouw cv sturen aan s.vanbladel@spijtenburg.nl. Inhoudelijke vragen over de opdracht kun je stellen aan Sybille van Bladel (06-11024647 / s.vanbladel@spijtenburg).

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?