Amsterdam
Referentie: SPLS10014

Interim manager bedrijfsvoering

Wat ga je doen?

Heb jij als manager bedrijfsvoering affiniteit met de Jeugdgezondheidszorg en heb je ervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving? Heb je daarnaast ervaring met strategisch adviseren op bedrijfsvoering vraagstukken? Dan is deze interim manager bedrijfsvoering vacature echt iets voor jou!

Je gaat als interim manager bedrijfsvoering aan de slag voor Jeugdgezondheidszorg (GGD Amsterdam). De positie komt vrij omdat de huidige Manager Bedrijfsvoering tijdelijk een andere rol in het MT Jeugdgezondheidszorg vervult.

De organisatie van de GGD bestaat uit 9 lijnafdelingen die op een zeer uiteenlopend aantal gebieden in de maatschappij actief zijn: van infectieziekten bestrijding, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk geestelijke gezondheidszorg en forensische geneeskunde tot veilig thuis en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Elke afdeling wordt ondersteund door een Bedrijfsbureau. Daarnaast zorgen de GGD brede Centrale Staf en de domeineigenaren voor centrale kaders, beleid en vakmanschap GGD-breed.

Om de primaire processen kwalitatief beter te ondersteunen, is in 2022 het project “Verbetering Bedrijfsvoering” gestart. Onderdeel daarvan is de nieuwe afdeling Centrale Staf waarin het merendeel van de PIOFACH taken zijn samengebracht. De bedrijfsbureaus verzorgen ieder voor hun eigen lijnafdelingen de financiën (planning en control), business intelligence, functioneel applicatiebeheer, specifieke (zorg)administraties, het secretariaat en waar van toepassing kwaliteitsmanagement en huisvesting. De vier bedrijfsvoering teams werken in afstemming met elkaar, de domeineigenaren en de centrale staf aan een optimale ondersteuning van de lijnafdelingen.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Je zorgt ervoor dat het MT slagvaardig aan de opgaven van de jeugdgezondheidszorg kan werken en dat de bedrijfsvoering processen op orde zijn.
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoering aspecten.
 • Je draagt bij aan het creëren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien.

Op een gemiddelde werkdag draag jij in al jouw overleggen en werkzaamheden bij aan de gezamenlijke doelen vanuit de onderstaande rollen:

De strategisch businesspartner:

Jij bent als manager bedrijfsvoering een belangrijke strategische partner voor het afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg. Jij bent de rechterhand en businesspartner op de organisatie en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Je kijkt integraal vanuit de business van de afdeling naar bedrijfsvoering vraagstukken. Jouw pro activiteit en senioriteit in advisering is hierin van betekenis.

MT-lid:

Als lid van het Managementteam Jeugdgezondheidszorg draag je actief bij aan het realiseren van de gezamenlijke doelen en resultaten. Je draagt zorg voor advisering en adequate managementinformatie op afdelingsniveau zodat het MT Jeugdgezondheidszorg de primaire processen doelmatig kan organiseren. Met jouw scherpzinnige blik denk je proactief mee over bedrijfsvoering vraagstukken en adviseer je proactief over het bedrijfsmatig in control blijven van de afdeling. Het MT stuurt aan op het gezamenlijke meerjarenplan, dat mede wordt gebaseerd op de politieke opgaven, GGD-missie en teamvisies en -strategieën. Dat doe je zonder daarbij de burger en het plezier uit het oog te verliezen.

De ontwikkelingsgerichte teammanager:

Naast het bedrijfsvoering brede businesspartnerschap geef je in een omgeving die volop in ontwikkeling is, integraal en deels functioneel leiding aan het bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg. Dat vraagt ontwikkelingsgericht leiderschap. Het team bestaat uit 20 fte en bevat de onderdelen Financiën, IV en Functioneel beheer, Business Intelligence/ managementinformatie, Huisvesting en Secretariaat. De sub teams hebben allemaal een coördinator. Jij weet je team effectief te organiseren, te prioriteren en je medewerkers te inspireren om in een dynamische omgeving effectieve ondersteuning te kunnen bieden.

De samenwerker en verbinder:

Naast je leidinggevende rol zorg je voor integraliteit, samenwerking en verbinding met de andere bedrijfsvoering teams, de domeineigenaren, de centrale staf en de centrale stad. Met jouw organisatiebewustzijn en helicopterview houd je oog voor het totale speelveld, kijk je naar kansen in de samenwerking, verbind je kennis en ervaring en heb je oog voor de effectiviteit en aansluiting van jouw bedrijfsvoering team op het grotere geheel.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij de gemeente Amsterdam, met ruim 18.000 collega's zorgen zij ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling en gezondheid.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

GGD Amsterdam:

Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. Het moet niet uitmaken wie je bent, wat je doet of waar je vandaan komt. GGD Amsterdam zet zich in om de fysieke en mentale gezondheid van iedereen in de regio Amsterdam-Amstelland te bewaken, beschermen en te verbeteren. De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland. Er werken momenteel ca. 1.400 medewerkers.

Jeugdgezondheidszorg:

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle (ongeboren) kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouder(s) /verzorger(s) in Amsterdam en Amstelland. Er werken ruim 450 medewerkers op 30 locaties. Zij volgen preventief de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren, geven vaccinaties en ondersteunen ouders bij lichte opvoedvragen. Elke dag levert iedere JGZ-professional een bijdrage aan de missie: gelijke kansen voor kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien.

Wie ben jij als manager bedrijfsvoering?

 • Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op financieel/bedrijfskundig gebied.
 • Je beschikt over financieel inzicht, affiniteit met business intelligence en IV.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met strategisch adviseren op bedrijfsvoering vraagstukken.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring met meerdere bedrijfsvoering facetten.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met veranderprocessen, processturing en projectmanagement.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt affiniteit met het werkveld van de Jeugdgezondheidzorg.
 • Je hebt ervaring met de aansturing van een gemeentelijk P&C proces.
 • Je hebt ervaring met aansturing van digitaliseringsprocessen.
 • Je hebt ervaring met de aansturing en doorontwikkeling van managementinformatie t.b.v. data gedreven werken.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie aangeboden voor 36 uur per week voor de periode van 06-05-2024 t/m 05-05-2024, met optie tot verlenging.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze interim manager bedrijfsvoering vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 25 april 16:00u) kun je contact opnemen met Ron Broere via 076 - 2063 333, 06 3005 9223 of via r.broere@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via het formulier onderaan de pagina mee te sturen.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.