Wij overtreffen de vraag!
Regio Goes
Referentie: SPWB05730

Interim Psychiater Verslavingszorg

Functie omschrijving Interim Psychiater Verslavingszorg

Jouw werkzaamheden:

 • Als hoofdbehandelaar van cliënten met een BOPZ maatregel stel je de diagnose en maak je een behandelplan op, en je ziet toe op de uitwerking daarvan.
 • Je stelt jezelf centraal op in de behandeling van de cliënt en communiceert richting het steunsysteem van de cliënt.
 • Je verzorgt consultatie en BOPZ taken voor cliënten van specialistische verslavingszorg.
 • Je geeft je mede invulling aan de verdere professionalisering van de verslavingszorg en lever je een bijdrage aan het behandelklimaat op de afdelingen.
 • Je bent regiebehandelaar van een aantal cliënten binnen de klinieken van verslavingszorg en je stemt af met de andere regiebehandelaren binnen en buiten de klinieken.

Organisatieprofiel

Jouw werkplek:

Verslavingszorg is een specialisme dat vele complexe vraagstukken met zich mee brengt op individueel niveau, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. De complexiteit enerzijds en de omvang van verslavingsproblematiek in de samenleving anderzijds vergen een slagvaardige en
flexibele inzet. Samenwerking is daarbij het belangrijkste vereiste om zowel op cliëntniveau als op het niveau van de samenleving een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen. Zij bieden zorg op de meest passende manier, Zorg op maat waarbij oog is voor de persoon, de krachten en kwetsbaarheden, de omgeving en de wensen van de cliënt. Ze gaan hierbij uit van het bio-psycho-sociale model. Een opname in de klinieken zien zij als een tijdelijke onderbreking van de ambulante behandeling.

Kliniek dubbel diagnose
De kliniek dubbel diagnose is een klinische afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. De kliniek bestaat uit 2 gesloten afdelingen en 1 open afdeling. De opnames komen veelal voort vanuit BOPZ maatregelen. Ze werken aan een vertrouwensrelatie die gericht is op wederzijds respect, begrip en openheid. Voor het werken met de doelen is de rehabilitatiemethodiek in samenhang met integrated dual disorder treatment (IDDT) leidend. De nadruk ligt op veiligheid, structuur, crisisbestrijding, observatie en diagnostiek. Zij werken vanuit een actief week programma.

Kliniek verslavingszorg
De kliniek verslavingszorg is er voor cliënten vanaf 18 jaar met een verslavingsproblematiek. De kliniek bestaat uit 2 afdelingen waarbij met name vrijwillige opnames plaatsvinden vanuit motivatie met betrekking tot de ingezette behandeling. Het betreft de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen die door alcohol, drugs, gokken, medicijnen of hieraan verwante risicovolle levensstijlen in de problemen zijn geraakt. Opnames zijn vooral kortdurend waarbij de klinische detox een grote rol speelt. De nadruk ligt op veiligheid, structuur, crisisbestrijding, observatie en diagnostiek. Zij werken vanuit een actief weekprogramma.

Functie eisen Interim Psychiater Verslavingszorg

Binnen verslavingszorg werken ze multidisciplinair met o.a. een ( verslavings)arts, psycholoog, verpleegkundig specialist, maatschappelijk werk, ergotherapeut en verpleegkundig team.

 • Je bent gericht op samenwerking en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt omgaan met weerstanden en beschikt in grote mate de technieken van motiverende gespreksvoering.
 • Je ben benaderbaar in contact met cliënten en zoekt naar mogelijkheden in behandeling ook met betrekking tot de complexiteit van de doelgroepen.
 • Je werkt nauwkeurig, hebt ruime mate van ervaring met de BOPZ wet -en regelgeving.
 • Je bent in staat om deel te nemen aan innovatieve projecten en ontwikkelingen binnen het cluster verslavingszorg.
 • Je werkt met name vanuit de TRIADE: cliënt, steunsysteem, hulpverlener.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met deze vorm van ggz-verlening.

Zij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Arbeidsvoorwaarden Interim Psychiater Verslavingszorg

Uren en tarief in onderling overleg overeen te komen.

Procedure

Voor meer informatie neem je contact op Ron Broere, 0162 - 420110, 06 - 3005 9223 of per mail: r.broere@spijtenburg.nl

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close