Referentie: SPSB08504

Interim Teamleider VSO (WTF 0,8 - 1)

Wat ga je doen?

Als teamleider voer je beleid ontwikkelende, coördinerende en leidinggevende werkzaamheden uit binnen twee afdelingen van een VSO locatie te Heerlen In deze rol rapporteer je aan de directeur die in totaal eindverantwoordelijk is voor 4 locaties.

De afdelingen betreffen het VSO onderbouw en bovenbouw. Je kunt denken aan de volgende taken:

• Het ontwikkelen, bewaken en evalueren van de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en/of de integratie van onderwijs en zorg.
• Het adviseren van de directeur over algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor het onderwijs binnen het organisatieonderdeel.
• Het coördineren van het onderwijs en/of de integratie van onderwijs en zorg en het afstemmen van het onderwijs op de benodigde zorg.
• Het signaleren van (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en/of integratie van zorg.
• Het afstemmen onderwijsprogramma’s van op vervolgonderwijs en legt contacten over uitstroomtrajecten.

Verder
• geef je hiërarchisch leiding aan een team en ben je verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de bijbehorende jaarplannen;
• draag je zorg voor de professionele ontwikkeling en talentontwikkeling;
• neem je beslissingen op tactisch en operationeel niveau en stelt prioriteiten;
• draag je binnen de financiële kaders zorg voor de inzet van docenten en ondersteunend personeel voor de eigen teams;
• verzorg je de uitvoering van de personele zorg, uitvoering van het ziekteverzuim beleid en de in dat kader te nemen maatregelen en het personeelsbeheer en
• adviseer je de directeur over personele vraagstukken en te nemen maatregelen.

Wat breng je mee?

Naast interim ervaring als leidinggevende breng je een warme doch enigszins zakelijke stijl mee. Daarnaast beschik je over:

• gespecialiseerde kennis op pedagogisch/didactisch gebied en van (de ontwikkelingen in) het speciaal onderwijs en op het gebied van integraal onderwijs en zorg.
• Kennis van bedrijfsvoeringsprocessen en bedrijfsmatige vaardigheden.
• Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie.
• Inzicht in de bredere context van vraag en aanbod van onderwijs en zorg.
• Vaardigheid in het leidinggeven aan een team van professionals en het toerusten van de
professionals in het lesgeven aan de complexe, heterogene leerlingenpopulatie
• Vaardig in gespreksvoering met de diverse gesprekspartners

Geïnteresseerd?

Stuur dan je CV met korte motivatie voor donderdag 20 januari naar Sybille van Bladel via s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Indien er voldoende raakvlakken zijn voor deze opdracht, volgt een voorselectiegesprek via Teams. In overleg met jou draag ik je voor en volgt een gesprek met de directeur van de locatie. De startdatum van deze opdracht is zo spoedig als mogelijk voor vier tot 5 dagen per week. De duur van de opdracht is minimaal tot de meivakantie; eventueel met een verlenging tot aan de zomervakantie. Afhankelijk van de bezetting te zijner tijd, is het mogelijk dat de opdracht nogmaals verlengd wordt.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.