Vlissingen
Referentie: SPS09594

(interim) Teamleider zorg

Wat ga je doen?

Lijkt het jou als teamleider zorg interessant om rust en stabiliteit te brengen in de teams en medewerkers mee te nemen in de veranderingen die op de zorg afkomen? Geef je daarnaast leiding binnen een intramurale of extramurale werksetting, aan dagbesteding/welzijn of aan de behandeling en begeleiding? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Als leidinggevende zal je integraal leidinggeven aan een afdeling of meerdere teams en de kwaliteit en continuïteit van de zorg bewaken. Verder ontwikkel je operationeel beleid en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van tactisch beleid. Tevens zorg je ervoor dat werk- en zorgprocessen effectief en efficiënt verlopen, zodat teams goed functioneren.

Je ontvangt leiding van de locatiemanager of manager thuiszorg en dagbesteding en geeft leiding aan de medewerkers van de teams. De resultaatgebieden zijn:

Leidinggeven:

 • Geef op een coachende en faciliterende wijze leiding aan de medewerkers.
 • Draag de missie en visie uit, creëer draagvlak zie toe op levering van kwalitatief goede zorg, bewaak de continuïteit van zorg en de invoering en realisering van het vastgestelde beleid en stuur zo nodig bij.
 • Voer het vastgestelde personeelsbeleid uit, zoals het voeren van ontwikkelingsgesprekken, sollicitatiegesprekken, verzuimgesprekken, etc. en bewaak de kwaliteit van arbeid.
 • Zie toe op een verantwoorde kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting op de afdeling en voor een adequate en veilige leeromgeving voor leerling-werknemers en stagiairs.
 • Ondersteun, assisteer en adviseer de leidinggevende bij de uitvoering van diens taken.
 • Schep randvoorwaarden voor een goede samenwerking en het succesvol functioneren van medewerkers en ondersteun medewerkers om zich verder te ontwikkelen.
 • Stimuleer en coach medewerkers op het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid.

Ontwikkeling beleid zorg- en dienstverlening:

 • Ontwikkel en implementeer operationeel zorgbeleid en ondersteun de leidinggevende bij de totstandkoming en implementatie van het tactisch zorgbeleid.
 • Stel samen met de leidinggevende het jaarplan van de afdeling/teams op en stuur op de realisatie hiervan.
 • Informeer en adviseer de leidinggevende over veranderingen en ontwikkelingen binnen de teams.
 • Signaleer ontwikkelingen in het vakgebied en verken hierbij mogelijkheden en/of consequenties voor de afdeling/teams en doe verbetervoorstellen aan de leidinggevende voor aanpassing en/of verbetering van het operationeel en/of tactisch beleid.
 • Neem deel aan of trekt werkgroepen en/of projecten.

Kwaliteit en continuïteit van de zorg:

 • Bewaak de kwaliteit en continuïteit van zorg en zie toe op een adequate communicatie tussen zorgverleners, cliënten, familie en vrijwilligers en stuur indien nodig bij.
 • Handel klachten af volgens de werkwijze van de organisatie.
 • Bewaak de effectiviteit en efficiëntie van de zorgprocessen, zorgregistratie, zorgleefplannen en zorgindicaties en coach medewerkers in het juist en tijdig opstellen, evalueren en actueel houden van zorgregistraties en zorgleefplannen.

Waar ga je werken?

Je gaat als teamleider zorg aan de slag bij twee verpleeghuizen van een zorgorganisatie. Binnen deze verpleeghuizen zijn ongeveer 220 medewerkers actief. De locaties zijn opgedeeld in woningen met ongeveer 8 bewoners. Men is in clusters van 4 woningen gaan werken om de tekorten van de zomer van 2022 op te vangen, maar doordat deze tekorten structureel zijn gebleven wordt er nog steeds met deze clusters gewerkt.

Men heeft moeite met de verandering, mede doordat dit onvoldoende duidelijk is gecommuniceerd door de leiding. Men blijft trachten de tekorten op te lossen door het huidige personeel te 'overvragen' i.p.v. samen met de teams oplossingen te zoeken om slimmer te gaan werken.

Grote uitdaging is momenteel om de zorg anders te organiseren. De huidige tekorten lossen zichzelf niet op, terwijl de focus steeds hierop ligt. De focus moet verschuiven van 'brandjes blussen en het standaard rooster vullen' naar het behoud en benutten van potentieel van de eigen medewerkers. De medewerkers dienen hierin actief betrokken te worden, zodat zij eigenaarschap kunnen tonen en hun professionele inzicht wordt benut.

Wie ben jij als zorgmanager?

Kennis:

 • Een relevante hbo-opleiding is vereist aangevuld met kennis van de zorgsector en ervaring met coachend c.q. faciliterend leidinggeven.
 • Kennis van de organisatie, het zorglandschap en van relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis en vaardigheden voor het vakgebied worden bijgehouden.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg worden gevolgd en beoordeeld op bruikbaarheid/toepasbaarheid binnen het eigen aandachtsgebied.

Zelfstandigheid:

 • Binnen de kaders van de locatie, afspraken en planningen worden de leidinggevende werkzaamheden en het ontwikkelen van operationeel beleid zelfstandig uitgevoerd.
 • Gevarieerde problemen met betrekking tot kwaliteit, continuïteit en personeel worden zelfstandig opgelost, waarbij de leidinggevende zich laat adviseren door de stafdiensten.
 • Het nemen van initiatief is vereist voor het doen van verbetervoorstellen in het kader van werkprocessen en dienstverlening.
 • Terugval is mogelijk op de leidinggevende.

Sociale vaardigheid:

 • Sociale vaardigheden, zoals tact, luisteren, invoelend vermogen, stimuleren, overtuigingskracht, corrigeren en conflicthantering zijn vereist bij het coachen en geven van leiding.
 • Voor het adviseren over het tactisch beleid en het onderhouden van in- en externe contacten zijn het omgaan met tegengestelde belangen, overwinnen van weerstanden en gevoel voor verhoudingen van belang.

Risico's, verantwoordelijkheid en invloed:

 • Er is kans op (im)materiële schade bij het leidinggeven, het opstellen van operationeel beleid voor het eigen aandachtsgebied en bij het onderhouden van diverse in- en externe contacten.
 • Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwalitatieve en kwantitatieve output en het algehele functioneren van de teams, alsmede voor de vertaling van tactische beleid naar operationeel beleid.
 • Invloed wordt uitgeoefend op het tactisch beleid door o.a. deelname aan overlegvormen.

Uitdrukkingsvaardigheid:

 • Er worden eisen gesteld aan de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in verband met het voeren van gesprekken als leidinggevende en voor het onderhouden van in- en externe contacten op diverse niveaus.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van verbetervoorstellen, plannen en rapportages.

Bewegingsvaardigheid:

 • Bewegingsvaardigheid is vereist vanwege computerwerkzaamheden.

Oplettendheid:

 • Oplettendheid is van belang bij het coachen, geven van leiding, en het houden van toezicht op de uitvoering, continuïteit en kwaliteit van zorg.
 • Tevens is oplettendheid vereist bij het bijhouden van ontwikkelingen.

Overige functie-eisen:

 • Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het coachend/faciliterend leidinggeven.
 • Ordelijkheid en systematiek zijn vereist bij het leidinggeven en bij het ontwikkelen van operationeel beleid.
 • Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist bij het uniform uitvoeren van het personeelsbeleid en bij het omgaan met organisatie- en persoonsgegevens.
 • Representativiteit is vereist bij het vertegenwoordigen van de eigen teams zowel binnen als buiten de organisatie.

Inconveniënten:

 • Psychische belasting kan optreden bij piekbelasting en doordat de functionaris wordt aangesproken op verantwoordelijkheden waarop anderen een medebepalende invloed hebben.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijk contract aangeboden met uitzicht op een vast dienstverband. Uren en salaris zij bespreekbaar.

Hoe ziet de procedure eruit?

Heb je interesse in deze teamleider zorg vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV kun je contact opnemen met Ron Broere via 06-30059223, 076-2063333 of via r.broere@spijtenburg.nl .

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op het moment van publiceren nog niet bekend. Deze procedure betreft een aanbesteding.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?