Hoofddorp
Referentie: SPLS07872

Interim teammanager vastgoed

Wat ga je doen?

Heb jij als teammanager ervaring op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid (75.000+ gemeente)? Heb je daarnaast ervaring met het adviseren van directie en bestuur en ben je in staat om een veranderproces aan te sturen én door te zetten? Dan is deze interim teammanager vastgoed vacature echt iets voor jou!

Als interim teammanager vastgoed is jouw opdracht onder te verdelen in drie peilers: management, veranderopgave en borgen. Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:

Management

 • De dagelijkse aansturing van het team Vastgoed (19 fte).
 • Het zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuze is de hoeveelheid opgaven.
 • Het samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel.
 • Het adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema's die betrekkeing hebben op het werkveld vastgoed.
 • Het laten ontwikkelen en opstellen van integraal vastgoedbeleid.
 • Het sturen op afhandeling van overige bestuurlijke afspraken.

Veranderopgave

 • Het evalueren van de gekozen organisatie-inrichting van team Vastgoed met onder andere aandacht voor:
  de positionering en omschrijving van de rollen van portefeuillemanager Vastgoed en beleidsadviseur Vastgoed.
  capaciteitsvraag vastgoedeconoom.
  pensionering twee (van de vier) technisch beheerders medio 2022.
 • Het heroverwegen van rolverdeling en plaatsing van specifieke functiegroepen en het doen van een uitgewerkt voorstel welke aanpassingen nodig zijn.
 • Het implementeren van voorgenoemd voorstel.

Borgen

 • Het aanscherpen van primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden.
 • Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waardedialogen en eigenaarschap.
 • Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager.
 • Het beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.

Waar ga je werken?

Je gaat aan de slag bij de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Vastgoed

Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

Wie ben jij als teammanager vastgoed?

Als teammanager vastgoed heb je kennis van en ervaring met het adviseren van directie en bestuur. Daarnaast:

 • Beschik je over academisch werk- en denkniveau met een relevante studierichting (bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed)
 • Heb je minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een (middel) grote gemeente (minimaal 75.000 inwoners).
 • Heb je minimaal 3 jaar ervaring met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie.
 • Ben je in staat om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;
 • Ben je in staat om een uitdagende leeromgeving te creëeren en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers
 • Heb je ervaring met weerstand je weet dit om te zetten in positieve energie.

Wat krijg je?

Je krijgt een tijdelijke functie aangeboden voor 32 uur per week voor de periode van 01-04-2021 tot en met 31-03-2022, met de optie tot 5 x 6 maanden verlenging.

Hoe ziet de procedure er uit?

Heb je interesse in deze interim teammanager vastgoed vacature? Voor meer informatie en het sturen van jouw CV (vóór 5 maart 17.00 uur) kun je contact opnemen met Carlo Brouwers via 06 8100 5214/ 076 2063 333 of via c.brouwers@spijtenburg.nl.

In navolging daarvan zal een voordracht gedaan worden en bij uitnodiging zal Spijtenburg je z.s.m. informeren over datum en tijden. Deze zijn op moment van publiceren nog niet bekend.

Deze procedure betreft een aanbesteding. Dit houdt in dat er enkele belangrijke gunningscriteria aan de vacature verbonden zijn. Wij vragen je deze via dit formulier in te vullen en mee te sturen bij een sollicitatie: gunningscriteria.

Indien je niet aan het profiel en de gunningscriteria voldoet, wordt jouw sollicitatie niet in behandeling genomen. Bij twijfel kun je contact opnemen met een van onze consultants. Mogelijk kunnen we je dan helpen met een vrijblijvende inschrijving als kandidaat of met een advies.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?