Tilburg
Referentie: SPMR07669

Kandidaten reeds voorgedragen - Rector Odulphuslyceum

Wat ga je doen?

(bekijk de vacature video onderaan deze pagina).

De rector van het Odulphuslyceum geeft, samen met de directie, leiding aan de ontwikkelingen van de school.

De rector werkt op basis van het managementstatuut, legt verantwoording af aan de raad van bestuur van OMO en levert samen met de rectoren van de overige OMO-scholen in het centraal schoolleidersoverleg een bijdrage aan het beleid van de vereniging als geheel.

De rector:

 • is eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van het Odulphuslyceum;
 • is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling van personeel en organisatie en de bedrijfsvoering van het Odulphuslyceum;
 • kan herkenbaar vorm en inhoud geven aan het profiel van de school in de regio;
 • geeft leiding aan de directie en benut daarbij de aanwezige kennis en ervaring en stuurt mede daardoor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs aan;
 • participeert in het team van rectoren van vereniging OMO en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van verenigingsbreed beleid;
 • draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen;
 • heeft een regionale focus en zoekt de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs;
 • draagt actief de waarden van de vereniging OMO uit;
 • onderhoudt externe relaties op politiek-bestuurlijk, maatschappelijk en bedrijfsmatig niveau in de omgeving van de school.

De belangrijke uitdagingen voor de rector in de komende periode zijn, naast het borgen van goed onderwijs, het gezond houden van de school, resultaat blijven boeken en de goede naam/ het merk van de school behouden en versterken. Tevens is het belangrijk het goede te behouden van het Odulphuslyceum en te zorgen voor de krachtige verbinding tussen de twee concepten (HAVO en VWO) met elk hun eigenheid in afzonderlijke gebouwen, en het zorgdragen voor een goede kruisbestuiving waardoor de afdelingen over en weer versterkt worden, hetgeen aan het Odulphuslyceum als geheel ten goede komt. Naar de lokale en regionale gemeenschap is het van belang kansen te zien en benutten die de overheid (gemeente), bedrijven, instellingen en organisaties kunnen bieden en het zorgen voor een krachtige positie naar andere onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten) en stakeholders in de keten, regionaal en internationaal. Belangrijk naar de leerlingen en ouders is het positioneren van het Odulphuslyceum als een school waar leerlingen maximaal worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, waarbij de verbinding met de omgeving wordt gemaakt en uitdagend onderwijs aan elke leerling wordt geboden.

Waar ga je werken?

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school telt op dit moment ca. 1600 leerlingen. Twee derde van de leerlingen haalt een vwo-diploma, een derde een havo-diploma. De gymnasium-afdeling is verreweg de grootste in de regio Tilburg. De havo-afdeling werkt volgens een uniek concept en zit in een apart gebouw.

De school bestaat al sinds 25 september 1899! Het is geen traditionele school, maar wel een school met gevoel voor traditie. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus. Een school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te ontplooien. De wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’ oftewel 'sterk in vertrouwen'. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders.

Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. De lat ligt hoog. Leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zich zelf te halen en daaraan eisen te durven stellen. Er wordt altijd naar het individu gekeken, waaraan maatwerk, waar nodig, wordt geboden en waarin de school bereid is om onconventionele oplossingen te bedenken.

Kijk voor meer informatie op:

De website van het Odulphuslyceum

De schoolgids

Website OMO

Het Odulphuslyceum is één van de OMO scholen. De onderwijskracht van OMO ligt in de diversiteit van het onderwijsaanbod, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, waarbij elke school zorgdraagt voor goed onderwijs vanuit het eigen profiel. De scholen ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij.

De OMO-scholen zijn autonoom en worden ondersteund door een dienstverlenend centraal ondersteuningsbureau. Uitgegaan wordt van vertrouwen, samenwerking en verbondenheid.

Binnen OMO staan verschillende waarden en aspecten centraal zoals de idealen van goed onderwijs, de katholiciteit, de organisatorische verbondenheid en de regionale verankering en visie op goed werkgeverschap. Meer hierover is te vinden via: het koers 2023, zingeving en goed onderwijs en de integriteitscode.

Wat verwacht het Odulphuslyceum van jou?

De kandidaat voor deze functie:

 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft bestuurlijke, eindverantwoordelijke ervaring opgedaan in de publieke sector, bij voorkeur in het onderwijs, met affiniteit voor het onderwijs binnen het Odulphuslyceum;
 • is een leider met visie op eigentijds en toekomstbestendig onderwijs, waarbinnen praktijkgericht onderzoek een plaats kan krijgen;
 • heeft kennis en inzicht in bedrijfsvoering en financieel meerjaren beleid;
 • is ondernemend, een netwerker en creëert vanuit maatschappelijke ontwikkelingen kansen en zet die ook om in concrete initiatieven om daarmee de omgeving met de school te verbinden;
 • is zichtbaar en heeft oprechte belangstelling voor leerlingen, ouders en personeelsleden;
 • kan een netwerk opbouwen en onderhouden in het maatschappelijk veld rondom de school ter versterking van het onderwijs en de positie van het Odulphuslyceum;
 • handelt altijd vanuit integriteit en heeft een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit;
 • is zich bewust van de voorbeeldfunctie, is flexibel en een plezierig, verbindende persoon, is zichtbaar.

Bij het omschrijven van de ideale OMO-rector, het archetype, wordt gekeken naar de kwaliteiten waarmee elke rector toegerust zou moeten zijn. De resultaatgebieden zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Dit resulteert in de volgende kwaliteiten als gedefinieerd bij de zes dimensies van een OMO-rector:

 • Authentiek leider.
 • Ambassadeur van de school.
 • Ondernemer.
 • Persoonlijk- coachend leider/ mensenmens.
 • Goede collega.
 • (Onderwijskundig) visionair.

Wat biedt het Odulphuslyceum jou?

De aanstelling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO VO schaal 16. Een rector wordt benoemd in algemene dienst bij OMO. Naast de CAO VO gelden voor rectoren een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden, geregeld in de CAO OMO. Op individuele basis worden arbeidsvoorwaarden afgesproken binnen het vastgestelde kader.

Hoe ziet de procedure eruit?

Vereniging OMO laat zich bijstaan Spijtenburg werving en advies.
Door geselecteerde kandidaten gaan in gesprek met een benoemingscommissie en een adviescommissie.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De benoeming geschiedt door de raad van bestuur.

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 december 2020.

De gesprekken bij Spijtenburg zullen uiterlijk plaatsvinden in week 49. De brievenselectie bij OMO zal plaatsvinden op 4 december.

De planning van de gesprekken met de benoemingscommissie en de adviescommissie zullen in week 50 en 51. Het streven is erop gericht om nog voor het kerstreces deze procedure af te ronden.

Concreet:
4/12 brievenselectie
7/12 tussen 12-18 uur ronde 1 gesprekken BC
9/12 tussen 12-17 uur ronde 2 gesprekken BC
17/12 tussen 10.30 en 14.30 uur gesprekken AC

Je kunt jouw cv en motivatie sturen naar Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. Voor vragen over de procedure kun je ook bij haar terecht. Inhoudelijke vragen kan je stellen aan Angelica Bus, a.bus@spijtenburg.nl of via 06-46162638. Zij zal de procedure voor OMO verder begeleiden.

Voor het volledige (concept) profiel, klik hier.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?