Oudenbosch
Referentie: SPMR07937

Kandidaten zijn reeds voorgedragen - Facilitair coördinator - Borgesiusstichting

Wat ga je doen?

Als facilitair coördinator regel en verricht je werkzaamheden op 3 gebieden:

 • huisvesting, beheer en onderhoud;
 • contractbeheer en
 • BHV activiteiten.

Als facilitair coördinator heb je zeer afwisselende taken zoals o.a.:

 • in overleg met de schooldirecteur uitvoeren van diverse werkzaamheden met betrekking tot deelprojecten van de nieuwbouw, zoals het opstellen van verhuisplannen en het coördineren van verhuizingen;
 • toezicht houden op een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en op onderhouds- en verbouwbouwprojecten;
 • een bijdrage aanleveren op het jaarlijkse onderhoudsplan en opstellen van (delen van) kostencalculaties;
 • toezicht houden op de staat van onderhoud van schoolgebouwen, terreinen en inventaris;
 • adviseren met betrekking tot reparatie en vervanging;
 • meedenken in de planvorming m.b.t. nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan en afspraken maken met aannemers/uitvoerders met betrekking tot (de planning van) de uit te voeren werkzaamheden;
 • beoordelen van ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid alsook op de budgettaire gevolgen ervan en onderhandelen in dit kader met aannemers en onderhoudsbedrijven;
 • waar wenselijk organiseren van verhuur en het medegebruik van gebouwen door derden.

Daarnaast vraag je op verzoek offertes aan, beoordeelt deze en adviseert hierover. Je adviseert de hoofden en/of de bestuurder over uitvoering van Europese aanbestedingen, laat deze uitvoeren en functioneert als aanspreekpunt. Je controleert de uitvoering van contracten en bespreekt klachten/wensen die hieruit voorkomen met het verantwoordelijke hoofd. Je voert overleg met leveranciers en bedrijven over geleverde goederen of diensten en met gebruikers over huidige en toekomstige behoeften met betrekking tot de afgesloten contracten, en stemt behoeften af op technische en budgettaire mogelijkheden.

Verder coördineer je de BHV-activiteiten van het bestuurskantoor (mogelijk als hoofd BHV) en organiseer je kwalitatieve en kwantitatieve bemensing van de BHV, alsook scholing en oefeningen. Daarnaast lever je een bijdrage aan op te stellen calamiteitenplannen en aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Waar ga je werken?

De Borgesiusstichting is een onderwijsinstelling voor Primair Onderwijs en bestaat uit veertien basisscholen en vijf peuteropvang-locaties in de West-Brabantse gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen. Daar geeft zij met ruim 350 professionals vorm en inhoud aan haar mission statement "Leren in balans, in verbinding met elkaar, met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid, gericht op de wereld van morgen", en werkt zij aan het ontdekken van de talenten van haar leerlingen (ruim 3400).

Per 1 augustus 2020 heeft de Borgesiusstichting en stichting Spelen is leren een éénhoofdig College van Bestuur. Daarnaast wordt er een verdere professionaliseringsslag gemaakt om het management op de scholen te ontzorgen bij hun primaire taak als integraal leider. Het bestuursbureau heeft hierin een service gerichte rol en vormt samen met de bestuurder en het schoolmanagement de driehoek.

Als facilitair coördinator je onderdeel uit van het bestuursbureau, dat een afdeling Bedrijfsvoering, een afdeling Onderwijs & Kwaliteit en een afdeling HRM omvat. Het bestuursbureau is werkzaam voor de scholen én de verbonden peuteropvanglocaties. Jouw plek in de organisatie is binnen de afdeling bedrijfsvoering.

Wat breng jij mee?

Naast een flink portie gezonde werkethos en een servicegerichte werkhouding, beschik je over:

 • een afgeronde Mbo of Hbo opleiding (bijv. Bouwkunde of Bedrijfskunde);
 • brede werkervaring op het facilitair beheren vallend onder inkoop, contract- en gebouwenbeheer;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud van gebouwen;
 • vaktechnische kennis van gebouwenbeheer;
 • vaardigheid in het overleggen met leveranciers en bedrijven;
 • vaardigheid in het maken van planningen;
 • vaardigheid in communicatie;
 • inzicht in de organisatie waarbij de ervaring niet persé in het onderwijs hoeft te liggen.

Wat krijg je ervoor terug?

Een uitdagende en afwisselende rol op een prachtige werkplek in één van de vele monumentale gebouwen die Oudenbosch rijk is. Daarnaast werken op het bestuurskantoor 16 medewerkers in een dienstverlenende en ontspannen sfeer samen met de Bestuurder en ter ondersteuning van de directeuren op de basisscholen. Deze functie is nieuw binnen de organisatie en zal starten met een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt een contract voor onbepaalde tijd. De inschaling vindt plaatst op basis van de CAO PO van de OOP functies waarbij de exacte inschaling afhankelijk is van de kennis en ervaring. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden; de werktijdfactor ligt op gemiddeld 0.8 en bespreken we graag de mogelijkheden met je. Om het thuiswerken mogelijk te maken wordt een notebook en een mobiele telefoon beschikbaar gesteld.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden om als facilitaire coördinator aan de slag te gaan bij de Borgesiusstichting? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 18 april 2021. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De voorselectie gesprekken bij Spijtenburg vinden uiterlijk plaats in week 15. De eerste gesprekronde staat gepland op vrijdag 30 april in de middag en een tweede ronde op 17 mei in de ochtend i.v.m. de meivakantie. Het streven is om in mei de procedure af te ronden. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk het nieuwe schooljaar.

Het volledige profiel kun je opvragen bij Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. Voor vragen over de procedure kun je eveneens bij haar terecht. Voor inhoudelijke vragen over de functie of organisatie kun je contact opnemen met Sybille van Bladel via 06- 11024647 of s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.