Oudenbosch
Referentie: SPMR07936

Kandidaten zijn reeds voorgedragen - Hoofd HRM - Borgesiusstichting

Wat ga je doen?

Als hoofd HRM werk je vanuit 4 resultaatgebieden en activiteiten:

 1. Je draagt bij aan het (strategische) beleid;
 2. Je draagt bij aan het uitvoeren van het beleid;
 3. Je werkt aan kwaliteitsverbetering en -bewaking;
 4. Je geeft leiding aan de afdeling HRM.

Hierbij kun je o.a. denken aan de volgende werkzaamheden:​​​

 • Je levert een inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid;
 • Je verbindt met het hoofd onderwijs en het hoofd bedrijfsvoering de bedrijfsmatige en de onderwijskundige P&C cyclus van de stichting en ondersteunt de scholen bij deze cycli op schoolniveau;
 • Je initieert en geeft leiding geven aan (multidisciplinaire) projecten en neem je deel aan relevante lokale, regionale en/of landelijke netwerken;
 • Je beoordeelt de formatieplanning op het onderwijskundig beleid van de scholen en adviseert over aanpassingen;
 • Je zorgt voor een efficiënte advisering en ondersteuning van de directeuren van de scholen en draagt er zorg voor dat er voldoende beschikbaarheid is voor hulpvragen van schooldirecties.

Verder initieer en stimuleer je vernieuwing van het beleid op het gebied van HRM, de benodigde randvoorwaarden en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van bestuur en de schooldirecties hierover. Je levert bijdragen aan het beleid van de scholen op het gebied van HRM op basis van door analyse verkregen inzichten in de vraag van de scholen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de verplichte jaarlijkse documenten op het gebied van personeelsbeheer en -beleid, zoals het bestuursformatieplan.

Tot slot geef je leiding aan de afdeling HRM en stuur je medewerkers van de afdeling aan, inhoudelijk en hiërarchisch, en draag je zorg voor de professionalisering van de medewerkers binnen de afdeling en de borging van de kwaliteit van de afdeling en haar medewerkers. Je onderhoudt goede relaties met voor de organisatie relevante interne en externe partijen, zoals de GMR, RvT, collega schoolbesturen en de gemeenten waar de Borgesiusstichting actief is.

Samen met het Hoofd Kwaliteit en Onderwijs en het Hoofd Bedrijfsvoering vorm je het management team en ben je lid van het strategisch team van de Borgesiusstichting en ben je adviserend lid van het directeurenoverleg.

Waar ga je werken?

De Borgesiusstichting is een onderwijsinstelling voor Primair Onderwijs en bestaat uit veertien basisscholen en vijf peuteropvang-locaties in de West-Brabantse gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen. Daar geeft zij met ruim 350 professionals vorm en inhoud aan haar mission statement "Leren in balans, in verbinding met elkaar, met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid, gericht op de wereld van morgen", en werkt zij aan het ontdekken van de talenten van haar leerlingen (ruim 3400).

Per 1 augustus 2020 heeft de Borgesiusstichting en stichting Spelen is leren een eenhoofdig College van Bestuur. Daarnaast wordt er een verdere professionaliseringsslag gemaakt om het management op de scholen te ontzorgen bij hun primaire taak als integraal leider. Het bestuursbureau heeft hierin een service gerichte rol en vormt samen met de bestuurder en het schoolmanagement de driehoek.

Als hoofd HRM maak je onderdeel uit van het bestuursbureau, dat daarnaast een afdeling Bedrijfsvoering, een afdeling Onderwijs & Kwaliteit omvat. Het bestuursbureau is werkzaam voor de scholen én de verbonden peuteropvanglocaties.

Wat breng jij mee?

Naast een menselijke inborst een servicegerichte werkhouding, beschik je over:

 • een afgeronde Hbo opleiding;
 • werkervaring in een vergelijkbare rol;
 • brede kennis van het arbeidsrecht in onderwijs en opvang en de daarbij behorende wet- en regelgeving en (landelijke) ontwikkelingen hiervan;
 • kennis van de formatieplanning en de relatie hiervan met het begrotingsproces;
 • kennis van informatievoorzienings- en automatiseringsmethoden, -technieken en –processen met betrekking tot het beleidsveld;
 • inzicht in de taak, werkwijze en besluitvormingsprocessen;
 • inzicht in de financieel-economische en bestuurlijke context en consequenties daarvan;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van beleid;
 • vaardigheid in het adviseren, coachen en communiceren;
 • vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 • vaardigheid in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties.

Wat krijg je ervoor terug?

Een uitdagende en afwisselende rol op een prachtige werkplek in één van de vele monumentale gebouwen die Oudenbosch rijk is. Daarnaast werken op het bestuurskantoor 16 medewerkers in een dienstverlenende en ontspannen sfeer samen met de Bestuurder en ter ondersteuning van de directeuren op de basisscholen. Deze functie is opnieuw gewaardeerd binnen de organisatie en zal starten met een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt een contract voor onbepaalde tijd. Deze functie wordt beloond conform de CAO PO en is een schaal 12 OOP functie. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden; de werktijdfactor ligt op minimaal 0.8. Om het thuiswerken mogelijk te maken wordt een notebook en een mobiele telefoon beschikbaar gesteld.

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden om als Hoofd HRM aan de slag te gaan bij de Borgesiusstichting? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 16 mei 2021.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De voorselectie gesprekken bij Spijtenburg vinden uiterlijk plaats in week 20. De eerste gesprekronde staat gepland voor donderdag 27 mei en een tweede ronde voor donderdag 3 juni. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk het nieuwe schooljaar.

Het volledige profiel kun je opvragen bij Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. Voor vragen over de procedure kun je eveneens bij haar terecht. Voor inhoudelijke vragen over de functie of organisatie kun je contact opnemen met Sybille van Bladel, 06-11024647, s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.