Roosendaal
Referentie: SPMR07893

Kandidaten zijn reeds voorgedragen - Rector/bestuurder Jan Tinbergen College (JTC) Roosendaal

Wat ga je doen?

Functieomschrijving -algemene uitgangspunten-

De rector/bestuurder geeft samen met 2 andere directieleden als rector leiding aan de school (het JTC) en als éénhoofdig College van Bestuur leiding aan de stichting. Hij/ zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De RvT is werkgever van de rector/bestuurder.

De rector/bestuurder:

 • is als rector eindverantwoordelijk voor het functioneren, de kwaliteit en het onderwijskundig profiel van de éénpitter het JTC;
 • is daarnaast als CvB eindverantwoordelijk voor de stichting (SOVOR) waar het JTC onder valt;
 • kan herkenbaar vorm en inhoud geven aan het profiel van de school in de regio;
 • geeft leiding aan de twee conrectoren (die samen met de rector de directie van het JTC vormen) en benut daarbij de bij de conrectoren aanwezige kennis optimaal;
 • draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming met passende betrokkenheid van de MR inclusief PMR, de leerlingenraad, de Raad van Toezicht, OP en OOP in het algemeen;
 • heeft een regionale focus, kent de regio (of is bereid die snel te leren kennen) en haar spelers en zoekt de samenwerking, ook in het kader van passend onderwijs;
 • participeert als toezichthouder in het samenwerkingsverband VO Roosendaal;
 • draagt actief de begrippen 'vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking' uit;
 • onderhoudt externe relaties op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk niveau in het belang van de school.

Functieomschrijving -de uitdagingen/opdracht-

Belangrijke uitdagingen voor de rector/bestuurder zijn, naast het borgen van goed onderwijs, in de komende periode:

 • het met de directie vormgeven en borgen van de in het schoolplan genoemde ‘GROEI’ waarbij aan leerlingen individueel flexibel onderwijs wordt gegeven op basis van zelfregie en keuzevrijheid en waar aandacht is voor persoonlijke – en sociale ontwikkeling (voortgezet leren);
 • het blijven positioneren van de school in de maatschappelijke context en in het concurrerende krachtenveld van het samenwerkingsverband VO Roosendaal;
 • het borgen van alle aan bedrijfsvoering gerelateerde vraagstukken;
 • het zien en benutten van kansen vanuit de lokale en regionale gemeenschap, het zorgen voor een krachtige positie en verbinden van andere onderwijsinstellingen en stakeholders in de keten;
 • het zorgen voor een stabiel leerlingaantal (nu bijna 1600) in balans met de gebouwencapaciteit (ongeveer 1500 leerlingen) in een krimpende concurrerende markt.

Waar ga je werken?

Het JTC is een openbare school met afdelingen voor mavo, havo, vwo en TT vwo . De school telt op dit moment ca. 1600 leerlingen. In 2019 had de school 120 FTE in dienst.

Er is een eigen bètastroom: J-TeCh. Binnen alle opleidingen kunnen leerlingen kiezen voor Tickets Kunst&Cultuur, Mavo-ToDo, Sport en Basic. In de bovenbouw van de mavo kan het mavo-TOP-Traject worden gevolgd, waarmee leerlingen extra goed voorbereid worden op de overstap naar de havo.

Door middel van uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs haalt het JTC het beste uit leerlingen. De drie uitgangspunten uit de visie van Helen Parkhurst vormen de leidraad: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Er zijn veel activiteiten, projecten en excursies. Leerlingen worden gestimuleerd mee te doen met deze activiteiten zoals sporttoernooien, toneelactiviteiten, de fotoclub, de jaarlijkse Goede-doel-actie, Anglia-examens, de Kangoeroewedstrijd, Olympiades en nog veel meer.

Op het JTC is dus genoeg te kiezen. Leerlingen doen kennis op, maar ontwikkelen ook vaardigheden, waarden en normen, zodat ze de toekomst aan kunnen, maar waardoor ze ook met enorm veel plezier naar school gaan! Een prima sfeer en een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal mogelijk studieklimaat te creëren. Wie met plezier en zin naar school komt, presteert beter en haalt goede resultaten. Er wordt altijd naar het individu gekeken, waaraan maatwerk, waar nodig, wordt geboden en waarin de school bereid is om onconventionele oplossingen te bedenken.

Het JTC is voor menig leerling, ouder en ook voor medewerkers in Roosendaal en omgeving de vanzelfsprekende keuze om naar toe te gaan. En dat moet minimaal zo blijven.

Kijk voor meer informatie op:

De website van het JTC

Het schoolplan

Wat wordt er van jou verwacht?

De kandidaat voor deze functie:

 • is nabij, zowel voor leerlingen als personeelsleden en is ook extern een goede verbinder, een samenwerker, het boegbeeld bij uitstek van het JTC;
 • beheerst processen en structureert deze zonodig;
 • heeft humor;
 • durft knopen door te hakken ook als het geen makkelijke besluiten zijn en grenzen te stellen, beschikt over vriendelijke maar duidelijke communicatieve vaardigheden;
 • borgt het ‘familiegevoel’ van het JTC en draagt zorg voor een verdere professionalisering van de organisatie met veel jonge medewerkers door te delegeren en vertrouwen uit te stralen;
 • wil zich voor langere tijd aan het JTC verbinden;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • is eerder (con)rector en/of bestuurder geweest in het (voortgezet) onderwijs.

De ideale kandidaat voor het JTC beschikt over de volgende specifieke competenties:

 • Relationele vaardigheden: zaken voor elkaar krijgen door anderen weloverwogen te benaderen, (functionele) relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten; een communicatieve toegankelijke verbinder;
 • Strategisch leiderschap: richting en sturing geven aan anderen om een beoogd doel / resultaat te bereiken;
 • Faciliterend leiderschap: samenwerken, luisteren en inspireren, mensen in hun kracht zetten en benutten van capaciteiten en competenties van anderen;
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding: anderen overtuigen om hun gedachten, plannen, overtuigingen, standpunten, visies of gedrag aan te passen in de gewenste richting;
 • Resultaatgericht en kwaliteitsgericht: in staat om via directe en indirecte sturing de gewenste resultaten zoals bijvoorbeeld in het koersplan genoemd te bereiken en te borgen;
 • Visionair/toekomstgericht: zich concentreren op hoofdlijnen van de gang van zaken en het huidige schoolplan 2019-2023, een beeld hebben van de toekomstige ontwikkelingen en deze (op een vernieuwende wijze) samenbrengen in het lange termijnbeleid om daarmee up-to-date onderwijs aan leerlingen te verzorgen.

Wat biedt het JTC jou?

De aanstelling van 1 FTE is in overeenstemming met de zwaarte van de functie die gehonoreerd wordt conform de CAO bestuurders B 2.

Hoe ziet de procedure eruit?

SOVOR laat zich bijstaan door Spijtenburg werving en advies. Spijtenburg doet een eerste voorselectie waarna geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek (de eerste gespreksronde) met 2 leden van de Raad van Toezicht, 2 MR leden en 2 onderwijsinhoudelijke medewerkers.
Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken.

De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. Op basis van een voorafgaand advies zal de voltallige Raad van Toezicht met benoembare kandidaten in gesprek gaan (tweede gespreksronde) en beslissen aan welke kandidaat een aanbod zal worden gedaan, al dan niet voorafgegaan door een assessment.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 15 april 2021.

Planning
De voorselectie gesprekken bij Spijtenburg vinden uiterlijk plaats in week 16 en 17.
Op 11 mei bepaalt de selectie commissie wie door zal gaan voor het eerste gesprek.
De eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de school zullen plaatsvinden op 18 mei.
Hierna wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede gesprek met de Raad van Toezicht. Deze gesprekken staan gepland op 25 mei.
Een eventueel assessment vindt plaats in week 21. Op basis van deze uitkomsten zal een referentenonderzoek plaatsvinden.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om voor het einde van het schooljaar de arbeidsovereenkomst te tekenen teneinde met ingang van 1 november 2021 te kunnen starten op het JTC.

Voor het volledige profiel, klik hier.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie of organisatie kun je contact opnemen met Angelica Bus, a.bus@spijtenburg.nl, 06-46162638.

Geen passende vacature gevonden?

Heb je geen passende vacature kunnen vinden? Wij kijken graag met je mee!
Neem contact met ons op via 076 - 2063 333 voor meer informatie of blijf op de hoogte van ons aanbod d.m.v. een job alert.

Cookie policy

Omdat we je een prettige gebruikerservaring willen bieden, maken wij gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere helpen ons de website te verbeteren en jou te voorzien van nieuws en vacatures afgestemd op jouw interesses. Wanneer je op ‘accepteren’ klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies. Meer informatie hierover vind je in ons privacy statement.
Meer weten?